57568

A Vidéki plattform elnökének, Lucia Gallovának a szavai szerint a kisgazdáknak sok, eddig megoldtlan problémával kell megküzdeniük. A kisgazdálkodóknak nyújtandó segítség és a szlovákiai mezőgazdaság megújítása és megerősítése módjának a keresése szerepelt a napirendjén a Vidék él elnevezésű konferenciának, amelyet november 19-én tartottak a nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetemen (SPU).

Lucia Gallová rámutatott arra, hogy a kistermelők munkáját napjainkban is számos olyan probléma nehezíti, amelyek feltétlenül megoldásra várnak. „Az első és legsúlyosabb közüllük, hogy a kisgazdák képtelenek földhöz jutni, s az esetek többségében lehetetlen számukra elérni a saját földjük visszaigénylését is. S tetézi mindezt a rájuk vonatkozó törvényesség hiánya is. Gondot okoz számukra a termények feldolgozása és értékesítése, mivel gyakorlatilag a szürke gazdaságba kényszerültek. Mindent egybevetve: a legnagyobb paradoxon az, hogy önmaguk szorgalmazzák működésük törvényes keretek közötti szabályozását. Nem kevésbé lesújtó számukra az az érzés is, miszerint a hazai mezőgazdaság helyben jár, nincs világos út és célkitűzés, merre haladjanak a jövőben. Ezek a fajsúlyosabb problémák, amelyekről feltétlenül beszélnünk kell” – fogalmazott a TASR hírügynökségnek Gallová.

A Nyitrán megtartott konferencián 380-an vettek részt. A téma iránt érdeklődők száma azonban feltehetően még ennél is több lesz, hiszen sok látogatót várnak a nap folyamán megrendezésre kerülő workshopokra is. „Megjelentek az élelmezési és agrárkamarák képviselői, akadémikusok, szociológusok és a nem haszonorientált szervezetek képviselői is. A konferencia célja egyrészt a témában érdekeltek összefogása, másrészt pedig az, hogy teret biztosítsanak a kistermelők számára, akikről a szlovák törvényhozás megfeledkezett. Megvitatjuk a problémák megoldásának lehető módjait, amelyek kidolgozása folyamatban van. A nap folyamán a lehető legszélesebb plénum bevonásával olyan fajsúlyos problémák megoldására törekszünk, mint a földtulajdon, a kisgazdák működésének törvényes szabályozása, és hosszú távú stratégia kidolgozása a hazai mezőgazdaság számára,” tette hozzá Gallová.

Véleménye szerint a szlovákiai jogrend olyannyira megfeledkezett a kisgazdákról, hogy mind a mai napig a kistermelők fogalmát, illetve jogállását sem tisztázta, arról nem is szólva, hogy működésüknek a jogi keretek közötti szabályozása is hiányzik. A járulékos mechanizmusok is hiányoznak, mivel gondot okoz például számukra a közbeszerzéseken való részt vétel, terményeiknek az iskolai étkezdék számára való szállítása és hasonlók,” mondta Gallová. Szavai szerint rendkívül fontos számukra a személyi kapcsolatok felvétele, a tapasztalatcsere lehetősége és a politikusokhoz címzett kívánalmaik és észrevételeik eljuttatása. „Tavaly két nagy konferenciát rendeztünk, s az idein újabb kisgazdák csatlakoztak hozzánk. Mindez lehetővé teszi számunkra komplex elképzeléseink és javaslataink eljuttatását a politikusokhoz,” folytatta Gallová. El kell érni azt, hogy Szlovákiában minél előbb tudatosítsák a kisgazdaságok jelentőségét és termelési potenciálját, mivel azok összességében véve több munkalehetőséget biztosítanak, mint a mezőgazdasági nagyüzemek. „Ezenkívül támogatják és erősítik a helyi gazdaságot, védik az életkörnyezetet és fejlesztik a vidéket, amelynek a lakossága ilymódon nem kényszerül szociális támogatásra,” egészítette ki Gallová.

NZs, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”57171,51441″}