Isten kegyelméből Balogiványiban (Rimaszombati járás), a református templomban nemzeti ünnepünk alkalmából magyar zászlót avattak március 19-én, szombaton.

Az ünnepséget a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete, a Balogiványi Református Egyházközség és Balogiványi Község Önkormányzata szervezte. Az alkalmat hosszú, egy éves előkészítés előzte meg. Tavaly ilyenkor a balogvölgyi Rákóczi Szövetség képviselői meghívást kaptak a március 15-i ünnepségre, s akkor szembesültek vele, hogy a templomban nincs magyar zászló. A gömöri templomok zömében megtalálható nemzeti jelképünk, ezért a szervezet vezetősége úgy határozott, megajándékozza a gyülekezetet egy új hímzett magyar zászlóval.

Az ünnepi Istentisztelet a református templomban délután 17.00 órakor vette kezdetét. A vendégeket az Apostoli üdvözlettel Nt. Agócsné Galgóczy Tímea, helyi lelkész köszöntötte. Igét hirdetett Nt. Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese.
Ezt követően megemlékezést tartottak az 1848/1849-es forradalomra és szabadságharcra. Visszatérő fellépőként mutatkozott be a Csillagvirág zenekar Páko Mária vezetésével. Szavalatokkal közreműködtek a helyi gyerekek. Majd sor került az ünnepélyes magyar zászlóavatásra. Beszédet mondott Kun Ferencz, a Rákóczi Szövetség alapítótagja.

Kun_Ferencz

 

 

 

A magyar zászló felvonásánál közreműködtek a Balogiványi Református Egyházközség presbiterei valamint Homoly Erzsébet és Pósa Dénes, az adományozó szervezet, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetének vezetői. Ünnepélyesen behozták a magyar zászlót az úrasztalához, ahol II. Rákóczi Ferenc zászlajának színeiből készített szalaggal látták el. A zászló felvonása alatt Šimoňák Lilianna Pósa Lajos: A magyar zászló című versét mondta el. Az Istentisztelet a Himnusszal ért véget. A kántori szolgálatot Nt. Szőkéné Orémus Zsuzsanna vállalta.
Az ünnepség szeretetvendégséggel folytatódott a kultúrházban. Köszöntőt mondott Balyo Tibor, a község polgármestere. Fejes István, a helyi egyházgondnok zárszavában kifejezte örömét, hogy a község templomába újra visszakerülhetett a magyar nemzeti zászló, mely a balogiványi kisközségnek a megmaradását és ehhez a hit, remény, szeretet hármas jelszóval való tettrekészségét jelképezi.

HE, Felvidék.ma

Response code is 404