Ladányi Lajos járási elnök szerint Zoboralján különösen nagy szükség van a jól működő helyi szervezetekre. Fotó: tk

A Nyitrai járásban 11 magyarok által lakott településen működik helyi szervezete a Magyar Közösség Pártjának és további 5 községben számíthat aktivisták és szimpatizánsok támogatására a párt. Annak ellenére, hogy a járás szórványvidék s ezáltal területén jelentős mértékű az asszimiláció, a márciusi parlamenti választásokon a párt a járásban 20%-kal több szavazatot szerzett a 2012-es választásokhoz viszonyítva. 

„Bár az MKP nem lépte át a parlamentbe jutáshoz szükséges 5%-os küszöböt, a járás tagsági gyűléseit a tenniakarás, új ötletek és friss tervek jellemzik. A helyi szervezetek nyitottak az új tagok befogadására, a helyi magyar közösség további tagjainak és főleg az ifjúság bevonására a munkába“ – közölte Tóth Klára járási titkár. Elmondta, az MKP Nyitrai Járási Elnöksége április 28-án csapatépítő találkozót szervezett a helyi szervezetek tisztségviselői, tagsága, aktivisták és szimpatizánsok részvételével Alsóbodokon, hogy ezzel is erősítse a párt tisztségviselőinek és szimpatizánsainak elhivatottságát.

A járás területén működő helyi szervezetek nagyobb részében a tagság elégedett a jelenlegi vezetőivel, az elnöki tisztségekben nem történt sok változás.

Hók László, a gímesi helyi szervezet korábbi elnöke nem vállalta a jelölést, ezért a tagok Bencz Margitot választották meg a tisztújító taggyűlésen. A helyi szervezet alelnöke Púchovsky Katalin, gazdasági felelőse Szabó Valéria lett, így ez lett a Nyitrai járás első teljes egészében női vezetésű helyi szervezete. A járás további településein – Nyitrán, Kolonban, Zsérén, Nyitragesztén, Alsóbodokon, Pogrányban, Csehin és Kalászon nem történtek változások. A csiffári és a nagycétényi helyi szervezet bővítette elnökségi tagjainak számát, valamint Nagycétényben a gazdasági felelős posztján történt személyi csere – tudtuk meg Tóth Klárától.

„Zoboralján a tisztújító taggyűlések abban az időszakban zajlanak, amikor a kisiskolák fenyegetettsége, megszűnésének veszélye erőteljesen rezonál a régióban. Ebben a helyzetben még nagyobb szükség van működőképes helyi szervezetekre, ugyanis a múltban is az MKP-ra és partnerszervezeteire lehetett számítani megmaradásunk kérdéseinek megválaszolásában“ – nyilatkozta a Felvidék.Ma-nak Ladányi Lajos járási elnök.

Mint mondta, az MKP Nyitrai Járási Konferenciájára május 19-én kerül sor a csehi kultúrházban: itt dőlnek el a személyi kérdések és a jelölések az országos szervekbe is, és a politikai kérdések mellett régiónk oktatásügyi helyzete szintén kiemelt téma lesz.