A százdiak csúfneve a környéken az, hogy „varjúk”. Én csak gyanítottam, hogy mindehhez annak is van valami köze, hogy Százdon a menyasszonyi ruha is fekete volt, mígnem egy nagyon öreg bácsitól hallottam a következő legendát.

Török testvéreink százötven évig „állomásoztak ideiglenesen” Magyarországon, és hát vittek mindent, ami mozdítható volt. Nem véletlen, hogy a harácsolás szavunk, amely fosztogatást jelent, török eredetű. Még a szép, fiatal lányok se voltak biztonságban, akiket előszeretettel raboltak el, hogy aztán egy pasa háremében hervadjanak el.

Történt pedig Százdon, hogy a bíró világszép lányának az esküvőjére készülődött az egész falu. De tényleg, mindenki, még a koldusok is hivatalosak voltak a lagziba.

Igen ám, csakhogy beütött a ménkű! A nógrádi pasa emberei ugyanis valamiképpen hírét vették a készülődésnek, és megüzenték a százdiaknak, hogy készüljenek a hozománnyal. Mármint, nem hozni akarták a hozományt, hanem vinni.

Megrémült erre bíró uram. Bánta is ő a hozományt. Többet is vittek már tőle a harácsoló törökök. Hanem, ha valamelyiknek megakad az ő lányán a szeme, akkor a menyasszonyt is viszik!

Csakhogy nem véletlenül volt ő a bíró, hiszen sütnivalója is volt, és tudta, hogy ahol az erő már kevés, ott a furfang talán még segíthet.

Ha megakadályozni nem tudja, hogy a menyasszonyt elrabolják, akkor a török kedvét kell elvenni, hogy „gusztusa ne támadjon” az arára.

Először is megparancsolta, hogy a menyasszony ruhája fekete színű legyen a szokásos hófehér helyett. Aztán pedig még ki is festette a lányát, aki végül úgy nézett ki, mint egy százéves, fonnyadt vénasszony. Vaknak kellett lennie annak a töröknek, aki így is vitte volna a menyasszonyt.

És eljött a nagy nap, amikor a török csapat belovagolt Százdra. A násznép éppen a templomba tartott, mikor a lovasok elállták az útját. A csapat vezetője odament a menyasszonyhoz, és felemelte a fátylát.

De csak egy pillanatra, mert a látvány nem nyerte el a tetszését. Így menekült meg a százdi bíró világszép lánya. Ám a törökök a hozományt azért magukkal vitték.

Százdon pedig a menyasszonyok azóta is fekete ruhát viselnek életük nagy napján.