58350

Aranyvasárnap, december 20-án, a kassai Dohánygyárban filmbemutatóra került sor. Az eperjesi születésű Ladislav Kaboš mutatta be Hudec Lászlóról szóló filmjét, melynek címe: A férfi, aki megváltoztatta Sanghajt – The Man who changed Shanghai (2010). A besztercebányai születésű Hudec Sanghaj – Kelet Párizsa – legjelesebb építésze lett. Hatvanöt épületet tervezett ebben a városban, melyeket egyre nagyobb megbecsülés övez.

A filmben gyermekei beszéltek apjukról, régi családi filmfelvételeket láthattunk és közben egy érdekes sors rajzolódott ki. Hudec a gyermekeivel hancúrozott a strandom, majd azok homokba „temették”… A szlovák gyökerekkel rendelkező Hudec, apjával együtt magyar érzelművé vált. Az első világháború orosz hadifogságából menekült Kínába és ott karriert futott be. Magyarország tiszteletbeli konzuljaként mindenkin segített. Nagyon sok zsidót mentett meg. A japán megszállás idején az építkezések stagnáltak, mivel a japánok az acélt és betont háborús céljaikra használták. A gyerekek iskolába menet halottak tömegét látták. Az emberélet Kínában nem jelentet semmit. A háború után japán kollaboránsnak minősítették, de egyhamar kiderült, ennek semmi alapja. A kommunista hatalomátvétel után el kellett hagynia Kínát. Svájcba ment, ám mivel félt a kommunistáktól, Amerikába távozott, ahol már tehetségét nem tudta kamatoztatni. Elfáradt, de régészettel foglalkozott. A filmbe ez már nem került be, de a besztercebányai protestáns temetőben nyugszik rokonai körében.

A rendező a film után bemutatta a róla szóló könyvét és sok érdekes történetet mesélt el Hudecről, ami a filmbe nem kerülhetett be, mert akkor az aránytalanul hosszú lett volna. Sanghaj egyik legszebb épülete a Green House, melyet egy malajziai multimilliomos rendelt meg nála. A Zöld Ház terveit trezorjában tartotta, nehogy bárki más is hasonló házat építhessen. A kommunista hatalomátvétel után feleségével és ágyasaival együtt öngyilkos lett, a ház terveinek nyoma veszett. Egy kínai hölgy novellát is írt a házról Blue House (Kék Ház) címmel. De más történeteket is mellőzni kellett a filmben – mondta Kaboš. – László testvérébe, Gézába Hudecné lett szerelmes, ami miatt a fivér kénytelen volt távozni. Kinái nővel élt együtt, ami akkoriban botránynak számított. Bélcsavarodásban hunyt el fiatalon. Vagy másképp történt?

A vetítés után alkalmam volt elbeszélgetni a rendezővel, aki elmondta, magyar gyökerekkel rendelkezik.

Balassa Zoltán, Felvidék.ma
Ladislav KabošAz édesapa Hugyec GyörgyAz első sorban Hugyec György alatta világhírű fiaHudec LászlóMegváltoztatta Sanghaj arcát