advent-wreath

Bódis Miklós, hátszegi református lelkész evangelizációt folytatott Kassán. Két prédikációjából már idéztünk, következzen egy további, mely elgondolkoztathat bennünket a mai rohanásban és vásárlási lázban. Az élvezetek hajhászása közepette, nem jutottunk-e mi is Szodomába. Ahogy a prédikátor megállapítja, ez nem hely, hanem állapot.

Száz három évvel ezelőtt, egy ilyen hideg este, hajó indult el a kikötőből. Az emberi elbizakodottság jelképe lett, mert egy nagy felirat hirdette: No God. Egy új világba indult Isten nélkül. Azt mondták róla, hogy azt az Úristen sem tudja elsüllyeszteni. Azután egy jéghegynek ütközött, és két óra 40 perc alatt elsüllyedt. A kikötőben később két táblát tettek ki, amelyen a megmenekültek névsora volt olvasható. Csak a nevek. Nem volt odaírva ki milyen anyanyelvű és milyen vallású. Amikor a hajó elsüllyedt, elveszítette jelentőségét, hogy ki német, cigány, román, magyar, katolikus, evangélikus, református, vagy Jehova tanúja. A lényeges csak egy kérdés volt: megmenekült-e vagy elveszett.

Ma este sem érdekes – hangsúlyozta Bódis Miklós -, hogy milyen az anyanyelved és milyen vallást követsz. Ha csak elfoglalod a helyet a templomban, csak hallgatod Istent, nem vagy megmentve. Eljön a nap, amikor nincs hová futni, Isten ítélőszéke elé kell állnod. Süllyedő hajón vagy? Meg vagy mentve?

A zsidók fölháborodtak, hogy ők Ábrahám utódai és soha senkinek sem voltak a szolgái. Jézus, nem a világi kötelmekről beszélt, ezért visszavág: aki bűnt cselekszik, az a bűn szolgája.

Bódis, amikor Magyarországon keresztül utazik, minden negyedik házon olvassa: Eladó. Ki tehet erről? A válasz az, hogy a zsidók. Ábrahám utódait megáldotta az Úr. „Rám hull a gyalázat, ha téged gyaláznak.” Jó, akkor a multik! Nem, ha nem lenne telhetetlen szíved!

Bódis olyan helyre került, ahol a templom teteje beroggyant, mindent a csalán és bodza nőtt be. A legvadabb románok közé. Ekkor szövetséget kötött az Úrral, mint Jákob. Az Úr azt mondta neki: Én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy. „Bódis Miklós, elég neked, ha veled megyek? Mire van szükséged?” Ő lehajtotta a fejét: „Énnél több nem kell. Ha kapok egy hétre egy doboz margarint és egy vekni kenyeret, megígérem, nem tagadlak meg soha!” Tizenhat éve nézi reggel, délben, este ablakából a Retyezátot, de soha nem volt csak egy vekni kenyér az asztalon. Mert Isten hűséges!

„Ma este megelégedett szívet kívánok neked. Tudj hálát adni azért, amid van. Ha jön a baj és a gondok, mész javasasszonyhoz, természetgyógyászhoz és eladod magad az ördögnek. Az ördög segít, de megkéri az árát! Rabja leszel az ellenállhatatlan szenvedélyeknek és mész, mint ökör a vágóhídra. Milyen állapotban talál Krisztus, ha eljön?” A Jelenések Könyve 11. fejezetében olvassuk: „Ezeknek megvan az a hatalmuk, hogy bezárják az eget, hogy ne essék eső prófétálásuk napjaiban; és van hatalmuk arra, hogy a vizeket vérré változtassák, és megverjék a földet mindenféle csapással, ahányszor csak akarják. És amikor bevégzik bizonyságtételüket, a fenevad, amely feljön az alvilágból, hadat indít ellenük, legyőzi és megöli őket. Holttestük a nagy város utcáján lesz, amelynek neve lelki értelemben Szodoma és Egyiptom, ahol az ő Urukat is megfeszítették.” (6-8.) Szodoma, Egyiptom? Ez nem hely, terület, hanem állapot, melyben születésünktől fogva élünk. Ha az Úr megszabadít, akkor szabad leszel. Minden embernek ki kell jönni Egyiptomból és Szodomából, különben elkárhozik.

Miért ment Lót Szodomába? Bételben Ábrahám megvált Lóttól, mert sok állatuk volt és nem tudták együtt legeltetni azokat. Ábráhám Lótra bízta, mely területet választja. Ő a vízben bővelkedő Jordán mellékét választotta. Így jutott Szodomába. Ábrahám áldozott Istennek, Lót soha, pedig utánozta Ábrahámot. Sok mindent el lehet tanulni. Szokásokat, rítusokat, imádságot…

Egy anekdota szerint, Péter elé kerül egy elvetemült ember. Azt mondja neki, akkor engedlek be a mennyországba, ha találsz magadnál bűnösebbet. Mi sem könnyebb – gondolja az elvetemült – akár százat is! Nekilát tehát a keresésnek. Egy lakás előtt megy el. Hallja, a házaspár veszekszik. A férj megunja, rácsapja az ajtót feleségére és elindul a kocsmába. Ez az én emberem! – gondolja az elvetemült – és utána megy. – Tudod, hogy te bűnös vagy!? – Azért beszélsz így, mert nem tudod, kivel élek! Egy sárkánnyal! Szalad az asszonyhoz. – Asszonyom, maga bűnös? – Én!? Ő van a kocsmában, nem én! Hogy lehet így élni!?

Szomorúan megy tovább az elvetemült ember, egyszercsak egy imaházhoz ér. Az ablakon keresztül Kálvin imádságát hallja: „Megvalljuk és megismerjük szent Felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet.” Nagyszerű! Egyszerre nem egy, hanem tizenöt bűnöst fog magával vinni Péterhez! Be is megy rögtön és megkérdi: – Ti bűnösök vagytok? – Mi bűnösök? – De hiszen ezt imádkoztátok! – Azok bűnösök, akik kint vannak! – De hallottam, hogy mondtátok, hogy ti bűnösök vagytok! – Ja, az csak egy imaformula!

Lót eltanulta az imaformulát. Ábrahám segítségül hívta az Úr nevét. Lótnak csak Ábrahámmal volt kapcsolata. Nagy baj van, ha felfelé nincs kapcsolatod. Eljön az idő, amikor erre szükséged lesz!

Ábrahám felajánlja Lótnak, választhat, hol akar élni. Lót körülnéz és a szeme szerint választ. A területet alulról vulkán melegíti így a föld ennek következtében szép zöld. De jön az ítélet Szodoma fölött. Melyik a jobb választás? Ábrahám felnéz és gazt, bogáncsot, követ és kecskét lát. A zsidók meg ezen a vidéken ananászt, datolyát, banánt termesztettek. Mi kell? Az áldás! Ezt a földet az Úr Ábrahámnak ígérte és ő az ígéret alapján döntött.

Mi alapján választottál feleséget, férjet? A szemed vagy az ígéret szerint? Mi alapján döntesz lakhelyedről? Mi alapján hozzátok meg a döntéseket a családban? A körülmények szerint? Miért futott életed zátonyra? Miért vagy rab?

Milyen az élet Szodomában? Egy apokrif iratban elég durván jellemzik azt. Lényegében tömeg szex szerepel benne. Egymás feleségét és szűz leányait élvezték minden férfi szeme láttára, de senki sem szólt semmit. Reggel meg visszatértek otthonukba. Ma mindez rendőri felügyelettel és biztonságban zajlik. Lótnak sem sikerült változást elérni. Amikor vendégeit a szodomai férfiak meg akarják erőszakolni, szűz leányait ajánlja föl, de azok nem kellettek nekik. Angyali vendégei közlik vele, el kell menekülnie, mert pusztulás vár a városra. Leányai vőlegényei ezt viccnek veszik. Nincs súlya a szavának. Ő is bizonytalankodik. Tétovázik, mint te! Szórakozol? Pletykálsz? De Isten segít Lóton. Nem azért mert jó, vagy különb lenne másoknál. Nem miatta, hanem azért, mert Ábrahámnak ígéretet tett.

Megérett Szodoma az ítéletre? Lót megmenekült, mert kijött Szodomából. Egy oknál fogva. Mert Isten megfogta a kezét. Isten irgalma és kegyelme folytán. Te is megmenekülhetsz a Jézus Krisztussal kötött szövetség által.

Balassa Zoltán, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”58083,57856″}