A táborozók versidézeteket állítanak össze (Fotó: Ádám Zita)

A Pro Scholis, a Pro Scholis Tehetségpont és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja július 24. és 29. között a Kokava Línia (Rimaszombati járás, Rimaszombattól 28,5 km-re) üdülőközpontban negyedik alkalommal szervezte meg a Gömöri versmondó tábort az alapiskolák tanulói részére.

A fiatal tehetségeket felkarolták és felkészítették az irodalmi mű befogadására, értésére és szeretetére.

Molnár Xénia színművész, a Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola tanára volt a tábor szakmai vezetője. Mint megtudtuk, idén Koncsol László, Szabó Lőrinc, Karinthy Frigyes, József Attila, Petőfi Sándor, Kormos István és Móricz Zsigmond egy-egy művével foglalkoztak.

Verseket tanultak, soronként elemeztek. Több kommunikációs-, szobor-, memóriajátékot, helyzet-, ritmus gyakorlatot próbáltak ki. Sokat improvizáltak. Alkalom nyílt az egyéni konzultációra is. „Mindezzel az érzelmi intelligencia kialakítására és fejlesztésére összpontosítottunk, a táborozók értelmezték az irodalmi műveket, gyakorolták az értő és kritikai olvasást, valamint az előadói művészet alapjainak elsajátítását, így a szövegválasztást, szövegelemzést és előadást, valamint a beszédtechnikát. A gyerekek nagyon érdeklődőek és befogadóak voltak” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Molnár Xénia. Hozzátette, hogy a táborozók még a szabadfoglalkozásra szánt időt is örömmel fordították a tanulásra, gyakorlásra.

Ádám Zita, a tábor főszervezője a Felvidék.ma-nak elmondta, nagy öröm számára, hogy „minden táborozó gyermek lelkében nyiladozott a szépségre, a versre való igény”. Mint elmondta, megalapozták, hogy a későbbiekben versszeretőek legyenek a gyerekek. „Nem mindenki lehet versmondó, ahhoz külön tehetség is kell, de ahhoz mindenképpen hozzájárult ez a tábor, hogy majd a gyerekek felfedezzék a saját kultúránknak a líráját, és versolvasók maradjanak. Ez volt a célunk, és a tábor küldetése” – tette hozzá Ádám Zita.

(Fotó: Ádám Zita)
(Fotó: Ádám Zita)

A tanulókra pedagógusok felügyeltek és szervezték a táborozók szabadidejét. Molnár Zsuzsa, Csúsz Ilona és Csúsz László különböző kiegészítő programokat, kézműves foglalkozásokat biztosítottak. Sajnos, az időjárás egész héten nem kedvezett a szabadtéri programoknak, de mindent elkövettek, hogy a gyerekek így is jól érezzék magukat. A lovaglás azért nem maradt el. A gyerekek úgy fogalmaztak, hogy a rossz időjárás is jó volt valamire, így legalább több idejük maradt egymás megismerésére. A tábor programjában szerepelt egy magyarországi tanulmányút is, amely célja a szülőföldhöz való kötődés erősítését szolgálta. Bélapátfalvára és Egerbe látogattak.

A gyerekeknek tetszett a szalvétahajtogatás és a gyöngyfűzés (Fotó: Ádám Zita)
A gyerekeknek tetszett a szalvétahajtogatás és a gyöngyfűzés (Fotó: Ádám Zita)

A táborozók ellátását és a tábor további költségeit a Pro Scholis és a társszervezők pályázati forrásból fedezték. A programot az SZK Kormányhivatala támogatta.

Az SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja és a Pro Scholis – Gömör és Nógrád Kistérségi Közoktatás – fejlesztéséért polgári társulás programnyilatkozatában szerepel a tehetségekről való gondoskodás. Már negyedik éve felvállalták, hogy felkészítik az érdeklődőket a Tompa Mihály Országos Versenyen való részvételre, a vers-, próza tolmácsolására.
„A tábornak voltak visszatérő látogatói, és elmondható, hogy a gyerekek sokat fejlődtek. Bizonyára ennek is köszönhető, hogy voltak közülük, akik már ezüstsávos besorolást értek el. Idén is akadt köztük olyan, aki már a tábor ideje alatt elhatározta, hogy Szabó Lőrinc Madarak című versével indul jövőre a versmondó versenyen. A tábor tehát elérte a célját” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Ádám Zita.