59192

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának sajtótájékoztatójára február 3-án került sor, amelynek a Kassai Magyar Református Egyházközség történelmi hangulatú épülete adott otthont. A sajtótájékoztató célja megismertetni a 2015-ös évben Kárpátalján élő reformátusok javára meghirdetett és kivitelezett egyetemes egyházi adománygyűjtés eredményeit.

A sajtótájékoztatón jelen volt Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese, Ibos Henriett, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakónia Központjának igazgatónője, valamint a Kárpátaljai Református Egyházkerület képviseletében Balogh Attila, Zsukovszky Miklós és Hunyadi Attila esperesek.A sajtótájékoztatón

A jelenlévőket Ibos Henriett, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának igazgatónője üdvözölte, majd szlovák nyelven beszámolt az elmúlt év eseményeiről, annak minden kihívásáról. A sajtótájékoztatót az igazgatónő személyes hangvételű élménybeszámolója színesítette, amelyen keresztül érthetővé vált a kárpátaljai magyar református testvérek ínséges helyzete, emberfeletti küzdelme.

Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese bevezető szavaiban a következőket mondta: „Széles nyilvánosság elé szerettük volna tárni az adománygyűjtés eredményeit, a teljes átláthatóság elvét képviseljük. Fontos, hogy az adományozók tudják, adományuk jó helyre került. Nemcsak érezni, de egyúttal láttatni is szeretnénk, hogy összetartozunk. Szívvel, lélekkel tenni kívánunk a kárpátaljai magyar családokért.”

Ezt követően tájékoztatást nyújtott az előzményekről. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata 2015. február 28-án Rimaszombatban, összegyházi adománygyűjtést hirdetett a Kárpátalján élő református testvérek megsegítésére. A pozsonyi egyházmegye elsőként reagált és élelmiszergyűjtést szervezett. Kevesebb mint egy hónap leforgása alatt kb. 15-16 tonna élelmiszer gyűlt össze. Az élelmiszercsomagokat önkéntesek bevonásával juttatták el Kárpátaljára. Felbuzdulva a példaértékű helytálláson összegyházi pénzadománygyűjtés meghirdetésére került sor.

Géresi Róbert hangsúlyozta: „Számukra is megdöbbentő eredmény született, ugyanis a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház történetének legkiemelkedőbb gyűjtéséről számolhatunk be, hiszen 73.458,71 € pénzösszeget sikerült összeadakozni, holott az összegyházi pénzadománygyűjtés mindössze három hónapot ölelt fel, 2015 márciusától 2015 májusáig tartott.”

A püspökhelyettes beszámolt arról is, hogy a közelmúltban többszöri alkalommal egyeztető tanácskozásokra került sor a Kárpátaljai Református Egyházkerületet képviselőivel. Az egyeztető tanácskozások alapján a 2015-ös évben összegyűlt pénzösszegből a következő programok kerültek támogatásra: ingyenkonyhák üzemeltetése, gyerektáborok étkeztetésének támogatása, élelmiszercsomagok megvásárlása, valamint tűzifaprogram. Tervként szerepel, hogy az adománygyűjtés megmaradt összegét a Donyeckben található gyerekotthonok részére ajánlanánk fel, bevonva a szlovák, cseh, magyar és lengyel diakóniákat is.

„Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának 2015. decemberi határozata alapján az összegyházi adománygyűjtés a Kárpátalján élő református testvérek megsegítésére a 2016-os évben is tovább folytatódik a „Kárpátalja nincs egyedül” programcím alatt. Jó volt személyesen is megtapasztalni, hogy az adománygyűjtésből befolyt összegekkel felelősségteljesen bánnak és az átadott összegek a kitűzött célok szerint kerülnek felhasználásra. Ezúton is bátorítani szeretném a kedves adományozókat arra, hogy ne feledjék, az adományozás kiváló lehetőséget jelent a cselekvésre!” – hangzott el Géresi Róbert buzdítása.

A sajtótájékoztató Balogh Attilának, a kárpátaljai ungi egyházmegye esperesének megrázó szavaival fejeződött be: „Enélkül a támogatás nélkül a létünk kerülne veszélybe. Megható, ahogyan a felvidéki testvérek törődnek velünk. Bízom benne, hogy lesz folytatása ennek a kezdeményezésnek.”

Ezekhez a gondolatokhoz csatlakozott a beregi egyházmegye esperese Zsukovszky Miklós, aki a következőket fogalmazta meg: „Hálás vagyok, hogy Isten megszólította a felvidéki református testvéreket, hogy segítséget nyújtsanak és összefogjanak értünk. Megmaradásunkat támogatják. Köszönjük. Isten igéje valóra vált, a Galatákhoz írott levél alapján: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.”

reformata.sk/Pándy Kovács Tímea, Felvidék.ma
KárpátaljánIdős asszony Kárpátalján