58413 2

A Bethlen Gábor Alapkezelő anyagi támogatásából újultak meg az ipolyviski magyar tanintézmények. A támogatásból felújították az óvoda szociális helyiségeit, valamint az alapiskola folyosója kapott új burkolatot.

„Az óvoda mellékhelyiségeinek felújítása volt a pályázatunk célja. Az egyedi elbírálási támogatás keretében másfél millió forint dotációt kapott az intézmény” – nyilatkozta Antal Nyustin Ágnes, az óvoda mellett működő szülői szövetség vezetője. Hozzátette, a nyár folyamán történt meg a kivitelezés. A munkálatok során megvalósult a kanalizáció cseréje, a mellékhelység új burkolatot kapott, s kicserélték a toaletteket és a csaptelepeket is.

Amint a szülői szövetség elnöke megjegyezte, az óvodát a hatvanas években adták át, azóta jelentősebb felújításokat nem végeztek. A kanalizáció cseréje már nagyon fontos volt. „A bontási munkálatok folyamán derült ki, mennyire elhasználódott a csőrendszer, megsüllyed a talaj, gyakori volt a dugulás” – mesélte.

A 2011/2012-es tanévben az óvoda már kapott egy kisebb összeget a Bethlen Gábor Alapkezelőtől. A dotációbólLogo kicserélték az intézmény elavult bútorzatát és az osztálytermek szőnyegeit. Az ipolyviski Huncutka Óvodát jelenleg mintegy húsz gyermek látogatja. A magyar tannyelvű óvodában további kisebb fejlesztések is történtek az elmúlt években. A helyi önkormányzat lehetőségeihez mértem támogatja a fejlesztéseket. Ipolyvisk község fenntartóként több beruházás kezdeményezője volt. Ebből a legjelentősebb a két évvel ezelőtti  konyhafelújítás volt. A jövőbeli tervek közt szerepel a fűtési rendszer rekonstrukciója is.
“Sikerült óvodánk  színvonalát emelni ,hogy minden szempontból megfeleljen a mai kor követelményeinek. Egy nagyon régi álom vált valóra. Gyermekeinket a szünidő után egy korszerű, zuhanyozósarokkal ellátott  gyönyörű fürdőszoba várta.Természetesen köszönjük a helyi önkormányzat anyagi segítségét,és mindenki munkáját aki hozzájárult óvodánk szépítéséhez” – fogalmazott Köpöncei Csilla, az óvoda vezetője. 

„Az iskola folyosóját borító linóleumot cseréltük le a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásából. Összesen száztíz négyzetméteren cseréljük le a burkolatot. A munkálatokat december 30-án fejezzük be” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Setény Jakus Annamária, az iskola mellett működő szülői szövetség elnöke. Hozzáfűzte: a százezer forintnyi dotációt a szülők 150 eurós adományával egészítették ki.

Az iskola átadása óta nem került sor a burkolat cseréjére. Az évtizedek alatt alaposan elhasználódott a járófelület, több helyen tönkrement,  s a lehetőségekhez mérten ezeket a részeket próbálták pótolni. Az ipolyviski magyar kisiskolát 25 tanuló látogatja. Az oktatási-nevelési munkát két pedagógus és egy nevelő látja el, emellett két óraadó segíti az oktatás színvonalas lebonyolítását.

Setény Jakus Annamária megjegyezte: „A szülők bekapcsolódnak az iskola életébe, kiveszik a részüket a munkálatokból. A linóleum cseréjébe is besegítettek.”

A hetvenes években átadott épületen jelentősebb átalakítások nem történtek. A jövőbeni tervek között szerep a mellékhelyiségek felújítása is.

A munkálatok a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával valósultak meg. 

Pásztor Péter, Felvidék.ma
Fotó: Brestovsky Tóth Bea
A felújított  mellékhelyiségekGyerekek a felújított mellékhelyiségbenAz új burkolat