59739

Immár hagyományosan, a kassai GES-klubban mutatkoztak be a Magyar Közösség Pártja régióbeli jelöltjei február 28-án. 

Bevezetőül Dúl Denissza egy dalt adott elő, majd Tóth Éva szavalta el Sajó Sándor Magyar ének 1919-ben című versét, különös tekintettel annak alábbi soraira: „Hogy tesz még Isten gyönyörű csodát itt:/ Bölcsővé lesz még minden ravatal”. Ezután az Őszirózsa hagyományőrző énekkar lépett színpadra,  majd a képviselőjelöltek bemutatkozása következett.

Elsőként Zachariaš István lépett a mikrofon elé, aki 24 évig állt Szepsi élén és jelenleg a Kassai Önkormányzati Kerület elnökhelyettese. A lista 84. helyén szereplő Zachariaš a méltó képviselet szükségéről beszélt.  Őt követte a férje vállalkozásában dolgozó, 61-es sorszámmal induló Dúl Ildikó szívhez szóló beszéde. Az 54. helyen szereplő Gergely Papp Adrianna debrődi polgármester a magyarokat a szlovák kormány mostohagyermekeként jellemezte. Köteles László korábban már részt vett a parlamenti munkában. A 7. helyen induló jelölt azt hangsúlyozta,  ne engedjük, hogy nélkülünk döntsenek a sorsunkról.  Nehezményezte, hogy Szlovákiában aggasztóan nagyok az aránytalanságok az egyes régiók között, s ezért is van szükség egy olyan parlamenti képviseletre, mely szívén viseli a leszakadó régiók sorsát.

A jelenlévő több száz embert nem kellett különösebben meggyőzni, hiszen ide szinte kizárólag azok jöttek, akik az MKP hívei és szavazói. De hogyan lehet megszólítani a hezitálókat? – vetődött fel a kérdés.

A programban a Tihanyi Vándorszínpad következett. Tihanyi Tóth Csaba és felesége, Bognár Rita énekelt népszerű dallamokat, operetteket és magyar nótákat is. Tihanyi Tóth a közönség köréből két személynek, akik aznap ünnepelték születésnapjukat, egy-egy CD-t ajándékozott. Elmondta azt is, hogy anyai felmenőin keresztül kötődik Kassához. Dédapja Abaúj megye főszolgabírája volt. A 97 éves korában elhunyt nagyapjával hét évvel korábban meglátogatták az egykori cselédeket, akik örömükben a nyakába borultak. A műsor után a szokásos gulyás és kötetlen beszélgetés következett.
További képek az eseményről megtekinthetők Képgalériánkban ITT>>>. 

BZ, Felvidék.ma
a szerző felvételei