berenyi-jozsef03

A MÁÉRT-et megelőzően érdeklődtünk Berényi József pártelnöknél, hogy milyen irányú támogatásra számít a Kárpát-medencei magyarság legszélesebb körű fórumán összegyűlt képviselőktől.

Először is a magyar állampolgársággal kapcsolatos felvidéki szabályozást illetően?
Örülnénk neki, ha a MÁÉRT kérné a szlovák parlamentet a magyar kisebbség szempontjából hátrányos állampolgársági szabályozást úgy módosítani, hogy a Felvidéken ne fenyegessen senkit sem a szlovák állampolgárság elvesztése akkor, ha más ország állampolgárságáért folyamodik.

Igen fenyegető magyar szempontból a szlovák közoktatási reform, hiszen a felvidéki magyar iskolák 40 százalékát fenyegeti megszüntetéssel…
Reméljük, hogy a MÁÉRT tiltakozik e szabályozás azon része ellen, amely a magyar iskolák tömeges bezárását eredményezné és reményét fejezné ki, hogy sikerül megoldani az iskolák finanszírozási rendjét oly módon, hogy az ne érintse hátrányosan a szlovákiai nemzetiségi oktatás intézményrendszerét.

Sikerült átalakítani a szlovák kormány mellett működő Kisebbségi Bizottságot, aminek következtében a korábbi töredékére zsugorodott a magyarság szlovák állami politikára való – egyébként sem jelentős – befolyása…
Jó lenne, ha a MÁÉRT a pozsonyi Kisebbségi Bizottság magyar kisebbséget hátrányosan érintő működési rendjének oly módon való átalakítását kérné, hogy az a magyarság részére számarányának megfelelő szavazati jogot és állami támogatást biztosítson.

És a tömegkommunikáció területén?
Szeretnénk, ha a MÁÉRT a pozsonyi kormányt a szlovákiai médiaszabályozás megváltoztatására bírná, hogy az – a jelenlegi gyakorlattól eltérően – ne érintse hátrányosan a kisebbségi nyelveken, tehát magyarul is sugárzó kereskedelmi műsorszolgáltatókat, például televíziókat!

Közben a Felvidék tekintetében a MÁÉRT az alábbi zárónyilatkozatot fogadta el:
– Határozottan kiállnak amellett, hogy a szlovák parlament úgy módosítsa az ország állampolgársági törvényét, hogy ne fenyegesse az állampolgárság elvesztése azt, aki más ország állampolgárságáért folyamodik.
– Elutasítják a szlovák közoktatási reform azon elemeit, amelyek a magyar iskolák tömeges bezárásával fenyegetnek. Szorgalmazzák, hogy az intézmények finanszírozási rendjének reformja olyan formában valósuljon meg, amely nem érinti a magyar tannyelvű iskolákat.
– Szükségesnek tartják a szlovák kormány mellett működő Kisebbségi Bizottság működési rendjének átalakítását, a magyarság részére számarányának megfelelő szavazati jog és állami támogatás biztosításával, hogy az – a jelenlegi gyakorlattól eltérően – ne érintse hátrányosan a magyar kisebbséget.
– Reményüket fejezik ki, hogy a szlovák kormány úgy módosítja a médiaszabályozást, hogy az – a jelenlegi gyakorlattól eltérően – ne érintse hátrányosan a kisebbségi nyelveken is sugárzó kereskedelmi műsorszolgáltatókat, televíziókat.
– Fontosnak tartják, hogy a felvidéki magyar érdekképviseletet megjelenítő Magyar Közösség Pártja a 2016. március 5-én esedékes szlovákiai parlamenti választáson bekerüljön a törvényhozásba.
– Határozottan kérik, hogy a szlovák kormány tartsa be Szlovákia kisebbségi nyelvhasználatra vonatkozó nemzetközi vállalásait.
– Mivel a Felvidéken élő magyarság egyik legfőbb gondja a munkanélküliség, ezért kérik, hogy a Magyar Kormány hangsúlyosabban foglalkozzon a legnagyobb munkanélküliséggel sújtott magyarlakta járások helyzetének javításával a bilaterális és az egyéb európai uniós együttműködési lehetőségek kereteit kihasználva.

Gecse Géza, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”57871″}