A Felvidék egyik legszebben felújított templomának, a méreteinél fogva akár katedrálisnak is beillő komáromi Szent András-templomnak a történelmi falai között a maga nemében ritka szertartásra, a Történelmi Vitézi Rend ünnepélyes vitézi eskütételére került sor július 2-án, szombaton.

Mint ismeretes, a Vitézi Rendet az első világháború után, 1920-ban alapította vitéz nagybányai Horthy Miklós. A rend tagjaivá olyan személyeket avattak, akik a Nagy Háborúban bátor magatartást és helytállást tanúsítottak, vitézségi érdemérmet szereztek, illetve a békeidőkben egyéb módon tűntek ki a nemzet szolgálatában.

A Vitézi Rendet a második világháború után Magyarországon betiltották, ám azt az országot elhagyni kényszerült, Nyugaton élő rendtagok továbbra is fenntartották. A Vitézi Rend a rendszerváltást követően idehaza is felújította működését, tagjai használhatják címüket, és a hagyományosan székekbe szerveződött rendtagok közössége a hatályos magyar jogszabályok alapján egyesületi formában működik a haza és a nemzet javára.

A Történelmi Vitézi Rend Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér vármegyék Székkapitánysága az idén a komáromi Szent András-templomban tartotta meg a Rend Észak-dunántúli Törzsszéke 2016. évi avatandóinak ünnepélyes vitézi eskütételét. Amint azt vitéz Mayer Ferenc és vitéz Smidt Róbert hadnagy a Felvidék ma.-nak elmondták, vitézi eskütételre minden évben más helyszínen kerül sor. Tavaly Pápán, az idén pedig Komáromban tették, illetve teszik le a vitézi esküt a rend új tagjai. Az első felvidéki eskütétel színhelye 2014-ben Szőgyén volt.

A Vitézi Rend tagjai a római katolikus plébánia épületéből vonultak át a Szent András-templomba, elöl a csapatzászlók, majd a díszegység, a főkapitány, a törzs- és székkapitányság elöljárói vonultak, őket követték az eskütevők.

A lélekemelő ünnepség a Himnusz és a Magyar Hiszekegy eléneklésével vette kezdetét, majd vitéz Dinga László György székkapitány köszöntötte a megjelenteket, köztük az eskütevők családtagjait, ismerőseit.

Vitéz Pintér Kornél törzskapitány ünnepi beszédében megemlékezett a Rend alapítójáról, vitéz nagybányai Horthy Miklósról, eztán méltatta az ünnepi esemény jelentőségét. Ezt követően közös imádságra került sor Elek László esperesplébános vezetésével, majd az ünnepi eskütétel és vitéz Hunyadi László főkapitány köszöntője következett.

Az ünnepély, amelyen közreműködtek a komáromi Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont tanulói is, záróénekkel, a Szózat és a Boldogasszony anyánk elhangzásával ért véget. A közös fotók elkészítését követően a Vitézi Rend tagjai és az ünnepi esemény résztvevői koszorút helyeztek el Klapka György szobránál.

(A szerző felvételei)