59380

Csaknem 16 órai tanácskozás után véget ért az iskolaügyben és az egészségügyben kialakult helyzet megoldására összehívott rendkívüli parlamenti plenáris ülés. A harmincöt ellenzéki képviselő által kezdeményezett tanácskozás eredménye két határozat lett, melynek tartalmát a kormánypárt képviselői javasolták. Az ellenzéki javaslatokat lesöpörték az asztalról.

Az iskolaügyi helyzettel kapcsolatban a parlament megállapította, hogy a minőségi oktatás minden fejlett ország egyik alappillére és az önálló Szlovákia történelme során az iskolaügyben felgyülemlett problémák megoldását az eddigi szellemben kell folytatni. A parlament megállapította továbbá, hogy a közpénzekkel való gazdálkodás konszolidációja ebben a választási időszakban megteremtette a szlovákiai iskolaügy és tudomány hosszú távon fenntartható finanszírozásának feltételeit.

A plénum a továbbiakban felhívja a választásokon induló összes politikai pártot, hogy vállaljanak kötelezettséget a parlamenti választásokat követően a 2016-tól 2024-ig terjedő időszakra szóló nemzeti művelődési program elfogadására, mely az iskolaügy helyzetéről szóló beszámolóból indul ki. A pártoknak emellett garantálniuk kell az iskolaügy hatékony, igazságos és átlátható finanszírozását, törvény elfogadását a regionális iskolaügy, a főiskolák, valamint a tudomány és a kutatás finanszírozásáról az OECD ajánlásainak megfelelően.

A politikai pártoknak el kell fogadniuk továbbá egyes közalkalmazottak javadalmazásának törvénymódosítását, a pedagógiai és szakdolgozókról szóló törvény módosítását. Utófinanszírozni kell az iskolák és iskolai létesítmények korszerűsítése terén mutatkozó lemaradásokat, melyek az uniós alapok eltérő merítéséből adódtak. Ugyancsak feladatul szabják a nemzeti művelődési program teljesítéséről és az iskolaügy helyzetéről szóló értékelés kidolgozását és közzétételét.

Az egészségüggyel kapcsolatban a parlament megállapította, hogy a jelenlegi helyzetben fontos, hogy megerősödjön a pánciensek bizalma az egészségügyi dolgozókban és folytatódjon a szlovák egészségügy javításának a folyamata. „Az egészségügy valóban mindenkit érint pártállásra és belső értékrendre való tekintet nélkül. Ez egy specifikus tárca, ahol számolni kell azzal, hogy bizonyos befektetések csak hosszú idő után térülnek meg,” áll a határozatban.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa egyben felszólítja a kormányt, hogy a betegek és az egészségügyi dolgozók érdekében folytassa a már megkezdett intézkedéseket a DRG-rendszer, a jóváhagyott harmonogram betartása, az eHealth, valamint az egészségügyi berendezések vásárlásának új szabályai, a kórházak auditja, a szükséges éves tőkekiadások kórházak rekonstrukciója érdekében történő megítélése, a betegeknek nyújtott szolgáltatások javítása és a szociális szempontból előnyös gyógyszerpolitika betartása tekintetében.

Az iskolaüggyel kapcsolatos határozatot Ľubomír Petrák (Smer-SD) terjesztette elő és 78 képviselő szavazta meg. Az egészségüggyel kapcsolatos határozatot Richard Raši (Smer-SD) terjesztette elő és 80 képviselő támogatta.

A tasr nyomán NZS, Felvidék.ma