57342

A Komáromban november 9-én indult előadás-sorozat elsődleges célja, hogy a szlovákiai magyar egyetemisták megismerjék a hazai és magyarországi pályázati és konferencia lehetőségeket. Tájékoztatást nyújtanak Nyitrán és Pozsonyban is.

A budapesti Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma (BI MÁSZ) és a TéKa, a Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása közös előadó körútjának kérdőjeles címében ott lapul az apró szemrehányás, értetlenség és a figyelemfelkeltés.

A kihasználatlanul heverő vonzó lehetőségek szülőföldön maradt egyetemistáink előtt évről évre ugyanazon feltételek mellett állnak rendelkezésre, mégsem tolongnak értük. Szó van tehetséggondozásról, kutatási programokról, a magyarországi részképzésről és a tanulmányi ösztöndíjakról. Ez utóbbi kivételével elmondható, hogy jellemzően nagyobb az érdeklődés más régiókból (Erdély, Kárpátalja, Vajdaság), mint a Felvidékről.

A BI MÁSZ munkatársai az általuk kiírt részképzős és tanulmányi támogatási pályázatokról, azok rendszeréről, az elbírálási és pályázási feltételekről tartottak előadást, míg a TéKa a Tudományos Diákköri Konferenciák egymásra épüléséről, a felvidéki és a magyarországi konferenciákról, a bennük rejlő lehetőségekről tartott prezentációt. A felsőoktatási tájékoztató körút első állomásán lehettünk jelen, a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karán.

Elsőként Bajcsi Ildikó a TéKa Társulás jelentőségéről és szerepéről szólt. A TéKa 2011 óta működő polgári társulásként a tudomány módszereivel segíti elő a szlovákiai magyar fiatalok tudományos és kulturális tevékenységének kibontakozását, amellyel a szlovákiai magyar fiatalok számára lehetőséget tud biztosítani a tudományos életben való aktív részvételre, szakmai előrehaladásra.

Őt követte Hajdú András, a Téka Társulás tehetséggondozásért felelős koordinátora, aki elmondta, hogy a közel hatvanéves múltra visszatekintő TDK (Tudományos DiákKör) igazi hungarikumnak számít. A TDK célja az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, konzulens által vezetett munka, összefoglaló dolgozat elkészítése. A TDK lehetőség azon hallgatók számára, akik többet akarnak kihozni magukból, illetve magasabb szinten szeretnék művelni azt, amit egyébként is tanulnak. A TDK-k egymásra épülő rendszeréről beszélt Hajdú, és elmondta azok számtalan előnyét: a módszertani szaknyelv elsajátítását, a kapcsolati háló kiépülését, pénzbeli díjazást, az olcsó utazási lehetőségeket (hiszen a konferenciákon való részvétel költségei, mint pl. utazás, szállás, egyéb felmerülő költségek biztosítottak), valamint a helyzeti előnyt, amit a Tudományos DiákKöri Konferenciákon való részvétel biztosít. Ennek legmagasabb csúcsa az OTDK – a magyarországi Országos TDK, amely több száz résztvevővel több helyszínen kerül megrendezésre. Hajdú András mindenkit buzdított, hogy első lépésként jelentkezzenek saját egyetemük által rendezett intézményi TDK-ra.

Hajdú Andást követően Kosinsky-Kuhár Eszter tartott előadást azokról a pályázatokról, amelyeket kifejezetten szülőföldi hallgatóknak hirdetnek meg. A Selye Egyetem Tanárképző Karán megjelent érdeklődők körére korlátozódva két pályázatot emelt ki: a magyarországi részképzős programot, valamint a Soós Kálmán ösztöndíjat, amely egy szülőföldi tanulmányi támogatás. Mint elmondta, a magyarországi részképzés közel húsz éve működik, ám az utóbbi években igen alacsony ennek a programnak a kihasználtsága a felvidéki régióban.

Hangsúlyozta, hogy a Kárpát-medencei szinten meghirdetett programra nemcsak a Szlovákiában tanuló hallgatók jelentkezhetnek, de a csehországi felsőoktatási intézményekben tanulók is. Mint mondta, a sikeres pályázók egy magyarországi – szabadon választott – intézményben tölthetnek el hasznos időt: a kéthetes tanulmányúttól egészen a féléves teljes szemeszteres részképzésig. Ezt a képzést sokféle célra fel lehet használni; akár a fentebb említett TDK felkészülésre, akár anyaggyűjtésre, tudományos munkára, vagy szakdolgozat megírására.

Teljes szemeszteres részképzés esetén elismertethetők lehetnek a tanulmányok az anyaintézmény és a befogadó intézmény között. Amit ez a pályázat nyújt, az egy keret, amely ösztöndíjjal, szálláslehetőséggel, valamint szakmai, illetve adminisztratív támogatást nyújtva segíti a pályázót – foglalta össze Kosinsky-Kuhár Eszter.

Az ösztöndíj összege kb. havi 40 000 forint, ezen felül a szállásköltség megtérítése is biztosított a programban résztvevő hallgatók számára. Jelentkezni két lezárt szemesztert követően lehet, tehát másodévtől lehet pályázni. A BI MÁSZ pályázati referense felhívta a figyelmet arra, hogy az EMMI által meghirdetett keretszámok az elmúlt években nem kerültek kihasználásra. Az utóbbi három év tapasztalatai alapján elmondható, hogy szinte mindenki megkapta ezt az ösztöndíjat, aki érvényes pályázatot nyújtott be – összegezte. Bár a tavaszi részképzésre meghirdetett kiírás még nem jelent meg, Kosinsky-Kuhár Eszter mindenkit biztatott, hogy szerezzék be a pályázathoz szükséges befogadó nyilatkozatot, amely a BI MÁSZ weboldalán már most is elérhető.

A közel öt éve működő Soós Kálmán tanulmányi ösztöndíj kapcsán Kosinsky-Kuhár Eszter elmondta, hogy ezt a tanulmányi támogatást nem csak nappali, de levelező tagozatos hallgatók is igénybe vehetik. A pályázat várhatóan a napokban jelenik majd meg, olvasóink erről elsőként kapnak majd pontos tájékoztatást. Mint mondta, ennél a pályázatnál a keret teljes kihasználásra kerül, mind a mesterképzősök, mind a doktoranduszok részéről.

A következő előadó Harsányi Ilona, a Márton Áron Szakkollégium oktatási és pályázati igazgató helyettese volt, aki dióhéjban két programot emelt ki: a Márton Áron Kutatói, illetve a Tehetséggondozó Szakkollégium programjait. Mint elmondta, mindkét program esetében elmondható, hogy csak egy-egy rendezvény erejéig szükséges elhagyni a szülőföldi egyetemet és Budapestre utazni a program keretében. A Tehetséggondozó Szakkollégiumi program az alap- és mesterképzésben lévő hallgatókat érinti.

Az a hallgató, aki tudományos kutatást végez a szakterületén, saját tanárával megpályázhatja ezt a programot, jelentős ösztöndíjjal jutalmazva. Mint mondta, az elmúlt évben erre a programra felvidéki hallgató egyáltalán nem jelentkezett, annak ellenére, hogy a hallgatók semmit nem kockáztatnak, csak nyerhetnek a programmal. A Kutatói programba már doktoranduszhallgatók is bekapcsolódhatnak, megadott témakörökben. Ennek a programnak az ösztöndíjazása éves szinten 280 000 forint – tudtuk meg. A programokkal kapcsolatos minden szükséges információ elérhető a www.martonaron.hu oldalon.

Végezetül hasznos információkkal látta el a hallgatóságot a BI MÁSZ kollégiumi ügyintézésiről Gombkötő Nimród, budapesti kollégiumvezető és Hógenburg Tamás szakkolégium-igazgató. A rövid előadások után az előadók a hallgatóság rendelkezésére álltak, lehetőséget biztosítva arra, hogy az érdeklődők első kézből tájékozódhassanak az eseményekről.

A felsőoktatási tájékoztató körút következő állomása Nyitrán lesz november 10-én 15 órától. Helyszín: ŠD Zobor, C12 – TV terem. Majd a pozsonyi műszaki egyetemre mennek. Az érdeklődőket sok szeretettel várja a TéKa, a Balassi Intézet és a Juhász Gyula Ifjúsági Klub szervezősége.

Szalai Erika, Felvidék.ma
További fényképek a Képgalériánkban ITT érhetők el. {iarelatednews articleid=”57308,54587″}