Augusztus utolsó vasárnapján tartotta utolsó szentmiséjét Elek László esperes-plébános Komáromban, ahol 2009-től teljesített szolgálatot. A városban eltöltött hét év alatt nemcsak a hívek lelkigondozásával törődött, de a templomok megújulásában is fontos szerepet töltött be – így a Szent András templom és a Szent Rozália is megújult.

Elek László Komárom kulturális és közéleti rendezvényeinek állandó résztvevőjeként fontos közösségi szerepet töltött be a város életében. 2015-ben a komáromi képviselő-testület döntése értelmében Pro Urbe-díjjal tüntették ki a katolikus egyházközség plébániáját. A városszépítés, a komáromi templomok és egyházi épületek felújítása és a közösségépítés terén végzett munkáért Elek László esperes-plébános vette át a díjat. A díj átvételekor hangsúlyozta, hogy nemcsak a lelki élet megújítása, de a templomok megújítása is fontos, hiszen a kettő együtt tudja kifejteni a hatását.

Áthelyezése után a mátyusföldi Nádszegen folytatja tovább munkáját, ahol a nyugdíjba vonult Simek Sándor atyát váltja. A nádszegi Szent István király plébánia teendői mellett a vágsellyei espereskerület hitoktatásáért is felelős lesz. Komáromba az eddig Nagyszombatban szolgáló Kiss Róbert esperes-plébános, püspöki helynök érkezett.

Elek László esperes-plébános elbúcsúzott Komáromtól, szeptembertől Nádszegen teljesít szolgálatot. A fotó az idei Szent István napi ünnepség keretében megtartott misén készült (Fotó: SZE/Felvidek.ma)
Elek László esperes-plébános elbúcsúzott Komáromtól, szeptembertől Nádszegen teljesít szolgálatot. A fotó az idei Szent István napi ünnepség keretében megtartott misén készült (Fotó: SZE/Felvidek.ma)

Kiss Róbertet még 2012-ben nevezték ki püspöki helynökké a nagyszombati érsekség magyar ajkú hívei részére. Mától ő teljesít esperes-plébánosi szolgálatot Komáromban és emellett püspöki helynökként is tevékenykedik a városban, mivel Orosch János érsek a helynöki hivatalt is áthelyezte Komáromba. Kiss Róbert 1972. október 17-én született Jókán. 1997-ben szentelték pappá a pozsonyi Szent Márton székesegyházban négy magyar ajkú szerpappal együtt. A papszentelés különlegessége volt, hogy Tóth Domonkos magyar nyelven végezte azt. Káplánként Nagykéren tevékenykedett, majd Dunaszerdahelyre került, ahol káplánból hamarosan plébános, majd esperes lett. 2009. augusztus 1-jével Gúta községbe helyezték át, és püspöki helynöki kinevezéséig ott tevékenykedett.

Kiss Róbert püspöki helynökként a „felvidéki Rómában” a püspöke által rábízott feladatokat látta el. Az elmúlt négy évben tevékenyen részt vett és képviselte az érsek atyát a bérmálásokon, vizitációkon, papi rekollekciós összejöveteleken. Hitoktatói találkozók, zarándoklatok és imatalálkozók aktív résztvevője volt. Nagyszombati tevékenysége alatt újraindultak a magyar nyelvű diákmisék.

Pázmány Péter városában ez év február 9-én évfordulós magyar diákmisét tartottak a nagyszombati Szent Ilona-templomban abból az alkalomból, hogy három éve, 2013 februárjában kezdődött meg a városban a havi rendszerességgel bemutatott magyar misék sorozata, amelyeket Kiss Róbert nagyszombati vikárius-kanonok celebrált. A Nagyszombat különböző egyetemein tanuló magyar egyetemistáknak szóló diákmisék fontosak a helyi magyarság részére, hiszen a helyi és környékbeli magyarok számára is lehetőséget kínál összejönni, találkozni és beszélgetni.

Orosch János érsek mellett balra Kiss Róbert esperes-plébános, az idei Komáromi imanapokon (Fotó: SZE/Felvidek.ma)
Orosch János érsek mellett balra Kiss Róbert, az idei Komáromi imanapokon (Fotó: SZE/Felvidek.ma)

Kiss Róbert a mai naptól, szeptember 3-tól kapcsolódik be a komáromi pasztorációba, azonban az ünnepélyes hivatali beiktatásra még várni kell, amely szeptember 18-án, vasárnap 10.00 órakor lesz a Szent András templomban egy közös magyar-szlovák nyelvű szentmise keretében.

Elek László esperes-plébánost már elbúcsúztatták. Komáromért folytatott rendkívül aktív munkásságáért Stubendek László polgármester, valamint Knirs Imre alpolgármester mondott neki köszönetet  a napokban a városházán. Várhatóan Kiss Róbert esperes-plébánost is fogadják majd a tornyos városházán, hiszen a kántori teendőket maga a polgármester, Stubendek László végzi Komáromban.