Fotó: Berényi Kornélia

A felvidéki magyar oktatás 65. évfordulóját ünnepelték a szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskolában. Az évforduló alkalmából tartalmas eseménysorozatot tartottak az idei tanévben. Az ünnep kicsúcsosodása a hagyományos Csongrády-hét gazdag programja volt.

Az ünnep jegyében tavaly ősz óta folynak a rendezvények. Megtartották a Beszélgetések a régi iskolákról című programokat, a történelmi lépcsőház átadását és a VI. Volt Diákok Találkozóját, ahol az 1950/51-es első magyar tanév akkori diákjai is részt vettek.

Csongrády-zászló
A felszentelt zászlóval Szarka Andrea igazgatónő, Sárközi Krisztina, a tatai testvériskola vezetője és Nothart Erika igazgatóhelyettes (Fotó: Berényi Kornélia)

Az ünnepi hetet a szőgyéni Nagyboldogasszony-templomban nyitották meg zászlószentelő szentmisével. A helyi és a testvérvárosi önkormányzatok képviselői és a tatai testvériskola küldöttei is jelen voltak, amikor Dr. Farkas Zsolt esperes felszentelte az iskola zászlóját, amelyen Csongrády Lajos néhai kántortanító arcképét, valamint az iskola címerét a nemzeti trikolór öleli körül.

A zászló az összetartozás, a küldetés, és a felelősség jelképe – hangsúlyozta ünnepi beszédében Szarka Andrea igazgatónő. Az iskola diákjainak előadásában elhangzott Reményik Sándor Templom és iskola című költeménye, közreműködött a tatai testvériskola kamarakórusa és a szőgyéni templomi énekkar.

A hét napjait különleges programok tették rendhagyóvá: a Csongrády-iskolarádió beindítása, A hely ahol élünk prezentációja, a Makettkavalkád alkotóműhelye az iskola logójáról, a Csongrády-terem átadása, kiállítások megnyitása és pályázati munkák kiértékelése. Volt sportdélelőtt, fellépett a Csavar Színház, a tanárok a diákokkal mérkőztek meg labdarúgásban, a művészetek termében Shakespeare műveit elevenítették fel, Csongrády-túrát szerveztek, és megemlékeztek az elhunyt pedagógusokról, temetőlátogatással, mécses gyújtással egybekötve.

Fotó: Berényi Kornélia
Fotó: Berényi Kornélia

Lezajlott a 16. anyanyelvi vetélkedő is, melyet évente szervez a testvérvárosi Tata önkormányzata, a 6-8. évfolyam tanulói részére. A játékos anyanyelvi verseny nyertes csapata és felkészítő tanára egy hosszú hétvégét tölthet el Tatán, az őket befogadó testvériskola diákjaival közösen, és egy budapesti kiránduláson.

Csongrády Lajos Emléktáblájának koszorúzási ünnepségére az utolsó napon került sor, amikor jelen voltak az ünnepelt leszármazottai, dédunokái és a Csongrády család tagjai. Megtisztelte az ünnepséget Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének diplomatája, Kiss Balázs. Jelen volt Tata város, illetve a tatai testvériskola delegációja, az iskola egykori és jelenlegi pedagógusai és diákjai, az önkormányzat képviselői Vígh Gábor polgármester vezetésével, valamint a helyi szervezetek és társulások küldöttei.

Koszórúzás (Fotó: Berényi Kornélia)
Koszórúzás (Fotó: Berényi Kornélia)

Az emléktábla koszorúzási ünnepségét követően a vendégek az iskola épületében megtekintették a kiállításokat, majd megkezdődött a „Tanév az évforduló jegyében” című gálaest a kultúrház színháztermében. Felléptek az iskola egykori és jelenlegi diákjai, illetve volt közös táncbemutató az Iglice Néptáncegyüttes és a tatai Fazekas utcai iskola néptáncos gyermekeinek előadásában.

Az ünnepi beszédet Szarka Andrea igazgató asszony és Dr. Tulassay Tivadar orvosprofesszor, Csongrády Lajos dédunokája mondta.

Tulassay beszédet mond (Fotó: Berényi Kornélia)
Tulassay Tivadar beszédet mond (Fotó: Berényi Kornélia)

Sor került a Szőgyén – Tata testvériskolai megállapodás megerősítésére, mely szerint a jövőben közös céljuk lesz az eddigi kapcsolatok kibővítése az iskolai élet minden területén, a nemzeti hagyományok ápolása, a kulturális örökség megőrzése a határok nélküli Európában.

Szarka Andrea igazgatónő hajdani pedagógusokkal (Fotó: Berényi Kornélia)

Végezetül a Csongrády Lajos Alapiskola a 65. évforduló alkalmából alapított Pro Educatione életműdíjat és emlékplakettet adományozta nyugdíjas pedagógusainak, az iskoláért kifejtett példaértékű és elkötelezett oktató-nevelő munka elismeréséül. Tizenöt nyugdíjas pedagógus kapott Díszoklevelet, az iskolához való elkötelezett hűségért.

Idős pedagógusok, régi diákok (Fotó: Berényi Kornélia)
Idős pedagógusok, régi diákok (Fotó: Berényi Kornélia)

Az ünnepi estet fogadással zárták a kultúrház báltermében, ahol Tata Város küldöttei és a tatai testvériskola képviselői átadták ajándékukat és gratulációjukat az iskola vezetésének.

Az 1800-as évek közepétől a második világháborúig a Csongrády családot nagy tisztelet övezte Szőgyénben. A község lakóit jegyzőként, tanítóként, kántorként szolgáló család tagja Csongrády Lajos 1861-ben szerzett diplomát az esztergomi tanítóképzőben, és 43 éven keresztül igazgatóként és kántorként „modern tanítónak” és „jóságos mester úrnak” titulálta őt a falu népe.

“A szőgyéni anyanyelvi iskola méltán viseli Csongrády Lajos nevét. Célja, hogy megőrizze névadója emlékét, továbbvigye örökségét, megismertesse a szülőfalu értékeit, élő és élettelen természeti kincseit, és megőrizze az anyanyelvet, tudatosítva annak fontosságát” – hangsúlyozta Szarka Andrea igazgató asszony a koszorúzási ünnepségen.

Az iskola mottója (Fotó: Berényi Kornélia)

Az igazgatónő, aki Szőgyén szülötte és az iskola volt diákja, így vall: „Szárnyalni, felrepülni csak az képes, akinek biztos gyökerei vannak és az, akiben hisznek, bíznak, akit biztatnak, akit a bukás után felkarolnak, és újabb próbálkozásra ösztönöznek. Gyökerek és szárnyak – ezek szükségesek az elinduláshoz, az önálló életesélyhez, az önfelfedezéshez, önkiteljesedéshez. Ezeket adhatjuk csak gyermekeinknek, de ha ez megvan, akkor mindent megadtunk nekik. Kodály Zoltán üzenete szerint: Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, – s csak belőlük válhat boldog nemzet. S a boldogság kulcsa az anyanyelvi iskola és a pedagógus kezében van.”