bga

Idén is nagy volt az érdeklődés a Bethlen Gábor Alap (BGA) pályázatai iránt. A központi és regionális pályázatokra felvidéki szervezetektől több mint 600 pályázat érkezett be. Jellemzőek a kisösszegű támogatások.

A BGA-pályázatok nagy előnye, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújtanak, melyet egy összegben folyósítanak. A központi pályázatoknál idén a keretösszeg 600.000.000, a regionálisaknál pedig 92.000.000 forint volt, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága döntött.

A kérvényezők a központi pályázatoknál 4 669 327 353 forint összeget kértek, a regionálisaknál pedig összesen 264.964.061 forintra lett volna igény, ami 2,88-szorosa a keretnek.

„A magyar kultúráért és oktatásért” regionális felvidéki pályázata 2016

A BGA komáromi irodájához 506 pályázat érkezett be idén, melyből 416 pályázat lett támogatva. A pályázatban minimálisan 100.000, maximálisan 600.000 forint volt igényelhető négy tárgykörben.

A legtöbb pályázat – 287 – az első témakörben érkezett, melyből 237 nyert támogatást. Összesen 123 006 716 forintot igényeltek a nyertes kérvényezők a magyar közösség céljait szolgáló kulturális és oktatási programok és ahhoz kapcsolódó tevékenységek támogatására. A támogatásra jóváhagyott összeg azonban csak 52 400 000 forint lett.

A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatására 13 250 000 forint támogatás jutott idén, míg a harmadik tárgykörben, a fejlesztések támogatására 14 650 000 Ft. A regionális vagy helyi jelentőségű civil szervezetek, illetve egyház által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működésére 11 700 000 forintot hagytak jóvá 2016-ban.

Maximális támogatást, vagyis 600.000 forintot csak az első tárgykörben osztottak ki, az alábbi szervezetek számára: 

Csemadok Galántai Területi Választmánya – Országos emlékünnepség a magyar kultúra napja alkalmából, Régiófejlesztési Társulás – Nagykapos – Gyarapodó régió, Mentálisan Sérülteket Segítők Társulása Dunaszerdahely – Klubtevékenységünk támogatása, Pro Patria Honismereti Szövetség – Jóka – Mérföldkövek – udvardi országos helytörténész találkozó, Csemadok Területi Választmánya Szenc – Nyári művelődési gyerektáborok útiköltség ésszállásköltség hozzájárulás, Csemadok Területi Választmánya Királyhelmec – XX. Bodrogközi Népművészeti Fesztivál, Szőttes Kamara Néptáncegyüttes – A Szőttes tájoló előadásai Dél-Szlovákia magyarlakta településein

Támogatott Nem támogatott Érvénytelen Összesen
I. tárgykör

237

41

9

287

Kérvényezett

123 006 716

20 635 504

5 115 710

148 757 930

Elnyert

52 400 000

0

0

52 400 000

II. tárgykör

62

10

2

74

Kérvényezett

32 199 068

5 014 809

700 000

37 913 877

Elnyert

13 250 000

0

0

13 250 000

III. tárgykör

68

10

2

80

Kérvényezett

36 532 903

5 385 000

1 100 000

43 017 903

Elnyert

14 650 000

0

0

14 650 000

IV. tárgykör

49

12

4

65

Kérvényezett

27 005 872

6 236 473

2 032 006

35 274 351

Elnyert

11 700 000

0

0

11 700 000

Összesen

416

73

17

506

Kérvényezett

218 744 559

37 271 786

8 947 716

264 964 061

Elnyert

92 000 000

0

0

92 000 000

 

„A magyar kultúráért és oktatásért” központi pályázata 2016

A BGA budapesti székhelyére 2016-ban 2140 pályázat érkezett be. Ebből 868 lett támogatva, 1272 nem. Összesen 4 669 327 353 forintot igényeltek a pályázók, a 600 000 000 forintos keretösszeg szinte nyolcszorosát. Felvidék esetében az igényelhető támogatás 600.000 és 3.000.000 Ft. közötti összeg volt, három tárgykörben:

I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok támogatása

A kérvények több mint fele érkezett az első tárgykörbe. Összesen 2 620 646 478 forintra lett volna igény. Az 511 sikeres pályázatnál összesen 345 450 000 forint támogatás lett szétosztva. Maximális támogatási összeget, 3 000 000 forintot két esetben hagyott jóvá a bizottság: a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet – Végvárnak megmaradni! című pályázatára és a tordai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület – XL. Durindó és a LIII. Gyöngyösbokréta pályázatára. A felvidéki szervezetek közül a legmagasabb összegű támogatást, 2 200 000 forintot, a nagykaposi Fabotó nevű szervezet I. Fabotó Citera, Népzene és Néptánc Tábor című pályázata kapta.

II. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása

A tárgykörben összesen 76 600 000 forint került szétosztásra. Tizennégy felvidéki pályázat részesült támogatásban: Csemadok Csábi Alapszervezete (aTEMPO.sk), Pro Patria Honismereti Szövetség, Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (Pedagógusfórum), Vox Juventae (Körkep.sk), Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, Bátorkeszi Egyházközség (Hálaadás folyóirat), Calvin J. Teológiai Akadémia (2016.évi publikációi), Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület (Gömörország c. folyóirat), Garampáld Község (Szikincei legendárium), Családi Kör Egyesület (magyariskola.sk), Fritom International Kft. (Terra Hírújság), VIA NOVA – ICS, Szlovákiai Református Keresztyén Egyház – Komáromi Egyházmegye (Csallóközi és Mátyusföldi prédikációk II.), Diákhálózat (Alma Mater),

III. Civil szervezetek, illetve egyház, belső egyházi jogi személyek által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működésének valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása

A tárgykörben nem került kiosztásra maximális támogatás. A legnagyobb összegű támogatást, 2.500.000 forintot kapott a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége, és 2.000.000 forintot a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház, Karancsi Egyházközsége temploma felújítására, valamint a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége a vajdasági falugazdász hálózat fenntartási költségeire.

 

Támogatott Nem támogatott Érvénytelen Összesen
I. tárgykör

511

618

93

1222

Kérvényezett

1 093 656 221

1 333 784 032

193 206 225

2 620 646 478

Elnyert

345 450 000

0

0

345 450 000

II. tárgykör

107

168

22

297

Kérvényezett

231 075 242

341 771 976

46 194 968

572 847 218

Elnyert

76 600 000

0

0

76 600 000

III. tárgykör

250

353

18

621

Kérvényezett

558 620 052

837 111 693

33 906 944

1 429 638 689

Elnyert

177 950 000

0

0

177 950 000

Összesen

868

1 139

133

2140

Kérvényezett

1 883 351 515

2 512 667 701

273 308 137

4 669 327 353

Elnyert

600 000 000

0

0

600 000 000

 

A BGA pályázatok célja a külhonban élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által. A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.