57590

Karácsony közelsége nagy fényt vet a család titkára. Az intézmény első családtalálkozója november 21-én került megrendezésre.

Isten Fiának megtestesülése a férfi és a nő egyetemes történetének új kezdetét nyitotta meg. Ez az új kezdet egy családban történt – Názáretben. Jézus Krisztus, a második isteni személy egy családban született meg. Jöhetett volna látványos módon, mint egy harcos, mint egy császár, de nem: egy családnak a fiaként jött el.
Ezt a fontos üzenetet szemléljük a jászolban Karácsony ünnepén. Isten úgy döntött, hogy egy emberi családban születik meg, melyet ő maga formált, a Római Birodalom határszélén, egy félreeső falucskában. Nem Rómában, a birodalom fővárosában, nem egy nagyvárosban, hanem egy szinte láthatatlan, sőt rosszhírű peremvidéken. Az evangéliumok is szinte szólásmondásként említik: „Jöhet-e valami jó Názáretből?” (Jn 1,46).

A világ számos részén ma is így beszélnek a keresztény családokról, főleg amikor a különböző többségnek a peremkerületeiről van szó. Nos, mivel éppen ott, a nagy birodalomnak peremén vette kezdetét a legszentebb és legjobb történet – Jézus története az emberek között, ott, ahol ez a család volt, ezért egyetlenegy jó szándékú család sem eshet kétségbe.

Gábor Bertalan imádkozikMindezek fényében és tudatában került sor a családtalálkozóra, ahol volt táncház, kézimunka, kolbászkészítés.

A lelki találkozó közös imádsággal kezdődött. A következő találkozók egyike december 13-án délután négy órakor lesz, amikor is a plébániatemplom déli bejárata előtt megáldásra kerül a Jubileumi Kapu. A szertartás után a Nyugdíjasok Klubjában ünnepélyesen átadják a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara lisztadományát.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Borsod – Abaúj – Zemplén megye, megyei szervezete, Taskó József, megyei elnök vezetésével, 2015. november 19-én, Mezőcsáton 500 kg lisztadományt ajándékozott a szepsi közösségnek abból az őrölt búzából, amelyet a nyár folyamán a Kárpát-medence gazdái adtak össze Szent István Király ünnepe kapcsán.
Mérlegelve a szükséget és az adott helyzetet az a meggyőződés született, hogy 50 kg-ként a liszt egy részét tovább ajándékozták a két iskolai étkezdének és a Szent Erzsébet Idősek Otthonának. Az adományozásról ITT számoltunk be.

A fennmaradó részből Karácsonyra egy-egy kenyér süttetik a Boldog Salkaházi Sára egyházi intézmény családjai asztalára. Ezzel szeretnének eleget tenni az adakozók szándékénak, hogy amint a sok millió búzaszem egy lisztté lett, úgy legyenek Karácsony szent ünnepén eggyé népünk családjai a hitben, az erkölcsben, a lelkületben, a kultúrában és a magatartásban határon innen és határon túl.

Gábor Bertalan, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”56709,56154,55906,57578,57510″}
CsaládtalálkozóCsaládtalálkozónNéptánc a családtalálkozón