Esterházy Jánosra, a felvidéki magyarság két világháború közötti, illetve a második világháború alatti vezető politikusára emlékeztek szombaton a morvaországi Olmützben és Mírovban csehországi, szlovákiai és a magyarországi magyarok.

Az idén immár 19. alkalommal megtartott emlékünnepséget a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének (CSMMSZ) ostravai alapszervezete, valamint a helyi önkormányzati szervek rendezték közösen. Az emlékünnepség Olmützben (Olomouc) kezdődött, ahol a Szent Vencel-katedrálisban szentmisét mutattak be Esterházy János tiszteletére; ezt Ďurčo Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye magyar hívek lelki gondozásáért felelős püspöki helynöke celebrálta.

A mírovi egykori rabtemetőben megtartott megemlékezésen a csehországi és a szlovákiai magyar szervezetek (CSMMSZ, Esterházy Társulás, Együttélés, Cserkészszövetség), a prágai magyar nagykövetség (Szesztai Dávid tanácsos), valamint a magyarországi magyarok képviselői (Rákóczi Szövetség) koszorúkat és virágokat helyeztek el Esterházy jelképes síremlékénél.

„Nem ismerek a régióban olyan közösséget, amely ilyen szépen és kitartóan gondoskodna múltja emlékeiről, mint az itteni magyarok” – jelentette ki elismeréssel Lubomír Pejchal mírovi polgármester.

Martényi Árpád, a budapesti Rákóczi Szövetség alelnöke és a szövetség Esterházy Emlékbizottságának elnöke felidézte, hogy a mírovi Esterházy-emlékhely létrehozásában nagy szerepe volt Stelczer Elemérnek, a Rákóczi Szövetség egyik alapítójának és Monus Ferencnek, aki akkor az ostravai magyarok szervezetét vezette.

Stanislaw Gawlik megköszönte a CSMMSZ-nek, illetve Rákóczi Annának, hogy a mírovi megemlékezésre a lengyeleket is rendszeresen meghívják. Emlékeztetett, hogy Esterházy édesanyja lengyel volt, és Esterházyt a lengyelek is tisztelik.

Kocsis László, a prágai Esterházy Társulat elnöke szerint a közelmúltban alakult szervezet folytatni fogja igyekezetét Esterházy rehabilitációjáért. Fontosnak minősítette, hogy a bíróság úgy hagyta jóvá a szervezet alapszabályzatát, hogy abban a rehabilitációra való törekvés nyíltan le van írva.

Szintén koszorúztak a síremléknél az Esterházy-család ma Lengyelországban élő tagjai, a csehországi lengyel kisebbség képviselői Stanislaw Gawlikkal az élen, valamint Lubomír Pejchal Mírov polgármestere is.

A megemlékezésre az idén is több tucatnyi Nyitra-vidéki magyar érkezett Mírovba – köztük volt például Paulisz Boldizsár az alsóbodoki magán-szakközépiskola alapítója. Esterházy ugyanis Nyitraújlakon (Velké Zálužie) született.