55999

Ilonka néni úgy érzi, kettős állampolgársági küzdelmükben magukra maradtak, hiába kaptak a felelős magyar politikusoktól ígéretet a hatékony segítségre. Semjén Zsolt a válaszlevélben leszögezte, a nemzeti összetartozás kormánya minden fórumon kiáll a magyar állampolgárokért.

Szerkesztőségünkhöz Tamás Ilonka néni lánya fordult, s közlésre bocsájtotta Magyarország miniszterelnökéhez címzett levelet és az arra érkezett válasz-levelet.

“Szeptember elsején, a Szlovák Alkotmány napján éveken keresztül tüntettünk a Kassai Alkotmánybíróság előtt. A tüntetés mára már okafogyottá vált, mert négy éves huzavona után, múlt év szeptemberében az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy nem dönt. Talán helyesebb, ha azt a kifejezést használjuk, hogy nem tudott dönteni!

Édesanyám, – Tamás Ilonka néni, – habár májusban múlt 103 éves, nem akarja feladni a harcot, ezért nyár elején Magyarország miniszterelnökéhez, Orbán Viktorhoz fordult segítségért, támogatásért. A választ a napokban kaptuk meg, amikor is a Miniszterelnök Úr nevében, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes válaszolt.

Úgy vélem, hogy most, a Szlovák Alkotmány napjának dátuma körül Édesanyám levelét és a választ közzé kell tennem” – írta Dr. Fehérné Tamás Judit a Felvidék.ma-hoz eljuttatott kérelmében.

Az alábbiakban változatlan formában olvashatják Tamás Ilonka néni levelét Orbán Viktorhoz, majd Semjén Zsolt válaszlevelét Ilonka nénihez.

Ilonka néni: A Magyar Kormány, a magyar külügy és a magyar EU képviselők eddig egy keresztül szalmát sem tettek azért, hogy megszűnjön a kettős állampolgárokat ért joghátrány és diszkrimináció

“Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Alulírott dr. Tamás Aladárné (Ilonka néni) az alábbi kéréssel fordulok Önhöz.

2012. október 23-án Miniszterelnök Úr a Magyar Becsület Rend kitüntetésben részesített engem. Úgy éreztem, hogy az elismerés személyemen keresztül annak a küzdelemnek is szól, amelyet sorstársaimmal folytatunk a magyar nemzethez tartozásunk kifejezésének céljából.

Ön előtt is ismert, hogy a magyar honosítási törvényre válaszul a Szlovák Nemzeti Tanács elfogadta a Fico-féle ellentörvényt, amely indoklásában rögzíti, hogy a felvidéki magyarságot nemzetbiztonsági kockázatnak tekinti. A törvényhozók figyelmen kívül hagyták a Szlovák Alkotmány 5. § 2. cikkelyét, amely kimondja, hogy akarata ellenére senki sem fosztható meg a szlovák állampolgárságától.

A törvény alapján 2011 év végén a hatóságok megkezdték azoknak a magyar polgároknak a zaklatását, akik nyíltan felvállalták, hogy felvették a magyar állampolgárságot, viszont a hatóságok nem voltak hajlandóak határozatot hozni a jogfosztásról azért, hogy a Szlovák Bíróság előtt ne támadhassuk meg az alkotmányellenes döntést.

Engem és jogfosztott társaimat kitöröltek az országos lakossági nyilvántartásból, érvénytelenítették személyi azonosításra szolgáló dokumentumainkat, így pl. banki folyószámlát nem nyithatunk, a törvény hatályba lépése óta szavazati jogunkkal nem élhettünk, ajánlott küldeményeket nem vehetünk át és én, immáron 103 évesen nem kapom meg a mozgáskorlátozottak számára rendszeresített parkoló kártyát sem.

Négy évvel ezelőtt, – majd száz évesen, – azért vállaltam a küzdelmet a kettős állampolgárság elismeréséért, hogy példát mutatva erősítsem a felvidéki magyarok magyarságtudatát és a magyar nemzethez tartozást érzését.

Úgy látom és érzem, hogy társaimmal együtt a küzdelemben magunkra maradtunk. Hiába kaptunk a felelős magyar politikusoktól ígéretet arra, hogy a magyar állampolgárság felvétele után, probléma esetén hatékony segítséget kapunk a Magyar Kormánytól. Ez nem történt meg, semmilyen konkrét segítséget nem kaptunk, cserbenhagytak minket! Csupán dr. Lomnici Zoltán az Emberi Méltóság Tanácsának Elnöke vállalta fel ügyünket, próbálkozva a nemzetközi fórumok előtt, hogy elégtételt kapjunk a sok zaklatásért, meghurcolásért, amiket el kellett és kell mai napig viselnünk azért, hogy kettős állampolgárokként élhessünk szülőföldünkön. A Szlovák Kormány nemzetbiztonsági kockázatnak tart engem és társaimat, és mindent megtesz a nemzetközi fórumokon azért, hogy panaszaink, beadványaink eredménytelenek maradjanak. A Magyar Kormány, a magyar külügy és a magyar EU képviselők eddig egy keresztül szalmát sem tettek azért, hogy megszűnjön az a joghátrány és az a diszkrimináció, amit azért kell elszenvednünk, mert felvettük a magyar állampolgárságot.

Úgy vélem, hogy a magyar kormány határozott fellépése nélkül a szlovák hatóságok a jövőben is úgy fognak bánni velünk, mintha valóban nemzetbiztonsági kockázatot jelentenénk az ország számára. Tisztában vagyok azzal, hogy Magyarország és a Szlovák Köztársaság jó viszonya és jó gazdasági kapcsolatai fontosak, és az egész magyarság érdekeit szolgálják, de az is fontos, hogy jogsérelem esetén Magyarország demonstrálja azt, hogy kiáll állampolgárai – nemzettársai mellett. Kiben bízzon/bízhat a felvidéki magyarság, ha nem Önben és Magyarország kormányában?

Kérem/kérjük, hogy Ön és a magyar külügyminiszter tegyen végre határozott lépéseket a felvidéki jogfosztottak ügyében, mert teljesen el vagyunk lehetetlenítve, mivel a Szlovák Alkotmánybíróság a tárgyban benyújtott alkotmányos panaszt múlt év szeptemberében, 4 év elteltével tárgyalta és úgy döntött, hogy nem dönt. Fellebbezés kizárva! Így csak nemzetközi vonalon lehet valamit elérni. Kérem, ebben segítsenek!

Amint a bevezetőben írtam, azért bátorkodom Önhöz fordulni, mert a részemre adott kitüntetés számomra azt jelzi, hogy Ön elkötelezett híve becsületes harcunknak.

Isten áldását kérem Önre, munkájára

Tisztelettel
Dr. Tamás Aladárné – Ilonka néni s.k.” – állt az Orbán Viktorhoz címzett Rimaszombatban 2015. június 12-én kelt levélben.

Semjén Zsolt: A nemzetközi joggyakorlat egyre inkább a többes állampolgárság tolerálásának irányába fejlődik

“Tisztelt dr. Tamás Aladárné!
Kedves Ilonka néni!

Egy közösség valódi erejét az mutatja meg, hogy tagjai mennyire összetartóak, mennyire tudják odafigyeléssel és szeretettel hordozni egymás gondját-baját. Ilonka néni a nemzet közösségének erős tartóoszlopa, aki felvállalta a felvidéki jogfosztott magyarok küzdelmét. Példaadó kiállását Orbán Viktor miniszterelnök úr is nagyra becsüli, akinek a nevében válaszolok Önnek.
A Magyar Kormány az érvényben lévő honosítási törvény bevezetésével a külhoni magyarság helyzetének javítását, lehetőségeinek bővítését, Magyarországhoz való kötödésének erősítését segíti. Sajnálatos módon Szlovákia retorziókat alkalmaz azon állampolgáraival szemben, akik más ország, így a magyar állampolgárságért folyamodnak.
A Magyar Kormány kezdettől fogva kiáll a magyar állampolgárság felvétele miatt jogsérelmeket elszenvedő felvidéki nemzettársaink mellett.
A probléma megoldására, de legalább kezelésére a külügyminiszterek megállapodása alapján a kettős állampolgárság kérdéskörével foglalkozó bilaterális szakértői munkacsoport alakult. Magyar részről az a célunk, hogy megoldást találjunk a magyarokat hátrányosan érintő jelenlegi szlovákiai joggyakorlat megváltoztatására. A munkacsoport az elmúlt években négyszer ülésezett, amelyek során a két ország jogi szakértői áttekintették az állampolgárság intézményét szabályozó európai egyezmény egyes kérdéseit.
Mivel a kérdéskör rendezése kiemelt célunk, ezért a két ország felső szintű vezetői találkozóin folyamatosan napirenden tartjuk a kettős állampolgárság ügyét, arra törekedve, hogy szlovák oldalról is nyitottabbnak mutatkozzanak a probléma rendezésére. A nemzetközi joggyakorlat – éppen a párhuzamos identitások terjedésével összhangban – egyre inkább a többes állampolgárság tolerálásának irányába fejlődik, és Európában a korábban a kettős állampolgárságot szigorúan elutasító országok is a vonatkozó szabályaik enyhítésével, rugalmasabbá tételével reagálnak a világ változására. Célunk, hogy a szakértői tárgyalások mielőbb eredményre vezessenek és az állampolgárságuktól megfosztott felvidéki magyarok visszanyerhessék teljes körű állampolgársági jogaikat.
Kedves Ilonka néni!
A nemzeti összetartozás kormánya minden fórumon kiáll állampolgáraiért és a magyar nemzet tagjaiért, éljenek a világ bármely pontján.

Jó egészséget kívánva őszinte tisztelettel köszöntöm.
Semjén Zsolt” – írta Ilonka nénihez címzett augusztus 18-án Budapesten kelt levelében.

Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”52039,51597,48038,41370,40974,39792″}