57415

A Pro Arte Danubií Polgári Társulás Pap Gábor lelkész halálának 120. évfordulója alkalmából emlékkiállítást rendezett a Limes Galéria Dúdor István termében. Az ünnepi megnyitó november 13-án 16 órakor kezdődött. A kiállítás védnöke Fazekas László püspök és a Komáromi Református Gyülekezet.

Pap Gábor a Komáromi Református Gyülekezet lelkésze volt és a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke. 1827-ben született a Veszprém megyei Vilonyán, majd 1847-ben végzett a pápai jogi akadémián. 1848 őszén bekapcsolódott a magyar szabadságharcba, melynek leverése után fogságba esett. Lelkészi pályafutása 1850-ben kezdődött. Először Balaton-felvidéken, majd püspökké választása után az Ószőnyi, végül 1878-tól a komáromi gyülekezetekben szolgált.

A kiállítás kurátora Fritz Beke Éva így fogalmaz Pap Gáborral kapcsolatban: „Ha a sors úgy hozta, az emberi jogok védelmében mindig síkra szállt: 1859-ben a protestánsok jogaiért harcolt, 1891-ben pedig az oroszországi üldözött zsidók megsegítésére indított gyűjtést. Ez utóbbi felhívásával nagy mértékben járult hozzá a korabeli keresztény – zsidó kapcsolatok pozitív irányú fejlődéséhez, bár Schnitzer Ármin, az akkori komáromi főrabbi szerint Pap Gábort elég sok támadás érte emiatt. Egyházi teendői mellett ellátta a komáromi honvédegylet elnöki tisztségét, és a városi képviselő testület tagsága mellett még a főrendiházban is szavazati joggal bírt”.

Pap Gábor kezdeményezésére alakult meg 1881-ben a Rév-Komáromi Protestáns Jótékony Nőegylet. Gyűjtőként, a régészet nagy pártolójaként támogatta a komáromi régészeti társulat megalakítását, majd a társulat vezetőségében is tagságot nyert. Költőként is ismert; gyermekkorától írt verseket, több, kézzel írt verseskötete maradt fenn. Rendkívüli szónoklati képességgel bírt: székfoglaló beszéde nyomtatásban is megjelent. Akárcsak ünnepi beszédei, melyeket a komáromi városvezetés felkérésére tartott az ács-harkályi honvédemlékműnél, majd a Jókai Mór tiszteletére tartott emléktábla avatásakor 1881-ben. Ebben a beszédében méltatta a város híres szülöttét, majd elmondta, hogy Jókai regényeinek szereplői jellemén keresztül mutatja be a hazaszeretet, erény, igaz vallásosság, a közjóért minden áldozatot meghozó embertípust, akik a Gonoszt legyőzve, szebb jövőt teremtve minden korban példaképek lehetnek. De ilyen volt maga Pap Gábor is: élete és munkássága, személye megtestesíti ezeket az erényeket.

1895. november 2-án hunyt el 68 évesen. Sírhelyét a komáromi református temetőben nemrégiben újították fel. Az emlékkiállítással egy kiváló lelkésznek, költőnek, hazafinak, állítanak emléket, kinek személye és élete példaértékű a mai kor embere számára is.

Az emlékkiállításon bemutatásra kerülő anyagról Farkas Veronika művészettörténészt kérdeztük, aki a kiállítás házigazdája. A Felvidék.ma-nak elmondta, hogy dokumentum kiállításról van szó, melyben igyekeznek bemutatni Pap Gábor munkásságát, életének főbb állomásait. Tablókon mutatják be azokat a helyszíneket, ahol lelkészként tevékenykedett, kiállításra kerülnek eredeti könyvei, prédikációs beszédei, pecsételője. Megtekinthető az az úrasztal terítő, melyet 1878-ban ajándékozott szülőföldje gyülekezetének, mely ma is a vilonyai református templomot díszíti. Látható ifjúkori portréja, mely a Duna Menti Múzeum tulajdona, valamint bemutatják azt a díszes emléklapot is, melyet a komáromi zsidó hitközség mellett működő Jótékony Egylet 1893-ban készíttetett megemlékezve arról, hogy Pap Gábor püspököt az egylet dísztagjává választották. Farkas Veronika kihangsúlyozta, hogy a 19. század végén erősödő antiszemitizmus idején Pap Gábor egyedüli magyarországi lelkészként emelt szót az üldözöttek megsegítésére. „Legendás barátság kötötte Schnitzer Ármin komáromi rabbihoz, ezért a téma kutatóját, L. Juhász Ilonát kértük fel, hogy nyissa meg az emlékkiállítást.”– tudtuk meg Farkas Veronikától.

A kiállítás december végéig tekinthető meg, melyhez egy 32 oldalas, gazdag képillusztrációkkal kiegészített kiadvány is készült az emlékkiállítás alkalmából.

Az ünnepi megnyitón készült képek megtekinthetők Képgalériánkban ITT>>>. 

Szalai Erika, Felvidék.ma
a szerző felvételei
{iarelatednews articleid=”56371,55035,53328″}