58333

December 22-én járt le a Soós Kálmán ösztöndíj leadási határideje, de már újabb pályázati felhívásról – a Felvidék.ma hírportálon elsőként – tájékoztatjuk olvasóinkat. Megjelent a 2015/16-os tanév tavaszi szemeszterére vonatkozó miniszteri ösztöndíjas részképzős pályázat. Itt szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét, hogy az EMMI és a Balassi Intézet közös pályázatán, a Márton Áron Kutatói, illetve Tehetséggondozói Szakkollégiumi Programjába való jelentkezés nem zárja ki a tavaszi részképzésen való részvételt!

Egy korábbi cikkünkben már felhívtuk a hallgatók figyelmét a szükséges dokumentumok (befogadó nyilatkozat) beszerzésére még a téli szünet előtt.

Röviden a határon túli egyetemisták részére meghirdetett magyarországi részképzési lehetőségéről:

Ahogy az elmúlt években is, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a Balassi Intézettel közösen a 2015/16-os tanulmányi év tavaszi szemeszterére is meghirdeti a részképzés és a tanulmányút lehetőségét, amelyen azok a szlovákiai magyar egyetemi hallgatók is részt vehetnek, akik Csehországban, illetve Szlovákiában folytatják felsőfokú tanulmányaikat.

Két kategória: teljes szemeszteres részképzés és részképzős tanulmányút

A magyarországi miniszteri ösztöndíjat két pályázati kategóriában hirdetik meg: teljes szemeszteres részképzés és részképzős tanulmányút. Mindkét pályázati kategória esetében elismertethetőek lehetnek a tanulmányok a szülőföldi intézmény és a befogadó intézmény között. Ez a pályázat ösztöndíjjal, szálláslehetőséggel, valamint szakmai, illetve adminisztratív támogatást nyújtva segíti a pályázót. Az ösztöndíj összege kb. havi 40 000 forint, ezen felül a szállásköltség megtérítése is biztosított a programban résztvevő hallgatók számára.

A teljes szemeszteres részképzés kategóriában minimum átlagot is meghatároztak (súlyozott átlag), melynek értéke 2,5. A teljes szemeszteres részképzés esetén a minimumátlagtól való eltérésre nincs lehetőség – annak elérése nélkül az ösztöndíj nem nyerhető el! Az ösztöndíj időtartama a 2015/16-os tanulmányi év teljes tavaszi szemesztere, azaz 5 hónap.

A részképzős tanulmányút időtartama változó lehet, két héttől akár három hónapig terjedő időszak. Az elnyert ösztöndíj 2016. február 22. és 2016. június 15. között használható fel. A hallgatónak a részképzős tanulmányútja megkezdésének pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon.

Mindkét kategória esetén szükséges a pályázathoz csatolni a fogadó felsőoktatási intézmény részéről jóváhagyott befogadó nyilatkozatot, amelyen szerepelnie kell a fogadó tanár aláírásának és az intézményi pecsétnek. Szükséges még csatolni a hallgatói jogviszonyról szóló igazolást, valamint a szülőföldi intézmény hiteles igazolását az utolsó két lezárt tanulmányi félév súlyozott átlagáról. A mester képzési ciklusban első évfolyamon tanulmányokat folytató hallgatók esetében az utolsó két alapképzéses tanulmányi félév súlyozott átlagát, és ezen félévek indexmásolatát (a tanulmányi osztály hitelesítésével) kell beszerezni. Azon pályázók esetében, akik a hallgatói jogviszonyukat a részképzés idejére megszakítják, szükséges lesz beszerezni a szülőföldi intézmény részéről jóváhagyott egyéni tanulmányi terv vagy a tanulmányok megszakításáról szóló hivatalos igazolást is.

Az ösztöndíjat elnyert hallgató a 2015/2016-os tanév teljes tavaszi szemeszterének a fogadó magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztás szerinti kezdőnapján (erről az adott magyarországi felsőoktatási intézmény ad tájékoztatást) köteles megkezdeni a részképzését. A hallgatónak a részképzése megkezdésének és befejezésének – az adott magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztásnak megfelelő – pontos időpontját meg kell majd adnia a pályázati adatlapon.

A pályázatok beadásának módja és határideje:

Pályázni a Balassi Intézet elektronikus „Ügyfélkapu” felületén keresztül lehet http://sao.bbi.hu -n. Majd az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot készít, melyet kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen el kell juttatni a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt a Szövetség a Közös Célokért komáromi területi irodájába.

Az elektronikus adatlap a felületen keresztüli internetes beküldési határideje: 2015. január 18., éjjel 24.00 óra.

Az elektronikusan már benyújtott adatlap kinyomtatott és aláírt formájának és papír alapú kötelezően csatolandó mellékletek postai beérkezésének és személyes benyújtásának határideje: 2016. január 19., 15.00 óra.

Cím: Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért, Námestie Kossutha 3, Komárno 94501.

Az ösztöndíjat elnyert hallgató a 2015/2016-os tanév teljes tavaszi szemeszterének a fogadó magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztás szerinti kezdőnapján (erről az adott magyarországi felsőoktatási intézmény ad tájékoztatást) köteles megkezdeni a részképzését. A hallgatónak a részképzése megkezdésének és befejezésének – az adott magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztásnak megfelelő – pontos időpontját meg kell majd adnia a pályázati adatlapon.

A részletes információkat tartalmazó pályázati kiírást és annak mellékletét, a magyarországi állami és egyházi felsőoktatási intézmények listáját ITT letölthetik:

A teljes szemeszteres részképzésre valamint a részképzős tanulmányútra meghirdetett miniszteri ösztöndíjpályázat Elbírálási-és pontrendszerét ITT találják.

A felsőoktatási intézményeknek szóló Tájékoztatót annak érdekében tesszük közzé, hogy a fogadótanár keresésben a leendő pályázó tudjon mire támaszkodni a fogadó intézménynél. A Tájékoztató ITT letölthető.

A Lépésről lépésre c. dokumentum segítséget nyújt az Balassi Intézet elektronikus felületén lévő pályázáshoz. ITT letölthető.

Aki még nem töltötte le a Befogadó nyilatkozatot, az most ITT megteheti.

A részképzésről olvashat a Pályázatok listáján is ITT>>>. 

Szalai Erika, Felvidék.ma