A Nyitrai Vas-Turul másolatának lábánál

A Nyitra és Vidéke Célalap 14. alkalommal szervezte meg nyári táborát 2016. július 18 – 22. között a zoboralji Alsóbodokon. A táborozáson a zoboralji magyar tannyelvű alapiskolát látogató gyermekek vettek részt, akiknek a szervezők sokrétű, színes programot biztosítottak.

A klasszikus tábori programok – versenyek, vetélkedők, kézműves foglalkozások, fürdés és játék – mellett magyarságtudatot és lokálpatriotizmust erősítő, valamint közösségépítő programok is helyet kaptak. A tábor helyszíne a Zobor-vidék egyetlen magyar középfokú oktatási intézménye, a Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola multifunkciós épülete volt.

A táborozás alatt a gyermekek bejárták az emlékpark területét: megismerték az Összetartozás Emlékműve és a Nyitrai Vas-Turul másának történetét. Végigmentek az Esterházy János emlékére épült keresztúton, amelynek emlékoszlopai a mártír gróf életének egy-egy állomását jelenítik meg és megtekintették az épülő Esterházy kápolna épületét is. Dr. Molnár Imre Esterházy-kutató, a pozsonyi Magyar Kulturális Intézet igazgatója előadásában pedig részleteket ismertek meg az újlaki Esterházy család és kiemelten Esterházy János életéről, munkásságáról. A táborozók részt vettek a Generációk Találkozása kulturális fesztivál nyitónapjára szervezett programokon: a kézműves foglalkozásokon és a zoboralji népviselet bemutatóján.

A gyermektáborral egyidőben zajlott a célalap kézműves tábora is. A tábor célja, hogy a Nyitra-vidék pedagógusai és a civil szervezetek tagjai olyan ismereteket sajátítsanak el, melyekre szükség van különféle rendezvényeken: táborokban, óvodai és iskolai programoknál, fesztiválokon. Hogy ezek a foglalkozások a lehető legkevesebb költséggel legyenek megvalósíthatók, a résztvevők különböző kézműves technikákat tanulnak és a későbbiekben ezt a megszerzett tudást kamatoztatják. Emellett a régi zoboralji hagyományokhoz kötődő foglalkozásokat is elsajátítanak a résztvevők, mint a viseletek felújításához szükséges zoboralji hímzésmintákat és a csipkeverést. Az idei tábor 14 résztvevője arcfestést, a levendulavirág feldolgozását, zoboralji hímzést és csipkekészítést tanult.

A gyermektábor és a kézműves tábor megvalósítását a magyarországi Bethlen Gábor Alap támogatta.

A szerző felvételei