Youssef Fakhouri

Az identitását vesztett Európának, mely megtagadta keresztyén gyökereit, van egy szégyene, mulasztása, mely botrányos embertelenségről, érzéketlenségről tanúskodik. Nem vesz tudomást a világ különböző részeiben zajló keresztényüldözésről. Kínával vidáman üzletelünk, miközben ott is brutálisan üldözik Jézus követőit. Pedig beszélhetne Kínáról, vagy Észak-Koreából is – mondta másfélórás előadásában Youssef Fakhouri. – Ott három embert nyilvánosan felakasztottak, mert Szentírást találtak náluk. Nigériában is folyamatosan robbantanak. A keresztényeket elrabolják, áttérítik és rabszolgaként alkalmazzák.

Világméretekben a vallásüldözésnek kitett emberek 75-80%-a keresztény! XVI. Benedek már kijelentette, a világban a keresztényeket üldözik leginkább. De „Európa csendes”! Ez pedig botrányos csönd, felelőtlen és képmutató hallgatás!
Habár a politikusok fennen azt hirdetik, hogy mindenütt be kell tartani az emberi jogokat, a valóságban kettős mérce érvényesül. Ez pedig olyan vérfagyasztóan elvtelen vakság, melyet a Történelem Ura nem hagy megtorlatlanul. Mindannyiunknak tennünk kell ellene! Botrányos, hogy az európai országok zöme, sőt az Európai Unió felelős tényezői büntetendő módon cinkosan hallgatnak.

Youssef Fakhouri, vagyis Fazekas József (ez nevének magyar fordítása), dél-libanoni melkita bizánci katolikus (asszír: melk – király; értelme azonban görög-katolikus), a Pro Christiani civilszervezet vezetőjének anyja székely. Székelyudvarhelyről származik.
Fakhouri a Rovás Akadémia vendége volt október 15-én. Előadására örvendetesen sok fiatal volt kíváncsi. Szesztay Ádám főkonzul és Bitay Levente konzul szintén megtisztelte jelenlétével a rendezvényt. Eljött Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese is.

Fakhouri az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség tagja. Úgy került Magyarországra, hogy nagyszülei ultimátumot kaptak. Mint keresztények külön adót fizetnek, vagy áttérnek az iszlámra. Nem maradt más választásuk, így elmenekültek. Háborús övezetben nem lehet olyan bevételre szert tenni, mely lehetővé teszi a különadó fizetését. Tavaly ugyanez a forgatókönyv ismétlődött, melyet most az Iszlám Állam (IÁ) alkalmaz. A vallás Közel-Keleten az identitás része. Az erős vallásosság a megmaradás egyik záloga.

Az előadó a közel-keleti kereszténységről, annak történetéről és jelenlegi tragédiájáról, végül a migrációs válságról mondta el megalapozott véleményét. Csak a közel-keletről beszélt, mert ott rendelkezik kapcsolatokkal, tud arabul. Ismeri a terepet, ott járt iskolába, sok muzulmán osztálytársa volt. Mondandóját videofelvételekkel tarkította. Mint a Pro Christianis szervezet elnöke, céljának tarja, hogy az európaiak tudatosítsák, keleten keresztények élnek, akik napjainkban is üldözésnek vannak kitéve.
Ugyanis, ha a keresztényüldözésről esik szó, a legtöbben a Római Birodalomra gondolnak, amikor a hívőket az arénában szolgáltatták ki a vadállatoknak. Ferenc pápa nyilatkozta, hogy ezek a vértanúk semmiben sem különböznek a korábbiaktól.
Kötelességünk az ő emberi jogaik védelmében kiállni. Sokan azt hiszik, hogy az arab keresztények az európai keresztesek leszármazottai. Ez távolról sincs így.
Genetikailag egyeznek a helyi lakossággal, de a kereszténység sokkal régebbi náluk mint az iszlám. A Közel-Kelet a kereszténység bölcsője, hiszen Krisztus ott született. Ez a 4 sz.-ban a Római Birodalom hivatalos vallásává vált. Három évszázaddal később az Arab-félszigeten kialakult az iszlám. Sikerük titka az volt, hogy a keresztény hercegségek ellentéteit ki tudták aknázni.

A keresztesek 1099-ben felszabadították Jeruzsálemet, és a muzulmánok idővel megtanulták, hogy tisztelni kell a keresztények szimbólumait. Ehhez az is hozzájárult, hogy a keresztesek nem kényszerítették a muzulmánokat áttérésre. De ma már ez nincs így. 1087-ben ugyan elűzték a kereszteseket, de papjaikat tiszteletben tartották és ez így maradt a következő évszázadokban is. Ennek következtében csökkent a keresztes háborúk iránti igény. Nagy Szulejmán apja, I. Szelim foglalta el Libanont és Szíriát (1516), majd Egyiptomot, Irakot, aminek következtében ezek a területek iszlám uralom alá kerültek. Ekkor már pogromokat rendeztek a keresztények ellen, hatalmuk megtartása érdekében. 1860-ban több száz keresztény templomot és falut romboltak le. Európa már akkor nem volt annyira keresztény, de a pápa nyomására hadsereget vonultattak föl, így nyomást gyakoroltak a szultánra, aki leállította a kilengéseket.

Az Ibériai-félszigeten a keresztényeket rabszolgaként tartották a muzulmán fennhatóság alatt.
A szír keresztények sokáig békében éltek a muzulmánokkal. Ahogy a muszlimok száma emelkedett, a tolerancia és a békés együttélés ennek függvényében csökkent. A moszlimok a 14. sz.-ban Egyiptomban túllépték az 50%-os határt. Erre Szíriában csak a 17. sz.-ban került sor. Ez akkor a katolikus Nyugat-Európában hatalmas felháborodást keltett.

1915-ben került sor a törökországi örmények irtására. 1922-ig a 2,5 millió örményből 1,5 milliót gyilkoltak le. Az ifjútörökök mészárolták a görög és asszír keresztényeket is. Ez volt a 20. sz. első holokausztja. Csak azért ölték meg őket, mert keresztények voltak. Porig égették templomaikat, ami az emberiség számára hatalmas kulturális veszteséget is jelentett. Ma Európa semmilyen nyomást sem gyakorol Törökországra, hogy ismerje el, a török állam felelős ezért a népirtásért.

Nyugaton megfeledkeznek a keresztényeket érő atrocitásokról, kegyetlenkedésekről, templomrombolásokról, kivégzésekről, papok lefejeléséről, gyermekgyilkosságokról. Ezek a semmivel sem menthető cselekedetek vonják maguk után a keresztények menekülését. Az újságírók szerint, ez az embereket nem érdekli, mert távol van és ezért ezekről az eseményekről nem tudósítanak. A migráns válság okán az érdeklődés mégis megnőtt. Ám a fősodrású sajtóban mindmáig sok mindenről nem esik szó.

Bush még hangoztatta, hogy keresztény. Ezért a libanoni keresztények bíztak benne. Azt hitték, van remény az arab országok számára. Egykor ott 1,5 millió keresztény élt, ma már csak 300.000. Ezek is menekültek saját országukban.
Ha Afrikában egy homoszexuálist sérelem ér, akkor az Európai Parlamentben rögtön egy elítélő nyilatkozat születik. Az Európai Unióval az a baj, hogy nem tartja tiszteletben az emberi értékeket, így a 2000 éves gyökerek pusztulnak. Svédországban levették a keresztet a zászlóról, hogy barátságosabbaknak mutatkozzanak! Jelenleg Európa semmit sem tesz az üldözöttek érdekében! – hangsúlyozta többször is az előadó.

Az iraki keresztényekről többet kell a sajtóban beszélni. Az IÁ 2014-ben a két milliós Moszul városát (egykori Ninive) fél nap alatt bevette. 85.000 katona védte 25.000 támadóval szemben! Ennek következtében a környékről két millió ember menekült el. A szunniták jelentős része is, mert nem akarnak a terroristáknak engedelmeskedni.

A szíriai keresztények inkább a kormányt támogatják, mégha az diktatórikus is, de ha valaki nem avatkozik a politikába, nem esik bántódása. Az iszlamisták siíták, így a szunniták a kormányt támogatják. Szíriában a Szabad Szír Hadsereg az IÁ leányvállalata. A legerősebb mozgalommá nőtte ki magát. A templomokat és lakónegyedeket rakétával lövik. 80 templomot felgyújtottak, IV. századiakat is. Keresztény kolostorokat, árvaházakat, város- és megyeházakat, baloldali és jobboldali mozgalmak irodáit pusztítják, rombolják. Itt halt vértanúhalált François Murad, 49 éves ferences francia szerzetes. Elvágták a torkát, a „harcosok” meg közelről fényképezték ezt. A szerzetes bírálta az iszlamistákat, gengsztereknek nevezte őket.

Moszlim szélsőséges felfogás szerint, ha keresztényt ölnek meg, a mennyországba jutnak. Ilyen emberekkel nem lehet tárgyalni! Emiatt keresztény önvédelmi alakulatok alakultak. Kicsit későn. Fegyvert kell fogni mondta egy görög ortodox püspök a keresztény fiataloknak. A pátriárka felszólította népét, a szír kormány oldalán fogjanak fegyvert.
Egyiptom hatalmas ország rengeteg problémával, Kairó 21 milliós nagyváros. Nagy a szegénység, a korrupció és a radikális iszlám erős. 1928-ban alapították az Iszlám Testvériséget, mely az első radikális mozgalom volt. Azokkal van probléma, akik másokra akarják saját életmódjukat ráerőszakolni. A muzulmánok körében is ez feszültséget okoz. Nagy kérdés, ki fogalmazza meg a törvényeket. A radikális iszlám miatt megerősödtek a konfliktusok. Ha erősítik az ellentéteket, az emberek egymással lesznek elfoglalva, nem a korrupcióra, vagy egyéb fontos kérdésekre koncentrálnak.

Egyiptomban fegyveresek keresztényeket gyilkolnak. Közben gyújtogatnak és randalíroznak. Egy alkalommal a rendőrség 90 embert letartóztatott, de mindenkit felmentettek, bizonyítékok hiányára hivatkozva. Sok vértanú hal meg csak azért, mert keresztény. Egy keresztény civil szervezet tüntetésén, mely egy Dél-Egyiptomban álló templom lerombolását kívánta meggátolni, az egyiptomi hadsereg páncélosokkal az emberek közé hajtott. Össze-vissza száguldoztak, embereket gázoltak el és lőttek is rájuk. A youtubon ez fent van. Az EU külügyminiszteréhez fordultak ez ügyben. Ám amikor látta, hogy keresztényüldözésről van szó, kijelentette, nem ért egyet egy ilyen elítélő nyilatkozattal és nem tett semmit! Egyiptomban évente lányokat rabolnak el, csak azért, mert keresztények. A rendőrség meg nem tesz semmit! A rendőrség és hadsereg lelkén száradnak az áldozatok, akik kizárólag keresztények. Mégsem vonják őket felelőségre. Nincs következménye annak, hogy keresztényeket ölnek. Az USA sem szólal meg ebben az ügyben.

Egyiptomban az Iszlám Testvériség (IT) szimpatizánsainak aránya 5-15%. Amikor a hadsereg az IT-t le akarta váltani, polgárháborús viszonyok uralkodtak.
Régebben évtizedekig is eltartott, míg egy-egy embertelenségre fény derült. Most már percek alatt fent van a kép, az információ a világhálón, az emberekhez mégsem jut el.

Az Amnesty International 2013. augusztusában, 3 perces riportot készített az elpusztított templomokról. Felgyújtott buszt és autókat, betört ablakokat, szénné éget könyveket láthattunk a videofelvételen A rendőrök és tűzoltók nem avatkoztak be. Turistahajót is támadás ért. Egy rendőrparancsnokságot is ostrom alatt tartottak. Egyszerű dolgozó keresztényeket végeztek ki idén februárban, mert nem voltak hajlandók áttérni. 21 egyiptomi kopt vendégmunkást fejeztek le. Február 15-e lett a líbiai vértanúk emléknapja, tehát kvázi szentté avatták őket. A kopt egyház létszámához képest, nagyon sok vértanút adott. Az ortodox szerzeteseket elrabolják, lefejezik. Előtte kivájják szemeiket és csak azután ölik meg őket.

A terrorszervezetek kijelentették, harcosaikat Európába küldik a többi migránssal együtt. A migránsok célja amúgy is az iszlám terjesztése. Márcsak azért sem megoldás a menekültek befogadása. Ha segíteni akarnak, akkor a segélyt a Közel-Keletre kell eljuttatni. A menekültek óriási kárt okoznak saját országuknak is, hiszen ott hiányozni fognak. A sária kimondja, a nem muszlim, nem számít annyira embernek. Erről Európában nem beszélnek. Ez a kontinens megtagadta Krisztus tanítását, így az ember méltóságát is.

Az előadó figyelmeztetett, a Közel-Kelet ma a képmutatás területe. A török állam, mely Szlovákia és Magyarország NATO-szövetségese, adja a legnagyobb támogatást az iszlamistáknak, hogy a szír kormány hegemóniáját megtörje. Nem megoldás az, hogy befogadják a menekülteket Európába, de közben olyan állam a szövetségesük, amely a terroristák szövetségese. A gazdag arab államok sok pénzt adnak, de a menekült táborokban kiképzőtáborokat tartanak fönn, ahol a szíriai kormány ellenes erőket készítik fel a harcra.

Majd arról beszélt, miért menekülnek az emberek szülőföldjükről. Eleinte azt hitték, maximálisan egy év és vége. Nem így lett. Szíriában a lakosság fele hajléktalan. A turizmusból nem lehet megélni, mert háború van és ráadásul a műemlékeket elpusztították. Hiába lesz rend, nem lesz mit mutatni. Keleten az az általános vélemény nyert teret, hogy a háború 30-40 évig is el fog tartani.

Az USA bejelentette, bombázni fog. De valójában nem tette. Szíria Amerika és Oroszország befolyási övezetébe került, Szaud-Arábia másokon keresztül avatkozik be. Ezért indult meg a tömeges migráció. A 378.000 migráns között van pár ezer, akiket nem tudtak regisztrálni. Röszkénél megpróbálták elgáncsolni azt a férfit, aki atrocitásokban vett részt. Ez a terrorista most Spanyolországban fociedző!

Azt kell elérni, hogy a menekültek helyben maradjanak, Európa integrálni úgysem tudja őket. Nyugat-Európa kizárólag gazdasági szempontból nézi a helyzetet. 1,5 millióval nő a lakosság, így nő a kereslet és a fogyasztás. Lesz olcsó munkaerő. A lakosság meg fiatalodik. Önző módon arra nem tekintenek, hogy csökkentsék a nyomort, a keresztényüldözést. Arra sem, hogy ha a legtehetősebb réteg távozik, az saját országának nagy veszteség. Eladják aranyukat, lakásukat töredék áron, hogy el tudjanak indulni. A terroristák pofitálnak ebből, fegyvert tudnak vásárolni.

Saját tapasztalatai szerint, a menekültek között nagyon kevés a keresztény. Nem éri el még az 1%-ot sem. A menekülttáborokat járva tapasztalták, rengeteg az afgán, mindegyiknek van mobilja. Ő, mint közgazdász úgy látja, ez szervezett invázió. A bevándorlókon keresztül uralni tudják Európát. A betelepülők Franciaországban el tudják dönteni az elnökválasztást.
20-30%-uk a valódi menekült. Az egész a pénzről, nem az emberekről szól. Az amerikaiak Irakot azért támadták meg, hogy a kőolajra rátegyék a kezüket. Az ottani keresztények fegyvertelenek. Az elmúlt 5-6 évben a radikális iszlamisták megerősödtek, így államalkotó tényezővé váltak.

Mindenkit befogadni nem lehet. A bajbajutottakon segíteni kell, de azokon akik azért jönnek, hogy hitedet megváltoztassák, nem. Azok előtt be kell csukni az ajtót!
Sok fiatalt látni a migránsok között? A Közel-Keleten sok minden megváltozott. A családi kötelékek meglazultak, de még mindig sokkal erősebbek, mint akár a Székelyföldön. Régen 10-15 gyerek született egy családban, most már csak három. A klánok, törzsek erősek, mégha a városiasodás ezt gyengítette. Ha egy falu 4000 főből áll, ebből 1000 a 20-65 év közötti férfi. 35 alatt pár százan vannak. Ezek közül elindul 50. A többi vigyáz a családra.

Nagyon sok karitatív szervezet juttat el pénzt, ruhát a Közel-Keletre. Egyre több segélycsomagot küldenek. Több segélyszervezet alakult csak ezért. Imahetet tartottak az üldözöttek érdekében. Gyűjtést rendeztek a templomokban. De a nyugat vagyonához és ahhoz képest, hogy mennyit papol az emberi jogokról, keveset tesz. Viszont egyre több nyugati segíti a keresztény önvédelmi alakulatokat. Kiképzik őket és harcolnak.

Most, hogy az oroszok harcba szálltak, radikálisan megváltozott a helyzet. Mi lesz erre a szaudiak és a törökök ellenlépése, majd kiderül. Vélhetőleg az iszlamistákat kiszorítják bázisaikból és gerillaharcra kell berendezkedniük.
A beszámolókban alulreprezentálva esik szó a keresztényekről. Ezeket az információkat tovább kell adni. Ösztönözni kell a politikusokat, hogy beszéljenek róla! Emlékeztetni kell az embereket, hogy Közel-Keleten azért halnak meg sokan, mert keresztények akarnak maradni!

A nyugat a nyugat-elleneseket támogatja. A terroristák 50 t muníciót kaptak az USA-tól. Ellenük valójában csak Oroszország és a szír hadsereg harcol.
A legnagyobb baj, Európa elveszítette identitását!

Balassa Zoltán, Felvidék.ma
A főleg fiatalokból álló közönségKovács Ágnes bemutatja a vendéget