Lezsák Sándor és Molnár Imre. Kép: Juhász Gyula

Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke háromtagú küldöttségével többnapos látogatást tett a Felvidéken. Útja során meglátogatta a Csallóköz és a Garam mente több települését, ahol a Hungarikum értéktár feltárásának lehetőségeit vizsgálta kollégáival. A delegációt Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója is elkísérte.

Lezsák Sándorral tartott dr. Szabó Mátyás, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárfejlesztési Főosztályának vezetője, dr. Horváth Zsolt, a Hungarikum Bizottság Értéktár Koordinációs megbízottja és Németh Szilvia, a Magyar Országgyűlés Alelnöki Titkárságának vezetője. Útjuk során a helyi kulturális élet vezető, szervező személyiségeivel folytattak megbeszéléseket. Zselízen Juhász András polgármester fogadta a vendégeket, Dunaszerdahelyen Hájos Zoltán polgármester ismertette a várost és annak regionális szerepét.

A dunaszerdahelyi városháza után a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet tanácstermében folytatódott a látogatás, ahol szakmai megbeszélést tartottak. A vendégeket az intézet igazgatója, Huszár László, illetve a Felvidéki Magyar Értéktár munkatársai közül Bödők Károly, Kovács Tamás és Nagy Attila helytörténész fogadta.

Lezsák Sándor a Lakiteleki Népfőiskola létrehozója, melynek komoly érdemei vannak a nemzeti értékek feldolgozásában és rendszerezésében. A tervek szerint ezt szeretnék kiterjeszteni Kárpát-medencei szintre, hiszen a Kárpát-haza minden szegletében ott rejlenek nemzeti értékeink. Az egyes tájegységeken szakmai kollégiumok szerveződnek majd, melyek feltárják, begyűjtik és feldolgozzák az adott régió nemzeti jelentőségű szellemi és tárgyi értékeit.

A megbeszélésé Léván
Kép: Reviczky Társulás

Előkészületben van több felvidéki szakkollégium, így Komáromban és Dunaszerdahelyen is. Az eddigiek során összesen 800 értéktár jött létre. Az Alsó-Garam Menti Kollégium akár már ez év májusában is beindulhat, hiszen a Reviczky Társulás, a Csemadok, a Tiszta Forrás Alap és a LIMES-ANAVUM Regionális Honismereti Társulás által olyan szervezetekre találtak, amelyeknek a koordinátorai terepismeretükkel segítik majd ezt a széleskörű munkát.

„A Magyar Országgyűlés 2012 tavaszán fogadta el a magyar nemzeti értékről és a hungarikumokról szóló törvényt, amely szerint a nemzeti értékek azonosítása, rendszerezése és védelme egy többszörösen összetett, alulról felfelé építkező rendszerben, az ún. Magyar Nemzeti Értékek Piramisában történik. Ami helyi szinten érték, az ott tudás, mi pedig ezt a tudást szeretnénk erősíteni. E nemzeti kincseket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait  egységes értéktárakban akarjuk összegyűjteni, ápolni, hogy ezáltal is erősödjön az összetartozás, megszilárduljon a nemzeti azonosságtudat” – mondta  Lezsák Sándor.

A kutató feltárást egyetemisták végzik majd egyhetes terepmunka során, az adatok feldolgozását pedig egy kiértékelő konferencia és kiállítás teszi teljessé.

A programot, amely a Lakiteleki Népfőiskola szervezésében valósul meg, a Miniszterelnökség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hungarikum Bizottság is támogatja.

Tiszteletadás Párkányban a Sobieski szobornál
Kép: Juhász Gyula