57451

Kassa megye pénzeszközökért folyamodik olyan nagyszabású beruházási programok projektelőkészítésére, melyek csökkentik a középületek energiaigényét. A tervezett projekt megvalósítására 2,5 millió euró támogatásban részesülhet, tájékoztatott minderről Zuzana Bobriková, Kassa megye elnökének szóvivője.

A közös projektbe más városokat is bevonva, felhívással fordultak hozzájuk, hogy készítsenek közös jogi, műszaki és pénzügyi kerettervet, melyre eddig Szlovákiában még nem volt példa. „Ennek eredménye egy új alapokon nyugvó együttműködés, új, közös munkamódszerek és a régióra tervezett projektek pénzügyileg hatékony megvalósítása lenne. Ezen beruházások koordinálása segíti a jövőben magas színvonalú közös energetikai projektek megvalósítását,”magyarázta Bobriková.

Az Európai Unió több mechanizmus, program és pénzügyi alap útján támogatja a községeket, városokat, mikrorégiókat és megyéket az energiabiztonság és -hatékonyság elérésében. A közös cél mind az unió, mind pedig az egyes helyi résztvevők szempontjából csökkenteni az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátását, a köz- és magánépületek energiaigényességét és növelni a megújuló energiaforrások részvételét az elektromos energia előállításában. Ezen programok egyike az ELENA (European Local Energy Assistance). A programot az Európai Bizottság valósítja meg az Európai Beruházási Bankkal közösen, a pénzeszközöket pedig az „Intelligens energiát Európa részére” program keretén belül biztosítja.

Az ELENA program finanszírozza a nagyszabású beruházási programok (50 millió euró felett) műszaki előkészítését a régiókban és a városokban. Célja 90 százalékig fedezni a megvalósíthatósági tanulmányok előkészítésének, az épületek energiahatékonysági tanulmányainak, az energetikai auditnak, a tervdokumentációnak, s a közbeszerzési eljárásnak a költségeit, a megyék, partnervárosok és községek irányítása alá tartozó középületek (oktatásügyi, szociális, egészségügyi és kulturális létesítmények) energetikai hatékonysága növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósítása érdekében.

„Az ötletet az Európában már megvalósult pozitív példákból merítettük, és a megyei hivatal épületében munkatalálkozót szerveztünk, melyre meghívtuk a résztvevő 17 megyei város és az ezzel a problémakörrel foglalkozó nonprofit szervezetek képviselőit. A meghívással 11 város vezetősége élt,” mondta Zachariaš István megyei alelnök.

Az első találkozó eredményeként a résztvevők megegyeztek a további lépésekben, melyeket a városi önkormányzatoknak kell tenniük. Azon városi önkormányzatoknak, melyek be kívánnak kapcsolódni a programba, december 15-ig jóvá kell hagyniuk az ELENA kérvényezését. Egyúttal jóvá kell hagyniuk a 10 százalékos önrészt is a tervezett beruházásokhoz az ELENA feltételezett hároméves időszakára. A bekapcsolódni kívánó önkormányzatok biztosítják a közbeszerzési eljárást és a kivitelezővel történő szerződéskötést a tervezett beruházás megvalósítására vonatkozóan.

„Reményeink szerint a találkozót követően a megszólított városok támogatásra lelnek önkormányzataik részéről is, kijelölik a megyével folytatott együttműködésért felelős személyeket és a projektpartnereket. Ezen lépések után az egyes önkormányzatok projekttervei szerint folytathatjuk a kérvényezés előkészítését, amellyel az Európai Bizottság támogatásáért folyamodunk,” taglalta Milan Husár, a Kassa Megyei Hivatal regionális és területfejlesztési, valamint környezetvédelmi részlegének energetikai referense.
Kassa megye önkormányzata maximum 2,5 millió euróra becsüli a projekt műszaki előkészítésének költségeit. A tervezett 10 százalékos önrész 250 000 euró lesz. Ez az önrész hozzávetőlegesen megfelel az összes partner együttes teherviselésének az ELENA program hároméves megvalósítási időszakában.

NZs, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”56841,54897,53082″}