Kép: Csonka Ákos

Július 25-én ünnepi szentmise keretében Judák Viliam püspök felszentelte a zselízi katolikus templom új sípos orgonáját. Ugyanezen hét vasárnapján pedig koncertszólamok is elhangoztak rajta, teljesen szolgálatba állítva ezzel a becses hangszert.

Az orgonaszentelő misén a felekezet kántorai felváltva játszottak, a koncerten pedig már kimondottan orgonaművészeké volt a főszerep, akik Schubert, Bach, Mozart, Gulio Caccini, Remo Giazotto, Charles Gouns népszerű darabjait adták elő a templomi hangszeren. Az előadók közt szerepelt a két testvér Peter és Pavel Považan is, akik a renoválási munkát végezték, és  az orgonát behangolták új otthona számára.

Az ünnepi szentmise (Fotó: Pavel Polka)
Az ünnepi szentmise (Fotó: Pavel Polka)

A nemes hangszer eredetileg Magyarországról származik, ahol feleslegessé vált, így jutott a hangszermesterek tulajdonába, akik rendbe hozták és ismét működővé tették. A zselízi felekezet jutányos áron, húszezer euróért jutott hozzá, így 77 év után ismét sípos orgonája lett a templomnak és a városnak. A második világháború végóráiban ugyanis a visszavonuló német csapatok tönkretették, mégpedig úgy, hogy felrobbantották a templom tornyát, amely maga alá temette az orgonát, és súlyos károk keletkeztek a templom épületében is.

A tetemes összeg kifizetéséhez a Nyitrai Püspökség is segítséget nyújtott, egy részét pedig közadakozásból szeretnék fedezni a zselíziek. A nemes célra minden hónap első vasárnapján rendeznek adakozást, de akár utalással is küldhető hozzájárulás az SK35 0200 0000 0016 2199 6554-es számlaszámra.