Zsúfolásig megtelt a koloni templom (Fotó: Tóth Klára/Felvidék.ma)

A zoboralji Kolonban tartotta országos Szent István-napi ünnepségét a Magyar Közösség Pártja 2016. augusztus 19-én. Az ünnepség a helyi, Szent Istvánnak szentelt római katolikus templomban kezdődött szentmisével, melyet Ďurás Márk lelkiatya celebrált. A plébános prédikációjában elmondta, a búcsú hetében igyekeztek nyitni és eljutni azokhoz a koloni emberekhez is, akik egyébként nem járnak templomba. És ezek az emberek is elfogadták a szeretetet és a törődést. A nap folyamán Szent István király ereklyéjét körbevitték a községben, hogy minden emberhez eljusson.

A szentmisét követően a templom mellett álló Szent István szobornál Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország szlovákiai nagykövete, Pathó Marianna, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság Kapcsolattartási Főosztályának osztályvezetője, valamint Menyhárt József, az MKP országos elnöke és Balkó Róbert, Kolon község polgármestere helyezték el koszorúikat.

Czimbalmosné Molnár Éva koszorúz (Fotó: Tóth Klára/Felvidék.ma)
Czimbalmosné Molnár Éva koszorúz (Fotó: Tóth Klára/Felvidék.ma)

A Szent István-napi megemlékezés a Makovecz Imre által tervezett Bóros szabadtéri színpadán folytatódott, ahol a házigazdák, Balkó Róbert, Kolon község polgármestere és Ladányi Lajos járási elnök üdvözölték a vendégeket.

Korpás Éva népdalénekes előadásában felvidéki és moldvai csángó népdalokat hallhatott a közönség. A Harmónia-díjas énekesnő műsorát a Kodály Zoltán által Zoboralján gyűjtött a Csitári hegyek alatt… című népdallal fejezte be, melynek éneklésébe a közönség is bekapcsolódott.

Menyhárt József országos elnök ünnepi beszédében Szent István királyra emlékezve kijelentette: „A mai nap ünnep. Egy közösség tudatosan és közösen megélt emlékezete. Egy ember emlékezete, aki hitt abban, hogy egy maroknyi soknyelvű és sokszínű nép nemzetté növi ki magát. Egy király emlékezete, akitől messze vagyunk ugyan az időben, de nagyon is közel, ha arra gondolunk, hogy ő is emberként élt, ő is döntések előtt állt. És egy szent emlékezete, akinek nagyobb volt a hite, mint a Zobor és a Zsibrice együtt.”

Menyhárt József ünnepi beszéde (Fotó: Tóth Klára/Felvidék.ma)
Menyhárt József ünnepi beszéde (Fotó: Tóth Klára/Felvidék.ma)

Szólt a hitről, mely megtart és erőt ad és bizakodva vázolta fel „Mikor majd unokáink élik meg a Zoboralja mindennapjait. Hinnünk kell a hegyeknek. Ezer év, világégések, pusztító hadak, viszályok sem olvasztottak és nem mostak el bennünket. István korában is szláv és germán népek tengerébe csöppentünk, mégsem oldódtunk. Kell, hogy István hite a nemzetünk hite is legyen. Ő volt az első király, aki a maroknyi borzas csapzott nomád csapatban meglátta a nemzetet. A nemzetet, amely annyi Mohácson, Segesváron és Don-kanyaron át megtartja az országot, a romokból új falat emel, hatot rúg Angliának és legalább 7 aranyat szerez Rióban.”

Az elnök köszöntőjét követően következett az est zoboralji meglepetése, a Nagycétényi Citerazenekar. A fiatal csapat friss, lendületes előadással szórakoztatta a közönséget. A dunaszerdahelyi Dunaág Néptáncműhely keretében működő Zerda Kamara Néptáncegyüttes fergeteges műsorában erdélyi és felvidéki néptáncokat mutatott be a Bóros színpadán.

A citerások Nagycétényből érkeztek (Fotó: Tóth Klára/Felvidék.ma)
A citerások Nagycétényből érkeztek (Fotó: Tóth Klára/Felvidék.ma)

Vadkerti Imre visszatérő vendég Kolonban. Barátság és rokoni szálak fűzik a zoboralji községhez, melyet népes rajongótábora is bizonyít. Kormorán dalokat és az István, a király rockopera slágereit adta elő. A koloni Szent István-napi ünnepség végeztével a közönség és szereplők közösen énekelték el a Himnuszt.

A szerző felvételei