60180

Magyarország Kassai Főkonzulátusa, Miskolc Megyei Jogú Város, a Csemadok Kassa Városi Választmánya, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a kassai Thália Színház képzőművészeti, illetve elbeszélt történelem pályázatot hirdetett meg március 15-én Az 1956-os forradalom és szabadságharc szlovákiai szemmel címen.

Három kategóriában lehet benyújtani a pályamunkákat. Első kategória: 6 – 10 éves tanulók (alapiskola iskola alsó tagozat), második kategória: 11 – 15 év (alapiskola felső tagozat), harmadik kategória: 16 – 19 év (középiskola). Mindegyik kategóriában egy fődíj kerül kiosztásra. A beérkezett képzőművészeti alkotásokból kiállítást szervezünk, melyet több helyen is bemutatunk.

A feltételek a következők:

Képzőművészet:
Elsősorban olyan pályaműveket várnak, amelyek megörökítik az 1956-os magyar felkelők és/vagy szlovákiai szimpatizánsaik életérzését a forradalom napjaiban, vagy kifejezik a forradalom és szabadságharc üzenetét napjaink számára. Készülhet versillusztráció is az „56-os” költeményekhez. Ebben az esetben kérik csatolni a beadott pályaműhöz a verset, szerző és cím megjelöléssel. A képzőművészeti alkotások mérete A4 és A3-as formátumú rajzlap vagy karton. Műfaji megkötés nincs. Készülhet rajz, festmény (hagyományos és nem hagyományos technikával), kollázs, fotómontázs, sokszorosított és egyedi grafika.

A beérkezett pályamunkákat háromtagú szakmai bizottság bírálja el: Duncsák Attila festőművész, Szabó Ottó grafikusművész, tanár, Fecsó Szilárd képzőművész, tanár.

Eleszélt történelem (oral history)
Ebben a kategóriában indulóktól azt kérik, hogy készítsenek hangrögzítéssel interjút az 1956-ra emlékező, 1956-ban Csehszlovákiában élt (magyar, szlovák vagy más nemzetiségű) személyiséggel úgy, hogy az interjú minél nagyobb része foglalkozzon az interjúalany 1956-os élményeivel, majd az interjú szó szerinti átiratát (és lehetőség szerint a hanganyagot is, bármilyen adathordozón) küldjék be. Terjedelmi korlát nincs, kérjük az interjú teljes szövegét beküldeni, de az 1956-ra vonatkozó rész vagy részeket kivastagítással vagy dőlt betűvel emeljék ki a szövegben!

A beérkezett pályamunkákat háromtagú szakmai bizottság bírálja el: Papp Ferenc, Balassa Zoltán történész, Kolár Péter a Csemadok Kassai Választmánya elnöke.

Ebben a kategóriában is három díjazott kiválasztására kerül sor, akiknek a műveit archiváljuk és kutatók számára hozzáférhetővé tesszük. Az érdeklődők számára felkínáljuk méltó helyen történő közzétételre.

A pályaművek beküldésének határideje: 2016. június 16.

Eredményhirdetésre 2016. október 23-án kerül sor.

A pályaműveket a Csemadok Kassa Városi Választmányához kérjük eljuttatni az alábbi címre:
Csemadok ház, Kováčska – Kovács u. 38., 040 01 Košice – Kassa

BZ, Felvidék.ma