Fotó: refzem.sk

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának “keleti” irodája a királyhelmeci gyülekezet egykori iskolaépületében nyílt meg.

A Királyhelmeci Református Egyházközség a rendszerváltás után kapta vissza egykori iskolaépületét, de az épület teljes felújításhoz csak két évvel ezelőtt tudott hozzákezdeni.

Már a felújítás tervezésekor is azt volt az elképzelés, hogy a munkálatok elvégzése után szolgálja az egyházközséget, de szükség szerint akár nagyobb közösségeket is. Bár a bővítéssel együtt járó épületfelújítás ,még nem fejeződött be, az egykori iskolaépület meglévő és már felújított helyiségei élettel telhetnek meg.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja vezetőségének tervei között szerepelt ugyanis – a komáromi székhely mellett – egy “keleti iroda” nyitása. Így, amikor a Diakóniai Központ elképzelése találkozott a királyhelmeci gyülekezet megújuló épülete által kínált lehetőséggel, kézenfekvő volt, hogy az új diakóniai iroda Királyhelmecen nyíljon meg. A kezdeti nehézségek leküzdése után, az irodában dolgozó alkalmazott megtalálását követően márciusban megnyílhatott az új irodahelyiség.

Az iroda a Diakóniai Központ házi-gondozói szolgálatának irányítását látja majd el

A Zempléni Egyházmegye gyülekezetei eddig is csatlakoztak a Diakóniai Központ több programjához (pl. Szeretethíd, Nyilas Misi Karácsonya, iskolaszer ajándékozás, pénzbeli gyűjtések), mivel azonban a református egyház diakóniai szervezete tevékenységének kiszélesítését tervezi, az új iroda nem csak a már futó programok helyi koordinálásában, de az új programok indításában is sokat tud majd segíteni.

A Diakóniai Központ szeretné elindítani a házi-gondozói szolgálatot, amely szolgálat koordinálását egyházmegyei, regionális szinten ugyancsak a királyhelmeci diakóniai iroda fogja ellátni. A házi-gondozói szolgálattal kapcsolatban a Diakóniai Központ helyi munkatársa, Lengyel Erika tud információt adni a Fő utca 47. szám alatt található épületben, vagy a következő telefonszámon: 0905 825 710. E szolgálat segítésére a Diakóniai Központ akkreditált tanfolyamot is indít, amellyel kapcsolatban ugyancsak a fenti elérhetőségen lehet információt kérni.

(refzem.sk/Felvidék.Ma)