A misét Molnár Tamás atya celebrálta. Fotó: Zilizi Kristóf

Augusztus második hétfőjén, reggel 8 órakor a pozsonyi ferencesek templomában Molnár Tamás atya mutatott be szentmisét Nagyboldogasszony ünnepén.

Ez a mise egyben felajánlás is volt az aznap a hegyháti, Pozsonytól 55 km-re fekvő Morvaszentjános településen a mise után kezdetét vevő, első alkalommal megrendezett ifjúsági keresztény tábor résztvevőiért és szervezőiért.

50 fiatal, 35 táborozó és 15 szervező, csoportvezető-felügyelő, divatos szóval mondva animátor vett részt az ünnepi misén és persze kísérőik, szüleik és további hívek.

A mise közben a gyóntatószékben Wolowicz Ádám gdanszki lengyel verbita atya – aki Tamás káplán urat távollétében, a péntekig tartó táborig helyettesíti a ferenceseknél és a Virágvölgyben – gyóntatott. Ádám atya ezidáig a budapesti verbitáknál működött, legújabban pedig Kőszegre, a verbita rendházba került.

Sokszor, főleg így a nyári szabadságok, vakáció alatt helyettesít lelkiatyákat az anyaországban és szerte a Kárpát-hazában. Az olvasmányt Varga Anita énekes-egyetemista olvasta. Prédikációjában Tamás atya szólt Nagyboldogasszony ünnepéről. A Szűzanya közbenjárását kérte ezen a szép ünnepen, hogy segítsenek mindannyiunknak, hogy mindig tudjunk egymásnak jót kívánni, jót tenni, és embertársaink felé nyitottnak lenni.

A hívek könyörgésében Pálinkás András ministráns külön könyörgésben imádkozott a tábor sikeres lebonyolításáért, a résztvevőkért, a szervezőkért, a segítőkért.

A mise után a templomkapu – mely egyben az Irgalmasság Szent Évében az egyik kijelölt kapu is – előtt a fiatalok és hozzátartozóik gyülekeztek. Széles volt a résztvevők korhatára, hiszen a legfiatalabbak a 2010-ben születettek voltak, a legidősebbek pedig 18 évesek.

A tábor résztvevői a templom kapujánál, az Irgalmasság Kapunál gyülekeztek. Fotó: Zilizi Kristóf
A tábor résztvevői a templom kapujánál, az Irgalmasság Kapunál gyülekeztek Fotó: Zilizi Kristóf

Innen, a ferencesektől vonultak át gyalogosan a közeli Szentháromság térre, ahonnan külön autóbusszal indult el az 50 fiatal Morvaszentjánosra.
Jó táborozást, sok szép élményt, lelki feltöltődést kívánunk mindannyiuknak!