Sajtótájékoztató a pozsonyi Casinóban. (Fotó: szé)

A pozsonyi Casino épületében június 13-án bemutatták azokat a kollégiumi szobákat, amelyek a következő akadémiai évtől húsz szerencsés, és mindenképpen rátermett fiatal lakhelyéül szolgálnak majd. Bár még zajlanak az építési munkálatok, már nyilvánvaló, hogy magas színvonalú, korszerűen berendezett, hangulatos lakhatást biztosítanak.

A kollégiumi szobákat Frideczky János, a Casino épületének tulajdonosa bocsátja a fiatalok rendelkezésére, a munkálatok megvalósítására a Bethlen Gábor Alap anyagi segítségével került sor. A következő akadémiai évtől itt lesz a székhelye ugyanis annak a szakkollégiumnak, amely elitképzést, szakmai továbbtanulást biztosít Pozsonyban tanuló felvidéki fiatalok számára.

A sajtótájékoztatón Bauer Dávid, a szakkollégium kuratóriumának elnöke, Kovács Balázs, a szakkollégium koordinátora és Kotiers Róza, a Diákhálózat elnöke számoltak be az újonnan indult és feltehetően a jövőre nézve is ígéretesnek bizonyuló kezdeményezésről.

Az ötlet három évvel ezelőtt vetődött fel, amikor felismerték, hogy Pozsonyban mintegy 1500-2000 magyar egyetemista, főiskolás tanul a különféle felsőfokú oktatási intézményekben. Közülük kerülhetnének ki a felvidéki magyarság jövőbeli szellemi vezetői, az igazi értelmiségi elit, csak meg kellene teremteni a továbbképzés, az úgynevezett komoly szellemi műhely lehetőségét. Napjainkra jött össze minden az induláshoz, lett helyszín, vállalkozó szellemű egyének, önkéntes koordinátorok és a felmérések szerint lesz elég érdeklődő fiatal is, akikkel első fecskékként indítják a képzést ősztől.

Színvonalas, korszerűen berendezett szobák várják a pozsonyi kollégistákat. (Fotó: Diákhálózat)
Színvonalas, korszerűen berendezett szobák várják a pozsonyi kollégistákat. (Fotó: Diákhálózat)

Az első húsz hallgató az első- másod- harmadéves, illetve 25 évesnél nem idősebb diákok közül kerül ki. Kétfordulós felvételi után a legsikeresebbek nyernek felvételt a szakkollégiumba. Az írásbeli felvételi egy úgynevezett kifejtős kérdések megválaszolásából és esszéírásból áll, majd a legjobb teljesítményt nyújtók meghívást kapnak a Gombaszögi Nyári Táborba, ahol szóbeli vizsgát tesznek.

A felvételt nyert diákok számára innen már nyitott az út, valóban szerencsésnek mondhatják magukat, mert ez a továbbképzési forma magas színvonalú ismereteket biztosít társadalomtudományi, politikatudományi, nemzetismereti, jogtudományi témakörökben egyaránt. A hallgatókat innovatív gondolkodásra, újszerű szemléletmódra kívánják ösztönözni, olyan vállalkozói szellemet, mentalitást igyekeznek majd beléjük plántálni, amely segítségükre lehet később a munkahelykeresésben, vagy saját vállalkozásaik megvalósításában is.

Bauer Dávid, a kuratórium elnöke elmondta, hogy a kuratórium tagjai rajta kívül még Simon Attila, Stubendek Attila, Komzsík Attila, Feledy Botond és Fiala János, akiknek eddigi tevékenysége biztosíték a színvonalas képzés megteremtésére. Az előadók, stúdiumvezetők köre most van kialakulóban. Miután beindul a képzés, hetente egy alkalommal másfél-kétórás előadásokat tartanak megbeszélésekkel, vitákkal, elemzésekkel kiegészítve. Valamennyi hallgatónak félévente egy kurzuson kell részt vennie. A szakkollégium sikeres befejezésekor a végzősök oklevelet kapnak. Az oklevél megszerzésének feltétele, hogy a kurzusokat eredményesen teljesítsék és részt vegyenek a Felvidéki Tudományos Diákkonferencián.

Kotiers Róza, a Diákhálózat elnöke különösen örül a szakkollégium lehetőségének, mert véleménye szerint ez egy újabb alkalom a Pozsonyban tanuló fiataloknak egymás jobb megismerésére, közös programok szervezésére, őszinte barátságok kialakítására. Hiszen a tanuláson, ismeretszerzésen túl olyan közösség alakulhat ki a szakkollégium keretében, amely meghatározó élményeket, életre szóló barátságokat hozhat az életükbe.

Kovács Balázs, Kotiers Róza és Bauer Dávid a pozsonyi sajtótájékoztatón (Fotó: Diákhálózat)
Kovács Balázs, Kotiers Róza és Bauer Dávid a pozsonyi sajtótájékoztatón (Fotó: Diákhálózat)

Kovács Balázs, a szakkollégium koordinátoraként a biztató kezdet után reményteljes folytatást vár. Bízik benne, hogy különféle anyagi forrásokból, pályázati pénzekből megteremtik a bővítés lehetőségét, és akkor még több fiatal továbbképzése, szakmai fejlődése valósulhat meg.

Az intézményt működtető Pro Collegio Posoniensi Alapítvány felvételt hirdet a 2016/17­es akadémia évre. Az érdeklődőknek július 3­-ig kell elküldeniük a kitöltött kérdőívet és motivációs levelet az info@szakkollegium.sk címre.

A kezdeményezésről, a szakkollégium részletes programjáról a szakkollegium.sk oldalon további hasznos információkat olvashatnak.