56190

Magyaródy Szabolcs idős kora ellenére jó erőben lévén, évente kétszer hazajön és Budapestről kiindulva a Kárpát-medencében bárhová ellátogat díjazás nélkül, ha minimálisan 20 hallgatója lesz.

Magyaródy Szabolcsot, budapesti gimnazista diákot Mindszenty József bíboros érsek úr védelme miatt 1948-ban az ÁVH elkapta, az Andrássy-út 60-ban jól megverte és figyelmeztetés után elengedte.
Emigrált és Londonig meg sem állt, onnan került Kanadába, ahol egy fémkombinátban kapott állást és technikusként dolgozott. A Kanadai Magyar Cserkészcsapatnak tagja lett és nyugdíjasként, immár három évtizede a Magyar Öregcserkész Csapat parancsnoka.

Már kezdetben észrevették, hogy a Kisantant országok diplomatái a magyar témájú könyveket az egyetemi és a közkönyvtárakból kikölcsönözték és „elfelejtették” visszaadni. Tehát a nyugati könyvtárak magyar könyvek nélkül maradtak. Az Öregcserkész Csapat a nyugati magyarok anyagi segítségével hozzálátott a pótláshoz. Ez sikeres akció volt és az újabban megjelent anyaországi nemzetstratégiailag jelentős könyveket angol nyelvre lefordítva kiadták és ezzel is pótolták a könyvtárak hiányát. Így került sor pl. dr. Janics Kálmán felvidéki közíró híres: „A hontalanság évei” c. könyvének kiadására. Természetesen nem ez az egyetlen ilyen könyv, ezt csak példakép említem, hiszen jól ismerem, én juttattam ki Münchenbe, a nyomdába. A magyarok üldözését magam is megtapasztaltam, mert 1928-ban a csehek, 1945-ben a szlovákok utasítottak ki szülőföldemről.

Magyaródyék figyelemmel voltak a szomszéd országokra is. Ottani magyar szakemberekkel megíratták az illető ország igazi történelmét és arra a nyelvre lefordítva a könyvkiadást intézték és több ezer példányban a szomszéd országokban elterjesztették. Így került sor a szlovák, a ruszin, a román és a szerb történelemkönyv nemzeti nyelven való megírására.
Kiemelem, hogy Balassa Zoltán: „A szlovákok történelme” c. könyvének magyar nyelvű kézirata előbb jelent meg szlovák nyelven, mint magyarul és több ezer példányban terjesztették el Szlovákiában. A magyar nyelvű első kiadásra 2006-ban került sor Budapesten és októberben fog megjelenni az ötödik kiadás is, amelyet díjtalanul terjesztünk. A könyvet Balassa Zoltán történészi, abszolút tárgyilagossággal írta meg. Akit ez érdekel, annak ajándékba, de postaköltség ellenében ebben az évben szívesen megküldjük. Természetesen elsősorban az odaáti magyaroknak.

Magyaródy Szabolcs idős kora ellenére jó erőben lévén, évente kétszer hazajön és Budapestről kiindulva a Kárpát-medencében bárhová ellátogat díjazás nélkül, ha minimálisan 20 hallgatója lesz. Olyan városokban és falvakban, ahol több intézmény is szívesen fogadja, az utazási és időhiány miatt szíveskedjetek összevontan megszervezni az időpontot és a közös előadó termet. Ha most sűrű lenne a programja, tavasszal újból jön, ezért a meghívását már most levelezzétek le vele.

A hamiltoni Öregcserkész Csapat napjainkban már nem a könyvnyomtatással foglalkozik, hanem CD lemezre írják, mert a könyvtárak is szívesebben fogadják. Így könnyebb kezelni a raktározást.

Ez az öregcserkész csapat magyar nemzetstratégiai információs rendszert is életben tart nyugaton és egyúttal küldi haza a minket érintő információkat is. A magyarságot ért támadások ellenében azonnal megkezdi a védekező akciót és az ellentámadást. Véleményem szerint ők a II. sz. magyar „külügyminisztérium”, de Budapest és a magyar külügy egyáltalán nem törődik velük, könyvkiadásukra és sajtójukra soha egyetlen fillértámogatást nem ad, teljesen mellőzi őket és ezzel súlyos mulasztást követ el a rendkívül fontos nemzetstratégiánkban. Ne csodálkozzunk, hogy ezek után annyi támadás éri Magyarországot és az Orbán kormányt. Gróf Bethlen István miniszterelnökünket a németek elől a szovjet letartóztatás előtti időig Odescalchi hercegnő bújtatta és ennek során megkérdezte tőle, hogy miért volt ilyen gyenge a magyar nemzeti propaganda nyugaton, miért nem tudtunk 1919-ben a Békekonferencián sikeresebben szerepelni? A válasz: „Ilyenre a magyar kormányok sose áldoztak pénzt, ezért tudták szomszédjaik sajtópropagandával szétszabdalni Magyarországot. Lásd Masarykot, Benešt és Mária román királynőt, aki minden egyes szép udvarhölgyéért egy-egy megyét kapott Erdélyből…”

Úgy látom, hogy ma se sokkal jobb a nemzeti propagandánk. Még a kanadai Öregcserkész Csapatot is mellőzzük. Nem kell nekünk segítség, magunk is megoldjuk az ilyen gondjainkat. Úgy is nézünk ki. Csak így tovább, akkor sorra kerül csonka Magyarország felosztása a Masaryk századelőn megrajzolt térképe szerint: a Dunántúlt Ausztria kapja meg, a Dunától keletre pedig megszületik Nagy-Szlovákia, Ukrajnától Szerbiáig. Ez lesz a keleti „szláv korridor”.

Magyaródy Szabolcs október 1-én érkezik Budapestre és november végéig bármely városba és kicsi faluba is elmegy, hogy a most bemutatott programjáról az előadásokat megtartsa. Kitűnő előadó, évekkel ezelőtt elkísértem Szlovákiába, a Felvidékre és láttam, hogy nemcsak az idősebbek, hanem a kisiskolások is a legnagyobb érdeklődéssel hallgatták előadását.

Az előadóval a smcorvinus@gmail.com címen lehet erről egyeztetni.

Hábel György, Felvidék.ma
A szerző rubin diplomás erdőmérnök {iarelatednews articleid=”50540,50397,50062,39948,39617,39116″}