56268

A szakmai találkozót Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke nyitotta meg és vezette szeptember 19-én.

Előadást tartott Czékmási Csaba a budapesti Regélő folyóirat főszerkesztője, majd Kopecsni Gábor, a Felföldi Baranta Szövetség ügyvezető elnöke, PaeDr. Salgó Gabriella, az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola tanára, Vörös Hajnalka a komáromi Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont tanára, Farkas Éva rovásírás-oktató, a gödi Magyar Nemzeti Front képviseltében, PaeDr. Patassy Sándor dunaszerdahelyi grafikus, honlapmester, de  Juhász Zsolt is bemutatta A magyar nyelv mint útikönyv az élet nevű túrához” c. könyvét, annak 2. részét és az új rovás jelkészlettel foglakozó könyvét is röviden bemutatta a hallgatóságnak.
“Az előadók, felszólalók a saját témakörüknek megfelelően adtak elő, mutatták be munkásságukat. Majd a végén, a legnagyobb hangsúlyt a felvidéki rovásírás versenyek megszervezésére fordítottuk – átbeszéltük a leglényegesebb pontokat, javítottunk a hiányosságokon és pár új ötlettel gazdagítottuk e nemes versenyünk megvalósításának törekvéseit” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Salgó Gabriella.
A szakmai vitában megtárgyalták a magyar rovásírás népszerűsítésének, oktatásának, rovásíró közösségek alakulásnak a kérdését. Napirenden volt a XII. felvidéki rovásírásverseny szabályzata, meghirdetése is. A találkozót Kürthy Dezső és családja valamint a Rózsa Vendégház támogatta.

Alább Z. Urbán Aladár beszámolóját olvashatják a találkozóról:
Kis jubileumnak is beillő találkozót rendezett szombaton a Palóc Társaság . Immár 10. alkalommal gyűltek össze a felvidéki rovásírás-oktatók és rovásírók, hogy alaposan megvitassák a rovásírás oktatásának helyzetét. Ezúttal a százdi Rózsa Vendégház adott otthont a találkozónak, a tulajdonos Kürthy Dezső szíves meghívására.
A találkozó első részében Czékmási Csaba, a Regélő c. újság főszerkesztőjének előadást hallgattuk meg a lapról, mely többek között a rovásírás népszerűsítését is feladatának tekinti. A REGÉL Ő, RÉG ÉL Ő címmel megtartott előadásában bemutatta a lap megjelentetésének indokát, szerkesztési elvét és tartalmát. A Regélővel olyan negyedévenként megjelenő lapot ad a családoknak, amely gondolkodásra és cselekvésre egyformán készteti őket kortól és nemtől függetlenül, emellett nevel, tanít és szórakoztat, segít eligazodni korunk zűrzavaros forgatagában, és ami a legfontosabb: híven szolgálja a magyarságot. Mert „A magyarság nem kalapdísz – ahogy Gárdonyinál olvashatjuk -, hanem szíve mélyében viseli a magyar, mint tenger csigája a gyöngyöt.”

A második előadó Juhász Zsolt volt, aki három könyvét is elhozta magával a találkozóra. A könyvcímek utalnak tartalmukra: A magyar nyelv mint útikönyv az élet nevű túrához I., II. kötet és A rovás jelrendszer mint útikönyv az élet nevű túrához. A szerző ez utóbbi könyvének előszavában megállapítja – s ez volt vezérvonala előadásának is -, hogy „az Ősmagyar gyökrendszer és a ma rovásírásnak hívott jelkészlet, a legérdekesebb és legfurcsább régészeti lelet az emberiség történetének egy olyan pontjáról, amikor az EMBERISÉG még egészen más értékek szerint élt, és amit mára a sötét kor szinte teljesen eltemetett. Ezért nem kevesebbet szeretne ez a könyv, mint hivatkozási alapot nyújtani a magyar őskultúrával és ősműveltséggel kapcsolatban, ami nem veszett el, csak bujkált. S bujdosó saját hazájában a mai napig!”

Kopecsni Gábor, a Felföldi Baranta Szövetség vezetője vetített képes előadásából a résztvevők megismerhették a fiatal kutató több éves néprajzi kutatásának eredményét, a szinte utolsó pillanatban feltárt és megmentett hagyománykincset, amelyet a Baranta kiskönyvtár sorozatban közkinccsé is tesznek. Kopecsni Gábor időben felismerte, hogy ez a régi és ráadásul magyar harcművészetet jelölő szó, a BARANTA, egy olyan személyt, olyan harcost jelöl, aki úgy vesz erőt az ellenfélen, hogy az az Égieknek is tetsző dolog legyen, vagyis nem öli meg az ellenfelet! Ezt a napjainkban szinte elfeledtetett bánásmódot két társával, a gimnazista Köböl Erikkel és a középiskolás Novák Barnabással együtt a vendégház parkjában élőben be is mutatta.

A bemutatót követően hozzászólásokra került sor. Elsőként Farkas Éva gödi rovásírás-oktató eszmefuttatását hallgattuk meg, aki elmondta, hogy tanítványaival évek óta részt vesz a felvidéki rovásírásversenyeken, sőt nem egyszer az első helyezések valamelyikével tértek haza. A gödiek jelenléte a versenyeken annak is élő bizonyítéka, hogy a politikai országhatárok a valóságban nem léteznek, hiszen a határ mentén élők szívében ez nem is létező akadály, a részvétel viszont az összetartozás fontos bizonyítéka. A rovásírás és a nemzettudat összefüggését elemezve Farkas Éva megállapította: „ A rovás megismerése nemcsak egyszerűen kedvtelés, annál sokkal több, mégpedig nemzeti örökségünk ápolása, megtartása, továbbadása, a nemzettudat erősítése… A nemzettudat egyik alapja édes anyanyelvünk használata, kerülve az idegen szavakat. Amely nép nem tudja megőrizni édes anyanyelvét, az veszélybe sodorja önmagát.”

PaeDr. Patassy Sándor grafikus, honlapmester sok képpel bizonyította, hogy a rovás él, sok megnyilvánulási helye van, leleményesség, akarat és bátorság kérdése napjainkban való használata (étlap, meghívó, hirdetés, lakásdísz, pecsét, óriásplakát…).
Vörös Hajnalka a komáromi Mariánumban vezet rovásíró szakkört. A szakköri odaadó munkáját festette le élvezetesen és kis tanítványainak a rovásírás tanulása közben szerzett örömeiről és a versenyen való sikeres helytállásukról számolt be lelkesen.

PaeDr. Salgó Gabriella, aki az érsekújvári Csucsor Gergely Alapiskola alsó tagozatos tanítója, több éve vezeti a rovásírás szakkört. Ezúttal töprengéseit osztotta meg a jelenlevőkkel, feltételezve, hogy a kérdések elindítanak egy eszmecserét, amelynek végén sikerül sok, ma még megoldatlan gondra gyógymódot találni. Hogy min töprengett? Például: meddig tart még a rovásírás „üldözése” a tudományosság szintjén, mikor szűnik meg lekezelése, félreállítottsága, a magyar iskolákban oktató pedagógusok mikor ismerik fel végre, hogy a rovásírás oktatása hagyományápolás is, de jövőépítés is egyben, hogy az ilyen találkozókon mint ez a mostani százdi is, miért nem tudnak a magyar rovásírás jelenlegi oktatói száz százalékban megjelenni, stb. Hozzászólása végén – a sok keserű tapasztalatot fölülmúlva – bizakodásra okot adón bemutatta azt a 28 oldalas kis füzetet, melynek a Rovásírás gyorstalpaló címet adta s benne rövid bevezetés után a rovásírással ismerkedő kicsinyek indulhatnak el a magyar rovásírás elsajátítása felé.

A szakmai vitában az elhangzottakhoz szóltak hozzá a jelenlevők. A Palóc Társaság elnöke a résztvevőknek előzetesen megküldött két anyaghoz (A rovásírás oktatásának helyzete a Felvidéken, a 2016. évi országos rovásírásverseny felhívása) kérte az észrevételeket, javaslatokat. Pontról pontra haladva elemezték az anyagot s a legfontosabbakban közös nevezőre is jutottak. Ezek közül az egyik, hogy ezentúl nem verseny, hanem vetélkedő lesz a szóhasználat. Ennek indoklása szerint a verseny szóban a VER mint üt ige jelenik meg, márpedig a magyar nem ütni szeret. A vetélkedő szóban viszont a VET ige a mérvadó, mert ez ültetést, a Mag VETését, földbe szórását társítja, tehát a sarjadás, az új élet kezdetének a képi megjelenését vetíti elénk. S a magyar szellemiségre ez utóbbi ősi magatartás a jellemző, ez szolgálja, ezt VETíti előre, amint az Szőke István Atilla Magyarok madara c. versében is olvasható: „Úgy sarjad a vetés, ha időben vetünk…”

A százdi 10. rovásíró találkozó az eddigi legeredményesebb továbbképzésnek is nevezhető találkozó volt. Igazolta, hogy a magyar rovásírás a Felvidéken táptalajra lelt, hála a versenyeket szervező Palóc Társaságnak és a versenyekre tanulókat felkészítő tanítóknak, tanároknak s az őket meleg szívvel támogató szülőknek. A résztvevők előremutató és teljesíthető feladatokat tűztek maguk el, amelyeket a Palóc Társaság továbbra is segíti és amelyeket a létrehozott, ideiglenes nevén rovásbizottság munkájával tovább erősíthet és eredményesebbé tehet.

A Rózsa Vendégház önzetlen támogatása, vendégszeretete összetartozásunkat, az egymásért, magyarságunkért végzett munkálkodásunk szálait erősíti lelkünkben.

Z. Urbán Aladár, he, Felvidék.ma
Fotó: Salgó Gabriella
További fényképek ITT érhetők el. {iarelatednews articleid=”55703,55466,53673,53060,46000,45174,39172,39112″}