59264

A Felvidék.ma hét kérdése és Berényi József MKP-elnök, a párt választási listavezetőjének hét válasza:

– Milyennek kellene lennie a kisebbségpolitikának Szlovákiában?
Nyitottnak az igények iránt. A szlovákiai magyarság száma 110 ezerrel kevesebb, mint 25 évvel ezelőtt. A Magyar Közösség Pártja az egyedüli szlovákiai párt, amely e negatív jelenségnek a függvényében teszi meg javaslatait a szlovákiai kisebbségpolitika változásaira. Magyarán: azt tartjuk eredményesnek, ami változtat a magyarság asszimilációján, és nem azt, ami csupán látszatmegoldásokat és látszateredményeket hoz.

– Milyen fejlődési pályát képzel el az országnak? Melyek a legégetőbb problémák a térségében?
A jelenlegi belpolitikai helyzet azt mutatja, hogy az oktatás és az egészségügy területén kell a leggyorsabban cselekedni az új kormánynak. Ezen túl számunkra prioritás a déli járások felzárkóztatása, a kisiskolák megmentése és a magyarság asszimilációjának megállítása.

– Hogyan értékeli az elmúlt időszakot? Miben lehetett volna más, ha parlamentben van az MKP?
A felvidéki magyarság szempontjából a legsikertelenebb négy évet zárhatjuk le március 5-én. Olyan még sosem volt ugyanis, hogy a magyarokat érintő egyetlen javaslat sem lett volna sikeres a törvényhozásban. A jelenlegi négyéves időszakban csak két javaslatot terjesztettek elő, az egyik a vasúti kétnyelvűséget, a másik a kisebbségi kultúrák finanszírozását kívánta megoldani. De mindkettő elbukott. Ha az MKP ott lett volna, ez nem így történt volna. Nekünk még 2006 és 2010 között is voltak sikeres javaslataink, amikor a kormányban nemcsak Fico, hanem Slota és Mečiar is benne volt. Keresztülvittük például a magyar tankönyvekben a földrajzi nevek magyar nyelvű megjelenítését, vagy a népszámlálási ívek magyar nyelvű kiadását.

– Ha az előző választás számaiból indulunk ki, az MKP-nak – a legrosszabb esetben is – csupán további húszezer szavazatra van szüksége a parlamentbe jutáshoz. Sok ez vagy kevés?
Minden szavazatért meg kell küzdeni, minden szavazat fontos. Bízom benne, hogy a választók is érzékelik: az MKP nélkül nincs erős és hatékony érdekképviseletünk a parlamentben.

– Hogy látja, milyen a választókedv az ön régiójában, a Mátyusföldön?
Nehéz ezt megítélni, de a tapasztalatok olyanok, hogy a parlamenti választáson az emberek nagy többsége részt vesz. Ha a magyarok nagyobb számban járulnának az urnákhoz, akkor jóval több képviselőnk is lehetne. Az utóbbi években azonban ez a mozgósítás kevéssé sikerült.

– Mandátumszerzése esetén mik lesznek a prioritásai a parlamentben?
Megmenteni kisiskoláinkat, megállítani az asszimilációt és felzárkóztatni régióinkat.

– Mi az a személyes üzenet, amellyel meg kívánja szólítani a kampányban a felvidéki magyar választópolgárokat?
Munkámat mindig a legjobb tudásom szerint, lelkiismeretesen kívánom végezni – az itt élő magyarság és Dél-Szlovákia érdekében. 1989-ben azt akartuk, hogy az emberek dönthessenek sorsukról. Ez ma sincs másképpen. A választások jelenünkről, jövőnkről, gyermekeink és családjaink sorsáról szólnak.

BA, Felvidék.ma