59837

Megrendezték a XXV. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny körzeti fordulóit a Bodrogközben.

Az idén huszonötödik alkalommal hirdették meg a Tompa Mihály Országos Versenyt, az amatőr (nem hivatásos) vers-és prózamondás, verséneklés és lírai színpadok műfajban. A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya társszervezőivel, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézettel, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségével és a Rimaszombati Gömör-Kishonti Népművelési Központtal közösen szervezi a hét kategóriában, négy fordulóban zajló versenyt. A verseny körzeti fordulóira került sor a napokban a Bodrogközben is, amelybe 13 iskola nevezte be tanulóit.

A körzeti- és járási versenyeket a területi választmányok titkárságai szervezik.
A Csemadok Tőketerebesi Területi választmánya, Gecse Erzsébet járási titkár közreműködésével, a rendezvény társszervezőjével Kassa Megyei Önkormányzat Kulturális Intézménye Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési Intézettel közösen, három helyszínen szervezte a körzeti fordulókat.

Az idén a Bodrogszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola adott otthont a XXV. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny egyik körzeti fordulójának, amelyben az I., II. és III. kategória versenyzői szerepeltek. Március 2-án az iskola saját tanulóin kívül fogadta a Nagykövesdről, Nagygéresből és Szomotorról érkező magyar alapiskolás tanulókat, akik mindannyian azzal a szándékkal érkeztek, hogy szép magyar versek és prózai művek előadásával kápráztassák el a résztvevőket és természetesen a zsűrit.

A Bélyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában szervezett körzeti fordulón a Bélybe, Tiszacsernyőbe, Bacskába és Nagytárkányba iskolába járó tanulók mérettették meg magukat. A harmadik helyszín Királyhelmec volt. A Királyhelemci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában az ott tanuló diákok, valamint a perbenyíki, bolyi, szentesi és kisgéresi iskolákban tanuló magyar anyanyelvű gyerekek versenyeztek. A versenyzők teljesítményét mindhárom helyszínen a szervezők által felkért szakmai zsűri értékelte.

A gyerekek felkészítő tanáraik, vagy szüleik, nagyszüleik segítségével minden éven nagyon lelkesen készülnek erre a szép eseményre, amikor előadhatják a magyar irodalom egy-egy gyöngyszemét. Azt, hogy szükség van a magyar szót éltető, és a költészetet dicsőítő rendezvényre, az is bizonyítja, hogy 25 alkalommal sikeresen lebonyolított rendezvény áll a szervezők mögött.

A szakmai zsűriben már több éven helyet foglaló Leczo Mária nyugalmazott pedagógus úgy fogalmazott, hogy ez valójában nem csak egy verseny, hanem annak a lehetősége, hogy szép magyar verseket tanuljanak meg a gyerekek, megtanulják értelmezni, átérezni a költészet szépségét és üzenetét. Nagyon fontosnak tartja, hogy ne csak a győzelem és a versenyszellem hajtsa a gyerekeket, hanem a magyar nyelv ápolásának igénye, és az, hogy tudjanak együtt örülni saját és mások sikereinek egyaránt. Gál Ilona, nyugalmazott pedagógus, aki egykor irodalomtanárként, és szintén több alkalommal zsűritagként is átélte már a vers-és prózamondó versenyek hangulatát, a költészet értékére, tiszteletére és szeretetére intette a jelenlévőket Bodrogszerdahelyen.

A bodrogközi körzeti fordulókból tovább jutó résztvevők a járási döntőben versenyeznek tovább, amelyre március 11-én kerül sor Királyhelmecen.

A Bodrogszerdahelyen szervezett körzeti fordulón készült képek a Képgalériában láthatóak.
Tökölyi Angéla, Felvidék.ma