56495

A Farkas Ottó dobfeneki újságíró által indított értéktár folyamatosan és gyors ütemben bővül, a Beszédes múlt könyvek sorozat részeként most azt gyűjtötte kötetbe, amit a népi emlékezet és az aktív résztvevők megőriztek az egykor virágzó üzletág, a határsávban űzött csempészet vonatkozásában a Trianont, majd a 2. világháborút követő időszakban. Medvesalja és tágabb környékének népe, természetes akadály nem lévén, kezdetben tudomást sem vett az új államhatárról. Át-átjártak látogatóba, vásárba, és ahogy a határőrizet szigorodott, szükségből vagy jövedelem-kiegészítésképpen, sokan ráálltak a csempészetre. De betekintést nyújt a szerző a vámok, határellenőrzések legális világába is.

„A nálam fiatalabb korosztály, de leginkább a negyven éven aluliak nem ismerhetik a határellenőrzés fogalmát úgy, mint az én nemzedékem” – véli a hatvanas éveiben járó Farkas Ottó. „Aki nem tapasztalhatta azt a görcsös érzést, ami az ember gyomrát szorította, amikor a csehszlovák-magyar határhoz közeledett, az természetesen másképpen értelmezi az államhatár, a határellenőrzés, a határsorompó és hasonló, mára már szinte elavulttá váló szavak fogalmát” – írja a kötet előszavában. Bizonyos körülmények még fokozhatták a szorongást, ezek közé tartozott, amikor tiltott árut vittek át rokonuk vagy ismerősük kérésére. Főleg a két háború között és utána viszont jelentős méreteket öltött az üzletszerű csempészkedés.

A könyvben egykori csempészek, illetve azok hozzátartozói idézik fel a csempészutakon, a határon és a vámon átélt kalandjaikat. A történetek némelyike alátámasztja azt a kutatói feltevést is, „ hogy a több évszázados múltra visszatekintő állatkereskedők és a Medves rengetegeit járó betyárok utódainak is tarthatjuk a medvesalji csempészeket, akik nem pusztán megélhetési kényszerből, hanem virtusból is űzték ezt a veszélyes, tiltott foglalkozást, s jót mulattak, ha sikerült turpisságukkal túljárni a cseh finánc eszén. De nem csak mulatságos történetek, véres drámák is lejátszódtak a határ mentén” – írja utószavában a kötet szerkesztője, D.Kovács József.
A csempészek finánctűzben c. kötettel a szerző újabb kordokumentummal, társadalom- és jellemrajzzal gazdagította közösségünket.

BA, Felvidék.ma