Fotó: SITA/Marko Erd

Az új szlovák kormánykoalíció (Smer-SD–SNS–Most-Híd–Sieť) nyilvánosságra hozta a következő négy évre vonatkozó kormányprogramját. Bennünket a mintegy hetven oldalas dokumentumból természetesen elsősorban azok a célkitűzések érdekelnek, amelyek a Szlovákiában élő magyarság sorsát fogják befolyásolni a következő négy évben. Sok meglepetésre természetesen nem számítottunk.

Hiába keresnénk például a szlovákiai magyarokat traumatizáló, alkotmányellenes állampolgársági törvény módosításának szándékát, vagy a rosszemlékű és a szlovákiai magyarokat mai napig diszkrimináló Beneš-dekrétumok eltörlésének szándékát. Žák-Malina Hedvig ügyének Magyarországra történő „átpasszolása” sem nevezhető a szlovák jogállamiság győzelmének (ezt még az előző kormány igazságügy-minisztere lépte meg), hiszen az ügyet nem rendezték megnyugtatóan, és nem kértek bocsánatot a hölgytől a több mint tíz éve tartó zaklatásért. Zárójelben jegyzendő meg, hogy a kormány belügyminisztere ugyanaz a Robert Kaliňák, a kormányfő ugyanaz a Robert Fico, akik annak idején nyomás alá helyezték a nyomozó szerveket és az ügyészséget. Azt sem tudni, mi lesz a sorsa az MKP által összegyűjtött több mint 80 ezer szavazatnak, amely a népszavazásokról szóló törvény módosítására szólítja fel a kormányszerveket. (…)

A romakérdés külön fejezetet érdemelt volna, mint ahogy a nemzetiségek is. A kettő összemosása a problémák elkendőzését és az őszinte megoldáskeresés hiányát tükrözi.

Hiába keresnénk a kormány programjában a dél-szlovákiai infrastruktúra fejlesztésének egyértelmű, számon kérhető beindítását. (…)

A gazdaság vonatkozásában a program legfontosabb kitétele az ország régiói közti különbségek felszámolásának, a hátrányos helyzetű vidékek felzárkóztatásának  szándéka.  (…) Csak a margóra jegyezzük meg, hogy a leszakadott régiók felzárkóztatása pedig ama 10 évben is mindig kiemelt cél volt, de sajnos csak az is maradt…

Stratégia nélküli stratégia

Több mint sokatmondó a kormányprogramban Dél-Szlovákia vonatkozásában, hogy a stratégiai beruházásokkal mindössze két rövid, semmitmondó fejezet foglalkozik, ebben a fejezetben utalást sem találunk a régiók közti egyenetlenségek kiküszöbölésére, arra, hogyan képzeli el a kormány a leszakadt vidékekre irányuló stratégiai beruházások növelését.

Kulturális „autonómia”

A nemzetiségi kultúra támogatását is új alapokra helyezné  a kormány: törvényt készít elő egy nemzetiségi kulturális alap létrehozására, amely rendszeres támogatást biztosítana  a Szlovák Köztársaság területén élő nemzetiségek kulturális és művészeti tevékenységére. Ezt az egyik koalíciós párt (Most-Híd) nagy előszeretettel kommunikálja kulturális autonómiaként. Pedig csak arról van szó, hogy az eddigi támogatási rendszert bővítenék ki egy, az Audiovizuális és Művészeti Alap mintájára létrehozott alappal. Arról természetesen nem esik szó, hogy milyen szerv működtetné az alapot. (…)

A kisebbségek támogatásának politikájával foglalkozó fejezet a kötelező körök (a nemzeti kisebbségek identitásának, nyelvének, kultúrájának és hagyományainak megőrzése) mellett tartalmaz néhány konkrétumot is. Támogatja a nemzetiségek által lakott területeken a kisiskolák (magyar és szlovák tannyelvűek egyaránt) felmentését a kötelező kvótarendszer alól. Ezzel egyidejűleg támogatja az anyanyelvi alapiskolákat látogatók útiköltségéhez való hozzájárulást abban az esetben, amennyiben az adott településen nincs ilyen jellegű képzés. Csak a gyakorlat fogja megmutatni, miként értelmezhető a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatásának fejlesztésére fordított támogatás növelése, ami szintén szerepel a programban. Némi előrelépést jelent, hogy a programba bekerült a szlovák nyelvtanítás módszertanának megváltoztatási szándéka a nemzetiségi iskolákban. (…)

Ami legnagyobb gond az oktatásüggyel, hogy a kormány nem tervezi a „fejpénzen” alapuló finanszírozás megváltoztatását. Ezzel tovább folyik majd az iskolák versenyzése a diákokért (pontosabban a szülőkért), ami nem minőséget, hanem továbbra is egyfajta kiszorítósdit eredményez. (…) A fenntartó önkormányzatoknak azután is megoldhatatlan feladat lesz eltartani egy-egy kisiskolát, ha száz egyéb gondja marad, és nincs biztosítva a forrás. Ezen csak az önkormányzatok tehermentesítésével illetve az adórendszer gyökeres átalakításával lehetne elmozdulást remélni. A kormányprogramban ennek nem sok jelét látni.

Ami a  magyar vonatkozású részeket illeti, talán egyedül a külpolitika területén lelhetünk fel bíztató jeleket, mert a program kiemelt prioritásai között szerepel  a Visegrádi Négyek partnerségének az elmélyítése, pozíciójuk erősítése  az Európa Unión belül.

Talán legelképesztőbb fejezete a kormányprogramnak „Az extrémizmus elleni megelőzés” című fejezet. Ebből kiderül, hogy az oktatási minisztérium több figyelmet akar szentelni a rasszizmus, a xenofóbia és az extrémizmus megnyilvánulásainak megelőzésének. Abszolút téves a szélsőséges társadalmi jelenségek elleni „harcot” egy minisztérium kompetenciájává tenni. De ha már így van, a felülvizsgálatot talán az alapiskolás történelemkönyvek szellemiségének felülvizsgálatával kellene kezdeni. Az idegengyűlölet, a sovinizmus magjai ugyanis ott vannak elhintve. (…)

Újratöltött ötletek

Találunk viszont bőven olyan passzusokat a kormányprogramban, amelyek régi ötletek és ígéretek leporolását tálalják, mint például a Nemzeti Futballstadion megépítése, amelyre a Fico-kormány még 2012-ben kötelezettséget vállalt. Az egykori Slovan-stadion helyén azóta is egy óriási gödör éktelenkedik. A leporolt témák közt szerepel például a mohi atomerőmű 3. és 4. blokkjának megépítése, amelyet Fico kormánya már 2006-ban támogatott. (…)

Hasonló a helyzet az egészségügy eHealth (elektronizált egészségügy) fejezetével, amit 2012-ben ígértek beindítani. Most 2017-re ígérik ugyanezt. (…) Akárcsak a vagyoni eredetvizsgálást, amit 2002 óta folyamatosan készítgetnek. Az ország hadseregének modernizációját is 2012-ben ígérte meg Robert Fico akkori kormányfő, azzal, hogy lecserélik a régi szovjet fegyvereket.

Az egész kormányprogramból azt érezni ki, hogy a különböző értékrendet és politikai célokat képviselő pártok „felparcellázták” egymás közt az egész társadalmat. Hogy ezt meddig lehet egyensúlyban tartani, nagy kérdés.

Őry Péter: Ahol nincs, ott ne keress (Forrás: Őry Péter blogja)