A napokban jelent meg Stirber Lajos tanár-karnagy Minden, ami nevelés című legújabb könyve a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet gondozásában.

A kötetben a tanár úr elsősorban azon saját írásait gyűjtötte egybe, amelyek a Szabad Újság, a Komáromi Lapok, a Dunatáj című lapokban jelentek meg, s amelyek a komáromi Jókai Mór Alapiskola (egykori Béke Utcai Alapiskola) oktatási-nevelési tevékenységén, eredményein keresztül mutatják be az intézmény zenei életét, beleértve a karnagy úr által alapított és vezetett Gaudium vegyeskar működését, a népzenei verseny küldetését, a rendhagyó zeneóra bemutatását, a karácsonyvárást, a tánciskolát, az énekkarok Vox Humana fesztiváljának rendeltetését, a gyermek- és ifjúsági kórusok Csengő Énekszó nevű fesztiváljának hozadékát, az adventi kórushangverseny hangulatát, az érzelmi nevelés fontosságát, az iskolai hagyományápolást. Fontos mozzanata a könyvnek „A karének, mint a (zenével) nevelés eszköze” című írás, és az iskola 50. születésnapjáról és születésnapi ünnepségéről szóló cikk. Stirber Lajos emléket állít a kötetben a Komáromi Szent Benedek-rendi Gimnázium utolsó zenetanárának, Krizsán Józsefnek (halálának 45. évfordulója alkalmából), majd a 2013-ban idejekorán elhunyt Mikolainé Kashalmi Margitnak, aki a Gaudium vegyeskar alapító tagja, majd tíz éven át igazgató-asszonya volt, illetve a 2014-ben elhunyt Szendi Gézának, aki szintén a Gaudium vegyeskar alapító tagja volt, valamint Dobi Géza komáromi zenetanárnak. A kötet borítóját – melyen számos számunkra kedves komáromi fénykép található – Köles Vince fotóinak felhasználásával Szilva József készítette. A könyv illusztrátorai: Stirber Sebastian és Stirber Bianka.

Vörös Mária, az iskola egykori igazgatója többek között ezt írja a könyv bevezetőjében: „Olvassák Stirber Lajos szavait, gondolatait nyitott lélekkel, értő figyelemmel. Nem fognak csalódni benne.” Csatlakozom az igazgatóasszony kívánságához, és szeretettel ajánlom mindenkinek a karnagy úr legújabb könyvét.