57857

A magyar nyelvű duális szakképzés helyzete Szlovákiában címmel tartott szakmai konferencián november 27-én, Dunaszerdahelyen megalakult a szakképzéssel foglalkozó intézmények és szakemberek felvidéki hálózata.

A konferencia alkalmat teremtett arra, hogy áttekintsék, milyen körülmények közt dolgoznak a magyar szakképzési intézmények Szlovákiában. A szakmai beszélgetéseket követően Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért igazgatójának a kezdeményezésére a jelenlévők elfogadtak egy szándéknyilatkozatot, ami alapján létrehozták a szakképzéssel és felnőttképzéssel foglalkozó intézmények, szakemberek felvidéki hálózatát.

Az alapítók megállapodtak, hogy Albert Sándor, nyugalmazott egyetemi rektor, a komáromi Felnőttképzési Intézet igazgatója lesz a hálózat szakmai vezetője, a szervezési és technikai feladatokat pedig Pogány Erzsébetet, a Szövetség a Közös Célokért igazgatója látja el.

A hálózathoz csatlakozott a konferencián részt vevő 11 szakképzést adó iskola és 6 további intézmény vezetője, akiknek névsora a www.gazdasag.sk oldalon megtekinthető.

„A továbbiakban is lehet csatlakozni a hálózathoz, olyan intézmények jelentkezését várjuk, akik a szlovákiai magyar szakképzéssel, felnőttképzéssel és továbbképzéssel foglalkoznak vagy civil szervezet képviselőjeként, szakértőjeként tevékenykednek” – mondta el Pogány Erzsébet.

A csatlakozási kérelmet írásban lehet elküldeni a pogany@szakc.sk címre.

A Szándéknyilat teljes szövege:
Szándéknyilatkozat
Alulírott intézményvezetők és szakemberek ezennel kinyilvánítjuk szándékunkat, hogy létrehozzuk a szlovákiai magyar szakképzéssel foglalkozó intézmények és szakemberek hálózatát.
A hálózat létrehozása és működtetése terén a 2015 – a külhoni magyar szakképzés éve program tapasztalataiból, szakmai és társadalmi eredményeiből indulunk ki.

Leszögezzük, hogy a szakképző intézmények részére stratégiai fontosságú, hogy folytatódjon a magyar nyelvű szakképzés fejlesztése a szlovákiai magyarság által lakott régióban, és összehangoljuk tevékenységünket itthon, valamint a magyarországi és többi külhoni magyar közösség szakembereivel.

Célunk:
– A szakképzésben résztvevő intézmények és szakemberekből álló fórumok szervezése a célkitűzések összehangolására, a szlovákiai magyar közösség körében,
– a szakképzés, továbbképzés színvonalának emelése,
– a társadalom és a közéleti szereplők figyelmének felkeltése a szakképzésre, mint az oktatáspolitika fontos területére,
– a szakközépiskolai oktatás hatékonyságának növelése összehangolt tananyagfejlesztéssel, továbbképzéssel,
– a szlovákiai magyar fiatalok jobb érvényesülésének segítése a munkaerő-piacon a vállalkozói készségek fejlesztésével, időszerű kutatásokkal, felmérésekkel,
– a pályaorientációs tanácsadás hatékonyságának növelése, a társadalom, elsősorban a tanulók és a szülők gondolkozásában a szakképzés népszerűsítése,
– a szakképző intézmények, és a piaci szereplők között a kapcsolatfelvétel segítése,
– források felkutatása az oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésére, a tanműhelyek bővítésére, ösztöndíjakra.

Szervezeti forma:
A hálózat nem önálló jogi személy, a hálózatba bevont intézmények vezetői és más szakemberek szervezési és adminisztrációs feladatait a Szövetség a Közös Célokért társulás látja el, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével egyeztetve.

A hálózat tagja lehet bármely szlovákiai magyar szakképzéssel, felnőttképzéssel és továbbképzéssel foglalkozó intézmény, civil szervezet képviselője, szakértője, aki a hálózatba való felvételt a jelen nyilatkozat aláírásával kéri, illetve kinyilvánítja írásban, hogy egyetért a szándéknyilatkozatba foglaltakkal.
2015. november 27-én, Dunaszerdahelyen

Hideghéthy Andrea, Felvidék.ma
Fotó: Bölcskei Tímea