56140

A Czeglédi Péter Református Gimnázium és a Károli Gáspár Református Egyetem Mentálhigiénés Felnőttképzésének közös ünnepélyes tanévnyitó istentiszteletére került sor. A lévai református templomban szeptember 13-án vasárnap a felvidéki mentálhigiénés felnőttképzés ünnepélyes tanévnyitója mellett Kiss Beáta megválasztott gimnáziumi igazgató és a gimnázium elsőseinek eskütételére is sor került.

Az ünnepi alkalmon jelen volt Kassai Gyula, a Barsi Református Egyházmegye esperese, az egyházmegye több lelkésze, Dr. Grezsa Ferenc egyetemi adjunktus és Szathmáry Zsuzsanna, a felvidéki mentálhigiénés felnőttképzés koordinátora, valamint a felnőttképzés résztvevői.

„Keressük a helyünket. Az Isten által adott hely arra vár, hogy azt küldetésünknek megfelelően betöltsük” – hangzott el Kassai Gyula esperes igehirdetésében. Hozzátette, a közösség tagjai szövetséget kötnek, így válnak erőssé, hogy a kihívásnak meg tudjanak felelni.

Az igehirdetést követően Kiss Beáta új igazgató eskütétele követte. „Az igazgató vezető és vezetett is egyszerre. Isten igéje által erő, hatalom, szeretet útmutatása rajtunk keresztül végzi el munkáját. A közösség megerősödése is a mi szívünkön keresztül mehet végbe” – hangsúlyozta az esperes. Az eskütétel megerősítését szolgálta a Czeglédi Péter Református Gimnázium 2012-es névfelvételét közlő oklevél ünnepélyes átadása az új intézményvezetőnek. Az igazgató mellett a tantestület két új pedagógusa, valamint a gimnázium első osztályának diákjai is esküt tettek.

Kiss Beáta ünnepi köszöntőjében kifejtette: „Az intézmény 15 évvel ezelőtt jött létre, meggyőződésem,  bizonyítottuk már, hogy a gimnáziumnak van létjogosultsága. Fontos szerepet tölt be a lévai és a felvidéki szórványosodó magyarság életében.” Jelezte, az iskola pótolhatatlan kincs, ezért sem szabad hagyni elveszni, ragaszkodni kell hozzá, közkinccsé téve értékeit.

Az ünnepélymásodik felében Dr. Grezsa Ferenc, a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetének adjunktusa nyitotta meg a felvidéki mentálhigiénés felnőttképzést. „Képzésünkkel egyetemi képzés indult Léván. Különösen jó érzés, hogy a gimnázium épületében talált helyet, hiszen a gimnázium az egyetem előszobája. Nagyszerű dolog, hogy anyanyelvükön tanulhatnak a hallgatók itt, a magyarság bástyájának tekinthető Léván” – mondta a megnyitón elhangzott beszédében.

Szathmáry Zsuzsanna lelkésznő, a felnőttképzés felvidéki koordinátora a Felvidék.ma-nak elmondta, több mint harmincan nyertek felvételt a képzésre, mely szeptember 14-én háromnapos önismereti kurzussal kezdődik.

„Teológiai tanulmányaim során nem került sor a pszichológiai tudományág bővebb ismertetésére. Mai világunkban a lelki egészség megőrzése és védelme igen fontos. Ez összeegyeztethető a lelki szolgálattal, ezért is jelentkeztem a felnőttképzésre. A gyülekezeti tagokat kellőképpen kell elvezetni a helyes útra, véleményem szerint ebben segít ez a képzés” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Sándor Veronika újlóti lelkésznő. Az önismereti kurzussal kapcsolatban elmondta, ahhoz, hogy segíteni tudjon, önmaga megismerése szükséges, mert ezáltal tud más emberi lelkeket is megismerni.

Március 13-án ünnepélyes keretek között írták alá a gimnázium épületében a felnőttképzésről szóló megállapodást. A Károli Gáspár Református Egyetem részéről Grezsa Ferenc és Sepsi Enikő dékán, a Lévai Református Egyházközség képviseletében Kassai Gyula és Bokros Rózsa gondnok, valamint a felvidéki mentálhigiénés közösség vezetője, Szathmáry Zsuzsanna írta alá az okmányt. A négyszer féléves képzés záródolgozat leadásával és államvizsgával zárul.

További képek az ünnepi tanévnyitó istentiszteletről megtekinthető a Képgalériánkban ITT>>>.

Pásztor Péter, Felvidék.ma
a szerző felvételei
{iarelatednews articleid=”55772,52424″}