Szent László Emlékévvé nyilvánítaná a 2017-es évet a Báthory-Bem Hagyományőrző Egyesület és a Lomnici Zoltán vezette Emberi Méltóság Tanácsa. A kezdeményezéshez csatlakozott több magyarországi és határon túli szervezet, köztük a Duray Miklós vezette, 20 felvidéki tagszervezet összefogó Szövetség a Közös Célokért.

Közös sajtótájékoztatót tartott Budapesten a Magyarság Házában Okos Márton erdélyi közíró, a Báthory-Bem Hagyományőrző Egyesület elnöke és Lomnici Zoltán az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke.

Lomnici Zoltán elmondta, hogy a történelmi múlt tisztelete a nemzet egysége szempontjából fontos és erősítheti a szomszédos népek barátságát. Ezért lényeges, hogy Okos Márton kezdeményezése nyomán ebben az esztendőben Márton Áron erdélyi püspökre emlékezik az ország.

Okos Márton bejelentette, hogy a kormányzattól kéri, 2017 legyen Szent László emlékéve. Szent László Lengyelországban született, 940 éve Magyarországon koronázták királlyá, 825 éve avatták szentté. Nagyváradon püspökséget alapított,a horvátok is nagy királyukként tisztelik, Erdély védőszentje és a felvidéki Nyitrán hunyt el. A pozitív döntés a határon túli és anyaországi magyarok mellett a lengyel és horvát néphez fűződő kapcsolatainkat is erősítené.

Lomnici Zoltán elmondta, hogy szervezete nevében elsőként csatlakozik a kezdeményzéshez, amelyet felvidéki, erdélyi és anyaországi civil szervezetek is támogatnak. Az elmúlt évben hagyományőzök által már évek óta szorgalmazott és felkérésük alapján általa kezdeményezett Rákóczi emléknaphoz Okos Márton megszerezte erdélyi szervezetek támogatását és ez hozzájárult ahhoz, hogy az Országgyűlés ellenszavazat nélkül döntött a nemzeti emléknap kijelöléséről.

A két szervezet kéri, hogy a kormány fogadja el az emlékévre vonatkozó kezdeményezést.