59602

Az ipolynyéki Balassi Bálint Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2016-2017 folyamán nemzetközi Erasmus + programban vesz részt, amelybe helyi szinten az intézmény vezetősége mellett több pedagógus is bekapcsolódik.

Az Európai Unióhoz kötődő, Erasmus+ program általános célja, hogy előmozdítsa a készségek és a foglalkoztathatóság fejlesztését, továbbá hogy elősegítse az oktatás, a képzés és az ifjúsági munka korszerűsítését. A program támogatást biztosít ahhoz, hogy az oktatási képzési és ifjúsági intézmények és szervezetek között transznacionális partnerségek jöjjenek létre. Célja, hogy az együttműködés elmélyítése és az iskolából a munka világába való átmenet megkönnyítése révén elősegítse az európai munkaerőpiacon napjainkban tapasztalt készséghiány felszámolását.

Az ipolynyéki részvétellel megvalósuló projekt fő célja, a diákok készségeit fejlesztő, kiegészítő tananyag létrehozása – két egyre nagyobb jelentőséggel bíró témakörben – a digitális és vállalkozói kompetenciákra vonatkozóan. A program kétéves időtartama alatt, Gyurász Szilvia, az intézmény igazgatóhelyettes asszonya vezeti a helyi csapat munkáját, a koordinációban Pathó Marianna, a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa segíti. A tananyag kidolgozásában az intézmény több pedagógusa is bekapcsolódik. A projektbe öt országból – Törökország, Magyarország, Olaszország, Románia, Szlovákia – hét intézmény, illetve szervezet kapcsolódott be, artvini, törökországi központtal rendelkező vezető partner irányítása mellett.

A közös munka első fázisában valamennyi országban felmérték a diákok tudását az adott témakörökben, majd a felmérés eredményeire alapozva kijelölték a leginkább fejlesztésre szoruló témákat, amelyek a készülő tananyagok vázát adják. Minderről az első nemzetközi találkozó keretében született döntés, amelyre január végén Artvinban került sor.

A közös munka második fázisában, áprilisig az egyes témakörök tanórai keret között való alkalmazhatóságának kidolgozása zajlik, amelyről a május közepére tervezett második találkozó során, Felsőnyéken egyeztetnek majd a partnerek.

PM, Felvidék.ma