56803

A tatabányai és az érsekújvári könyvtár kölcsönös kapcsolata a tatabányai és a Nyitrai Kerületi Önkormányzat közötti együttműködési szerződésig nyúlik vissza. A több évtizedes kapcsolat alatt számos alkalommal került sor egymás meghívására, tapasztalatcserékre, előadásokra egymás rendezvényein és könyvadományozásra. Ha csak az idei eseményekből merítünk, már bővelkedünk az említeni valókban.

Április 14-én, a Könyvtárosok világnapján érsekújvári meghívásra három előadással érkeztek a tatabányaiak az Anton Bernolák Könyvtárba. Dr. Voit Pál, a tatabányai megyei könyvtár igazgatója a magyarországi állami finanszírozású kistelepülési könyvtári ellátás gyakorlatát – az úgynevezett KSZR-t ismertette. Nász János, a megyei könyvtár munkatársa a tatabányai könyvtár tudatosan vállalt öko szemléletéből adódó szolgáltatásokról (gyűjtemény, öko esték, -táborok, hírlevél) beszélt, míg ifj. Gyüszi László igazgatóhelyettes a megyei könyvtár hely-ismereti tevékenységéről tájékoztatott. Ez alkalommal közel négyszáz jó állapotú magyar nyelvű szépirodalmi könyvet vittek magukkal a párkányi, a köbölkúti, a muzslai községi és az érsekújvári könyvtár számára. (Lásd ifj. Gyüszi László, Nász János, Voit Pál: Szlovák-magyar könyvtáros találkozó Érsekújváron. KeMLIB. 20015. 4. szám, április. p. 27-28. ).

Június 16-án és 17-én a Zsolnai Megyei Könyvtárban – szintén érsekújvári meghívásra és szervezésben – Nász János az öko könyvtárakról és a környezettudatosítás könyvtári módsze-reiről, eszközeiről tartott előadást. (Lásd Nagy Ádám: A jövő könyvtára. Közösségi könyvtárak Szlovákiában. KeMLIB. 2015. 7–8. szám, július–augusztus, p. 35–36.).

A határon túli könyvtárak megsegítésére volt újabb példa szeptember 21-én a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 50 kötetes könyvszállítmánya Érsekújvárra. A tatabányai megyei könyvtár ezúttal a Kölcsey-pályázatként emlegetett „Testvérkönyvtár” program keretében tudta új könyvekkel segíteni az Anton Bernolák Könyvtárat. A Kölcsey Ferenc Alapítvány köztudottan a magyar nyelvű művelődés támogatására alakult, 1990 óta a hazai könyvtárak pályáztatása révén ad lehetőséget a határon túli oktatási és kulturális intézmények könyvtárainak segélyezésére.
A két könyvtár együttműködésének erősítésére a tatabányai megyei könyvtár – ÁFA vissza-igénylő intézményként és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-nél érvényesíthető kedvezményeit kihasználva – nettó százezer forintból kb. 500 EUR értékben adott át új gyermek- és szórakoztató, pszichológiai és történelmi könyveket, valamint szótárakat a határon túli könyvtárnak. A konyvtar.kello.hu oldalán található kínálatból a kedvezményezett könyvtár választhatta ki, mit szeretne. A tatabányai kollégák kizárólag az időközi készlethiány miatt egészítették ki a megrendelőlistát. Bogyó és Babócák, a Hűvösvölgyi suli, Nemes Nagy Ágnes kötet, Palya Bea Altatok című könyve CD-vel, romantikus (Fejős Éva), krimi és thriller sikerkönyvek, a szak-könyvek között Czeizel Endre, Bagdy Emőke, Kádár Annamária egy-egy műve, de Stahl Judit szakácskönyve, szinonimaszótár, valamint német–magyar és magyar–német szótár gazdagítja immár a határon túli könyvtár állományát, összesen ötven darabjával.

Mgr. Ľubica Červená, az Anton Bernolák Könyvtár igazgatónője, mint mondta, az állomány-gyarapításra sajnos nagyon kevés pénzük jut. A beszerzési keret a közbeszerzési pályázatokból és a megyei fenntartó 5 %-os hozzájárulásából tevődik össze. Ez kizárólag a könyvállomány gyarapítására elegendő, folyóiratokra a könyvtár már nem fizet elő. A Kölcsey-pályázat e beszerzési keretnek hozzávetőlegesen 9 %-át jelentette, melyet nagy örömmel és köszönettel fogadtak.

A látogatás során Mgr. Kecskés Ildikó módszertani referens és Kovačic Gizella, a Családi könyvtár vezetője kalauzoltak végig a mintegy 140 ezer kötetes könyvtárban. A feldolgozó és a helyismereti munkaszobák után az emeleti olvasótérben a könyvtár szolgáltatásairól, programjaikról, a gyermekfoglalkozásokról tájékoztattak röviden. Büszkék a tavaly szeptemberben megvalósult mesesarokra, amely kényelmes terepet nyújt a babák és mamák számára akár meseolvasáshoz, akár a foglalkozásokhoz.

A két könyvtár között együttműködési megállapodás született, amelynek aláírására, terveink szerint a hagyományosan a Megyei Könyvtári Héthez illeszkedő ODR konferencián lesz lehetőség. Az együttműködés, egymás segítése tehát itt nem áll meg. A kapcsolatok ápolása fel-adatunk és felelősségünk.

Kissné Anda Klára, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”56455,56441,54161,53030,52967,52545,52265,43706″}
KönyvekMegbeszélésSzignók ellátásaTovábbi könyvek