59835

A Karva-Párkány és a Komárom-Csicsó szakaszok után az EUROVELO 6 nemzetközi kerékpárút újabb szakaszainak tervdokumentációját készítheti el a Vág-Duna-Ipoly Regionális Társulás (VDI). A negyvenezer eurós összköltségvetésű projekt Gútát Vágsellyével, illetve Gútát Érsekújvárral kötné össze.

A támogatást 2015 végén nyerte el a VDI a Közlekedésügyi Minisztériumhoz benyújtott pályázatával. A két szakasz megtervezéséről és a lehetséges útvonalakról Domin István, a VDI elnöke szakmai találkozón egyeztetett az érintett települések (Szímő, Kamocsa, Izsa, Ifjúságfalva, Andód, Gúta) polgármestereivel, valamint a magyarországi Almásfüzítő önkormányzatának képviselőjével március 4-én, Gútán.

A munkaértekezleten, melynek házigazdája Horváth Árpád gútai polgármester volt, jelen volt Gyarmati Tihamér megyei képviselő, valamint Simon János tervezőmérnök is.

További szakaszok tervdokumentációit készítik elő

„A Gútától Vágsellyéig, illetve a Gútától Érsekújvárig tartó szakaszok tervdokumentációját még ebben az évben elkészítjük. A két szakasz tulajdonképpen a korábban megépült Komárom-Gúta kerékpárút folytatása lesz” – mondta el a Felvidék.mának Domin István.

Véleménye szerint a kerékpárutak kiépítése jelentős mértékben hozzájárulhat a régió fellendítéséhez, hiszen számos turisztikai szolgáltatást lehet majd a jövőben hozzákapcsolni a már megépült szakaszokhoz. „Nem vagyok híve az erőszakos iparosításnak. Fontos, hogy esélyt adjunk a vidéknek, hogy ki tudja használni lehetőségeit” – tette hozzá.

A szakmai találkozó másik résztvevője, Gyarmati Tihamér is komoly lehetőségeket lát a turizmus- és régiófejlesztésben. „A mezőgazdaság talpra állítása mellett szívügyem a régiófejlesztés. A szép táj, ami körülvesz bennünket, a helyi tradíciók, specialitások, a vendégszerető mentalitásunk mindez alapja a turizmus fejlesztésének. Úthálózatunk rendbehozatala mellett nagyon fontos a kerékpárutak kiépítése is, ugyanis nagy az érdeklődés az ideérkező turisták részéről” – mondta el a megyei képviselő, aki Nyitra megye közgyűlésének megbízásából 2015-től elnökségi tagja a VDI-nek.

Gyarmati ugyanakkor úgy véli, a kiépülő kerékpárutak nemcsak környezetvédelmi és turisztikai szempontból bírnak jelentőséggel, hanem az adott régiókban élők munkahelyükre való eljutását is megkönnyíti.

„Nyitra megye vagyonjogi bizottsága, melynek elnöke vagyok, februári ülésen már tárgyalta és elfogadásra javasolta „A kerékpárutak és a kerékpáros közlekedés fejlesztésének stratégiája Nyitra megyében 2016 – 2020″ elnevezésű anyagot, amely összhangban van társulásunk elképzeléseivel. Várhatóan a következő megyei ülésen elfogadásra kerül a dokumentum” – közölte Gyarmati.

A Komárom-Csicsó szakaszon már az építkezési engedélyeket is beszerezték

A VDI a Közlekedésügyi Minisztériumnál már 2014-ben is sikeresen pályázott: akkor az EUROVELO 6 nemzetközi kerékpárút két szlovákiai szakaszának, a Komárom-Csicsó és a Karva-Párkány szakasznak a tervdokumentációját készítette el a társulás. Előbbin már az építkezési engedélyeket is beszerezték, a Karva-Párkány szakasz esetében ezt apróbb telekjogi problémák akadályozzák, de az engedélyek megszerzése folyamatban van.

„Amint meghirdetik a magyar-szlovák határon átívelő uniós pályázatokat, azonnal pályázunk ezeknek a szakaszoknak a kiépítésésére. Mivel a Komárom-Csicsó szakasz meglehetősen hosszú, ezt két részre osztjuk, és mindkettőre külön pályázatot nyújtunk be” – mondta el a Felvidék.mának Domin István.

Rávilágított, a turizmus- és a vidékfejlesztés terén gyümölcsöző együttműködések építhetők ki a magyar-szlovák határ menti települések között. „Noha ötletekből nem vagyunk híján, egyelőre pénzforrások hiánya miatt kevesebb beruházás valósult meg. A VDI abban szeretne segíteni, hogy összefogja a határ menti településéket, és olyan együttműködést alakítson ki közöttük, mint amilyen Izsa és Almásfüzitő között létrejött. A két településnek korábban már volt olyan közös pályázata, amely sikerrel járt” – jegyezte meg Domin.

Gyarmati Tihamér szintén úgy véli, hogy az EU aktuális programozási időszakában lesznek források a kivitelezésre és a megépítésre – például a határon átnyúló fejlesztések csomagban. Mint rámutatott, a szakmai találkozóra ezért voltak meghívva magyarországi partnerek is.

lm, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”59838,49516,48404,48645″}