59161

Királyhelmecen, február 2-án, a Bodrogközi Magyar Közösség Házában találkoztak az érdeklődők a Bethlen Gábor Alap Komárom iroda munkatársaival. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából nyílt információs napot szervezett az érdeklődőknek a 2016. évi „Magyar oktatásért és kultúráért” pályázati felhívással kapcsolatban.

A regionális pályázatok során idén a tavalyi összeg kétszeresét, azaz 92 millió forintot osztanak szét a Felvidéken.

Árendás Tamás irodavezető és Horváth Éva pályázati referens ismertették a legfontosabb információkat a pályázat benyújtásához, melyek a következőek:

1. A pályázat benyújtása elektronikus (e-pályázat) formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer segítségével. Ez elérhető az alábbi linken: https://nir.bgazrt.hu/bga/
2. Benyújtási határidő: 2016. február 9., 14 óra 00 perc (közép-európai idő szerint).
3. A 2011-2015. években támogatást nyert pályázóknak elegendő a következő melléklet benyújtása a pályázathoz: 30 napnál nem régebbi működési igazolás, nyilatkozat az adatok valódiságáról és amennyiben rendelkezik a szervezet adószámmal, akkor adószám igazolás.
4. Működési igazolásként elfogadható internetes nyilvántartásból letöltött IČO szám igazolás. Ez letölthető az alábbi linkről: http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/
5. Csemadok területi választmányok és alapszervezetek esetében csak olyan működési igazolást tudnak elfogadni, melyet a Csemadok központi irodája felülhitelesít, ezzel hozzájuk kell fordulni (központi pályázatok esetében is).
6. Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének alapszervezeteinek esetében a szövetség központi irodája állít ki működési igazolást, ezzel hozzájuk kell fordulni. Szükséges, hogy az igazolás IČO számot tartalmazzon.
7. Nyilatkozat adatok valódiságáról: Sablon elérhető a NIR rendszeren, valamint www.bgakomarom.sk keresztül. A kitöltött, aláírt, lebélyegzett nyilatkozatot a pályázati adatlaphoz kell feltölteni, majd az eredeti példányát postai úton, 2016. február 9-ig el kell küldeni a következő címre: BGA Komárom s.r.o., P.O. BOX 66, 945 05 Komárno.
8. Adószám igazolás: azon pályázó szervezetek esetében szükséges, akik rendelkeznek adószámmal (DIČ) és a pályázatban ezt jelzik is. Adószám igazolásként elfogadható internetes nyilvántartásból letöltött DIČ szám igazolás. Igazolás letölthető az alábbi linkről: http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/search .
BGA munkatársainak előadásaIgazolásként elfogadható továbbá az adókártya fénymásolata is.

Ne feledkezzenek meg az igazolások egyszerű magyar nyelvű fordításairól sem.
A 2011-2015-ben nem támogatott pályázók esetében minden melléklet feltöltése szükséges. Ezek a következőek:

1. Létesítő okirat vagy alapszabály szlovákul és egyszerű magyar nyelvű fordításban.
2. 30 napnál nem régebbi működési igazolás a fent leírtak alapján.
3. IBAN és SWift kóddal ellátott bankszámla igazolás és annak magyar nyelvű fordítása (bankszámla igazolásként elfogadható a bankszámlakivonat is, melyhez magyar nyelvű fordítás nem szükséges).Horváth Éva prezentációja
4. Hitelesített (önkormányzat vagy közjegyző által) aláírási címpéldány.
5. Adószám igazolás a fent leírtak szerint.
6. Nyilatkozat adatok valódiságáról a fent leírtak szerint.

Fontos! A pályázat írásakor a Projektterv oldalon ne adjanak meg túl rövid futamidőt. A megvalósítási időszak 2016.01.01.-2016.12.31. között lehet. Vegyék figyelembe azt, hogy a futamidő nem csak arra a konkrét időszakra vonatkozik, amikor az adott projekt ténylegesen megvalósul. Támogatás esetén ugyanis csak olyan számlák számolhatók majd el, amelyek kiállítása futamidőn belül történik. Egy adott projekt esetén már akár egy hónappal előbb/utóbb is keletkezhetnek kiadások.

Fontos! Költségek tervezésénél hasznos segítség a Pályázati és elszámolási útmutató 1. számú melléklete (Elszámolható költségek leírása).Konzultáció közben

Fontos! Ingatlanhoz kapcsolódó pályázat benyújtása esetén szükséges csatolni a projekt megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdoni lapját, nem saját ingatlan esetén a tulajdonos hozzájárulási nyilatkozatát a tervezett beruházáshoz. Tulajdonlap internetes felületről is letölthető, ehhez magyar nyelvű fordítást is szükséges feltölteni.

Az információs nap végén a BGA Komárom munkatársai a pályázatírás során felmerülő kérdésekre válaszoltak.
A résztvevők
Árendás Tamás a Felvidék.ma kérdésére elmondta, hogy először szerveztek ilyen messze Komáromtól információs napot. Mostanáig legkeletebbre Szepsiben tartottak előadást. Királyhelmecen az információs napot szeretnék rendszeresé tenni, hogy a tudnivalók első kézből eljussanak az ország legtávolabbi pontjára is.

A pályázattal kapcsolatos további információk megtalálhatóak a www.bgakomarom.sk vagy a www.bgazrt.hu honlapokon.

A felvidékieknek sikeres pályázást kívánunk!

Szegedy László, Felvidék.ma
A szerző felvételei