56997x

Igaz, kétheti lapként és csak a rimaszombatiakhoz jut el, de hároméves leállás után október 26-án újra napvilágot lát a Gömöri Hírlap próbaszáma.

A Gömöri Hírlap és a Gemerské zvesti feltámasztásáról a rimaszombati városi képviselő-testület döntött október 20-i ülésén 13 igen szavazattal, egy ellenében, négy tartózkodás mellett. A két lap mintegy 45 évnyi létezés után 2012 novemberében szűnt meg, miután a SMER-es többségű testület a lapok megjelenésének a felfüggesztése mellett döntött. Ahogy az októberi ülésen Auxt Ferenc fogalmazott, akkor elsősorban a Gemerské zvestivel szemben merültek fel kifogások, sokan tendenciózusnak, s egyoldalúnak találták a lapot. Auxt most is hangsúlyozta, hogy a Gömöri Hírlappal szemben semmilyen szakmai kifogás nem merült fel, ezért is sajnálta nagyon, hogy a Gemerské zvestivel együtt a Gömöri Hírlap is megszűnt. A SMER-SD képviselői ugyan próbálkoztak egy közlöny kiadásával, de végül erre nem került sor.

A 2014-es helyhatósági választások előtt mind a Magyar Közösség Pártja (MKP), mind a később győztes Šimko József választási ígéreteinek a prioritásai közé tartozott a lapok újbóli megjelentetése. Mivel az MKP a képviselő-testület többségi klubjának vezető pártja lett, így a választások után a párt javaslatot is tett a lapok ismételt kiadására. Bár a lap a költségvetésbe is bekerült, akarat híján úgy nézett ki, hogy azok kiadásából mégsem lesz semmi.

Cziprusz Zoltán városi képviselő (MKP) kezdeményezése nyomán szeptemberben felgyorsultak az események. A város vezetése úgy döntött, hogy az év hátralévő három hónapjában próbaszámot bocsát útjára, míg Cziprusz Zoltán képviselői javaslatot nyújtott be a lapok újbóli kiadására. A javaslat szerint a lapok 2016 januárjától kéthetenként jelennének meg 8-8 oldalon, de egy változatban, s 7 ezres példányszámban jutnának el a posta segítségével minden háztartásba.

Az ülésen érvként elhangzott, hogy sokan, főleg az idősebbek nem rendelkeznek internettel, ahogy magyar nyelvű nyomtatott sajtó sincs a régióban, míg mások ellenérvként a választások közelségét hangsúlyozták.

A testület több-kevesebb vita után (többen az alapító okiratot, míg mások a szerkesztőbizottságot hiányolták) 13 igen szavazattal egy ellenében (csak Miroslav Bitala szavazott a megjelenés ellen), négy tartózkodás mellett zöld utat adott a lapnak. Az elfogadott javaslatba beépítették Bán Zoltán módosító javaslatát, hogy a testület júniusban kiértékeli az első fél esztendőt, s dönt arról, hogy kétheti vagy havilapként jelenteti-e meg júliustól a lapokat. A lap első száma október 26-án jut el a rimaszombati háztartásokba.

jdj, gömörilap.sk, Felvidék.ma