Fotó: Tóth Mónika

Márai városában ismét összegyűltek az ország legjobbjai Nagyszelmenctől Pozsonyig. Hagyományosan Kassán rendezték április 13-14-15-én a Szép Magyar Beszéd országos döntőjét. A 16. alkalommal megtartott versenynek idén is a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola adott otthont.

Az ünnepélyes megnyitón Illés Csenge verse után az iskola Csengettyű kórusa lépett fel vidám dalcsokorral. A vendégeket az intézmény igazgatója, Csurkó Éva üdvözölte, aki hangsúlyozta, hogy a Márairól elnevezett iskola kiemelt feladatának tartja a hatékony anyanyelvi nevelést. PaedDr. Ledneczky Gyöngyi, a pozsonyi Állami Pedagógiai Intézet munkatársa és egyben az országos döntő elnöke elmondta, hogy a versenynek két aktualitása is van: a magyar költészet napja és az általános iskolai beiratkozások. Megköszönte a versenyzők és a felkészítő tanárok lelkesedését, a versennyel való felkészüléssel járó többletmunkát, majd bemutatta az egyes kategóriákat elbíráló zsűriket.

Fotó: Tóth Mónika
Fotó: Tóth Mónika

A döntő főkoordinátora, Fedor Erika magyartanár a megnyitó utolsó részében ismertette a gyakorlati útmutatókat. A verseny 3 kategóriában zajlott. Az 1. kategória az alapiskolák negyedikeseinek, a 2. kategória a felső tagozatosok, a 3. és a 4. kategória pedig a középiskolások versenye volt. A döntő első részében a versenyzők felolvasták a begyakorolt, magukkal hozott, szabadon választott prózai versenyszövegüket. Rövid szünet után következett az egységes kötelező szöveg felolvasása. A küzdelem legnehezebb része a harmadik forduló, a szövegalkotás volt megadott témákra.

Fotó: Tóth Mónika
Fotó: Tóth Mónika

A XVI. Szép Magyar Beszéd országos döntője győztesei:

I. kategória
1. Méhes Máté, Móra Ferenc MTNY AI Nyékvárkony -felkészítő: Mgr. Nagy Enikő
2. Deák Eszter, Gregorovits Lipót MTNY AI Jóka-felkészítő: Mgr. Kovács Erika
3. Ucekaj Lara, Márai Sándor MTNY G és AI Kassa – felkészítő: Mgr. Tóth Mónika
3. Esztergályos Zsófia, Bartók Béla MTNY AI Nagymegyer – felkészítő: Csepi Katalin

II. kategória
1. Ádám Tamás, Márai Sándor MTNY G és AI Kassa – felkészítő: Mgr. Fedor Erika
2. Hajdók Fruzsina, Gimnázium Királyhelmec – felkészítő: Mgr. Hriczo Ágnes
3. Csóka Zsófia, MTNY Alapiskola és Óvoda Nádszeg: felkészítő: Mgr. Fülöp Leona

III. kategória
1.Szebellai Dániel, Selye János Gimnázium Komárom-felkészítő: PaedDr. Farkas Adriana
1. Németh Enikő, Madách Imre MTNY Gimnázium Somorja – felkészítő: Frönlich Ágota
2. Horváth Barbara, Márai Sándor MTNY G és AI Kassa – felkészítő: Fedor Erika
3. Angyal Gábor, Ipari Szakközépiskola Komárom – felkészítő: PaedDr. Kiss József
3. Bagócsi Lilla, Selye János Gimnázium Komárom – felkészítő: Spátai Adriana

IV. kategória
1. Paraszti Erika, Szabó Gyula MTNY Szakközépiskola Dunaszerdahely – felkészítő: Mgr.Nagy Ernő
2. Mellár László, Szabó Gyula MTNY Szakközépiskola Dunaszerdahely – felkészítő: Mgr.Nagy Ernő
3. Dobos Virág Gyöngyi, Műszaki Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola Rimaszombat- felkészítő: Mgr. Varga Henrietta

Fotó: Tóth Mónika
Fotó: Tóth Mónika

A zsűri tagjai voltak:

I. kategória: PaedDr. Ledneczky Gyöngyi, a pozsonyi Állami Pedagógiai Intézet munkatársa, a zsűri elnöke, Mgr. Tímár Lívia, a pozonyi Állami Pedagógiai Intézet munkatársa, Mgr. Borsos Kornélia, pedagógus, Kassa
II. kategória: Doc. PhDr. Kozmács István, PhD., a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv – és Irodalomtudományi Intézetének docense, a zsűri elnöke, Mgr. Vančo Ildikó, PhD., a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv – és Irodalomtudományi Intézetének docense, Mihályi Molnár László, a kassai Szakkai József Ipari magyartanára
III., IV. kategória: Dr. Vörös Ottó, a Nyugat-Magyarországi Egyetem és a komáromi Selye János Egyetem nyugalmazott docense, a zsűri elnöke, PaedDr. Bodon Andrea, pedagógus, Kassa, Simon Szabolcs, PhD., a komáromi Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom tanszékének vezetője

Fotó: Tóth Mónika
Fotó: Tóth Mónika

A verseny partnerei,  támogatói voltak a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Rákóczi Szövetség, Magyarország Kassai Főkonzulátusa, a Debreceni Egyetem, valamint számos magánszemély is.