Az idei esztendő nagyböjti időszakában immáron hatodszor rendeztek zarándoklatot a malackai Ferenc-rendi templom felújított Szent Lépcsők-kápolnájába a virágvasárnapot megelőző szombati napon, március 19-én.

Az utóbbi két nagyböjtben csak a szentélyben, illetve a templom mellett álló kápolnában sikerült a hódolatot elvégezni. Mára viszont megújult, rendbehozták, nagyon szép lett a kápolna. Délután három órai kezdettel zajlott a Fáradt ember keresztútja, melyen az előírás szerint térdelve kell  felmenni a 27. lépcsőfokig a bal oldalon, s csak fent szabad felállni, majd a jobb oldalon lejönni. Van egy olyan engedmény az idősebbek és a betegek számára, akik nem tudnak vagy bírnak sokáig térdelni, ők a jobb részen állva felmehetnek, imádkozva az egyes lépcsőfokoknál.

A korábban a Pálffy-család birtokába tartozó Malacka, ez a hegyháti település egyedi zarándokhely Felvidéken, hiszen ferences templomában találhatóak a Szent Lépcsők, melyekből igazán kevés van világszerte. A ferencesekről származó itteni legrégebbi feljegyzések 1647-ből származnak. Ezekben állt az, hogy a város szélén Pálffy Pál gróf jóvoltából kolostor építtetik a kis barátok, azaz a ferencesek számára, azonban ez esetben nem beszélhetünk teljesen új kolostor építéséről, mivel egy korábbi kastély átalakításáról volt szó. Pálffy Pál gróf és fia, János nagyon jó viszonyban voltak a ferencesekkel, erről tanúskodik mindkettejük végrendelete, melyek szerint szívüket a malackai kolostorban kívánták örök nyugalomra helyeztetni. Így is lett: annak ellenére, hogy egyaránt a koronázó városunkban, Pozsonyban haltak meg, és a dómban temették el őket, szívüket valóban átvitték Malackára.

A templom díszítése, szobrai és oltára is nagyon szép; a főoltár a szeplőtelenül fogantatott Szűzanyát ábrázolja, mellette pedig a falon Pálffy Miklós 1741-ből származó síremléke látható.

A Szent Lépcsők a Jézus Krisztus keresztre feszítését megelőző eseményekhez kötődnek. Jézust, miután a zsidók halálra ítélték, az akkori törvények értelmében a helytartóhoz, Pontius Pilatus-hoz kellett vezetniük. Annak házához pedig lépcsők vezettek. A 27 lépcsőt végigjárni nem könnyű kihívás, de nagyon nagy lelki élményt nyújt és felemelő. Ezen a fél órán keresztül az ember még jobban átélheti, átérezheti a szenvedés pillanatait.