56532

A szlovák és az európai gazdaság fellendülése hozzájárult a vállalatoknak nyújtott hitelek számának növekedéséhez is.

A szlovákiai bankok számára az idei év első féléve is kedvezőnek bizonyult a retailhitelek nyújtása terén, mely 2015 júliusáig 12,6 százalékos évközi növekedést ért el. A Szlovák Nemzeti Bank ajánlásainak betartása körültekintőbb hitelnyújtást eredményezett, viszont nőtt a vállalatoknak nyújtott hitelek száma. Mindez a Szlovák Nemzeti Bank által közzétett, az idei év első hat hónapja pénzpiaci helyzetéről és annak fejlődéséről szóló beszámolóból derül ki.

„A piacot jelentős mértékben befolyásoló tényezőnek számított az az ajánlás, mely a hitelpiaci helyzet fejlődésének kockázataira hívta fel a figyelmet. Ez március elsejétől teljes mértékben hatékonynak bizonyult,” állapította meg az SZNB. Az ajánlások bevezetése a bankokban hozzájárult az új retailhitelek rizikótényezőinek javulásához. „Elsősorban csökkent azon hitelek száma, ahol a felvett hitelösszeg kedvezőtlen arányban van a jelzálog alá került ingatlan értékével (LTV, továbbá megszűnt a túl hosszú törlesztési idejű kölcsönök nyújtása és körültekintőbbé vált az olyan esetekben történő hitelnyújtás, amikor a már meglévő hitelek törlesztésére vesznek fel újabb hitelt” – egészítette ki a beszámoló.

Az ajánlások betartása részben lassító tényezőként hatott főleg a fogyasztói hitelek felvétele esetében. Ezek évközi növekedési üteme továbbra is magas, 17,9 százalékos maradt. „Csökkentek a hitelkamatok és az új hitelek illetékei a lakás- és fogyasztói hitelek esetében. A lakáshitelek esetében a kamatok megegyeznek az euroövezet más országainak átlagával” – állapították meg.

Az európai és a szlovákiai gazdaság felélénkülése egyúttal hozzájárult a vállalatoknak nyújtott hitelek számának emelkedéséhez. Itt 3 százalékos évközi emelkedést jegyeztek. „A versenyhelyzet nyomására és a derűsebb banki kilátásoknak köszönhetően kedvezőbb hitelfeltételeket kínáltak, ami az előző időszakhoz képest jelentős változásnak számít,” magyarázza a Szlovák Nemzeti Bank. Szerintük jó hír, hogy az előző időszakhoz képest megnőtt azon – főként kis és közepes – vállalatok száma, melyek az általános üzemelésen kívül új beruházásokat is terveznek. „A gazdasági növekedés fellendülése megnyilvánult a hitelportfólió kreditkockázatának alakulásában is. Ez főként a vállalati hitelekre érvényes, melyek közül kevesebb dőlt be,” egészítette ki az SZNB.
A beszámolóból kitűnik továbbá, hogy a retailhitelek portfóliójának esetében nem tapasztalható lényeges változás. „További tendencia volt a kamatfixáció idejének a meghosszabbodása” – magyarázza az SZNB.

A bankok az első félévben nyereségnövekedést is elkönyvelhettek évközi 18 százalékos arányban. Ennek oka a retailhiteles ügyfelek számának növekedése, a vállalati szektor fellendülése és a kreditkockázatra és bankjárulékokra fordított költségek csökkenése volt. „A bankok nyeresége nőtt, annak ellenére, hogy hosszú távon csökkent a hitelhozam és az értékpapírok portfóliója, továbbá nem nőtt az illetékek hozama,” állapították meg, hozzátéve, hogy a retailhiteles ügyfelek hitelköltségei csökkentek a kamatok és illetékek tekintetében is.
Hosszú távon a bankszektor számára a legnagyobb kockázatot a hiteltörlesztés elmulasztása jelenti. Bár ez a kockázat a Szlovák Nemzeti Bank szerint viszonylag kicsi, a gazdasági helyzet ismételt rosszabbodása jelentősen növelhetné a kreditkockázatot. „Továbbra is körültekintőnek kell lenni a developer projektek finanszírozásánál, melyek a kreditkockázat szempontjából külön kategóriát képeznek” – magyarázta a Szlovák Nemzeti Bank, hozzátéve, hogy további kockázatot jelent a bankok aktívumának és passzívumának időbeli eltérése, a megtakarítások határidős számláról folyószámlára való átkerülése, a dinamikus hitelaktivitás miatt.

A szlovákiai bankok azonban az esetleges veszteségekkel szemben ellenállóak, főként viszonylag magas tőke-kiegyensúlyozottságuk miatt.

A TASR nyomán nzs, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”56532,56114,55929,55458,55420″}